Como se fala "dart" em húngaro

EN

"dart" em húngaro

volume_up
dart {subst.}

EN dart
volume_up
{substantivo}

dart (também: bounce, hop, skip, trip)
dart (também: lance, pike, spear)
volume_up
dárda {subst.}
The pencil caught in one of them darted and plunged like a runaway sewing needle.
A benne ragadt ceruza úgy szállt el a saroknak, akár a dárda.

Sinônimos (inglês) para "dart":

dart

Exemplos de uso para "dart" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAt his best, Charles Dart sounded like a man speaking with gravel in his throat.
Charles Dart a legjobb formájában is úgy beszélt, mintha sóder lenne a torkában.
EnglishCharles Dart pulled away from the polarization microscope and growled an oath.
Charles Dart elhúzódott a polarizációs mikroszkóptól, és elmorzsolt egy szitkot.
EnglishWith a few turns of her engine, the Terror would dart beyond their cannon shots!
Csak egy utasítás a gépésznek, és messze elmaradnak, bármilyen sebesen haladnak is!
EnglishHe plucked his dart from the bubbling flames and took it with him, just in case.
Kirántotta a dobótűt a halott férfi szeméből, nehogy később felhasználhassák ellene.
EnglishCommenting on Charles Dart's body behaviors did not occur to Dennie Sudman.
Dennie Sudmannek eszébe sem jutott megjegyzést tenni Charles Dart viselkedésére.
EnglishThe hand which gripped the dart gun circled, but slowly as if great pressure bent it.
Fegyvert szorongató keze felemelkedett, de lassan, mintha nagyon nehezére esne.
EnglishWhile she negotiated another treaty, they searched for and found Charles Dart.
Miközben velük tárgyalt, keresni kezdték, és meg is találták Charles Dartot.
EnglishBut there were snipers in hiding and they took toll by dart of the Falconers.
Azonban rejtőzködtek emberek a bokrokban is, és fegyvereikkel lesből tüzeltek rájuk.
EnglishWhen I think of the paintings I had through my hands, the objets d'art, the sheer loot.
Ha a festményekre gondolok, amelyek átmentek a kezemen, hát kész elvesztegetés.
EnglishWe should get the big fish, but the smaller would dart right and left out of the net.
Igaz, a nagy halat horogra kerítenénk, de a kisebbek nyomban kiszöknének a hálóból.
EnglishDart glanced briefly, guiltily, at Toshio, then looked down at the pool wistfully.
Dart bűntudatosan Toshióra pillantott, aztán elgondolkodva meredt a tóra.
EnglishHe made another dart and picked up a small quill - a goose quill by the look of it.
Megint szökkent egyet, és fölszedett egy kis fehér tollat, kinézete alapján lúdtollat.
EnglishOut loud he said: It was this Mr Porrott who picked up the dart, wasn't it?
Hangosan ennyit mondott: Ez a Poirot úr volt az, aki fölszedte a nyilakat?
EnglishCoughing, the guard rolled away, and Simon snatched the dart gun from his belt.
A földön fekvő alak arrébb gurult, Simon pedig előrántotta tűvetőjét.
EnglishIt is lower since that dart struck it; perhaps the weight pulls it.
Lejjebb jött, amióta az a találat érte, talán a súly lehúzza jegyezte meg Simon.
EnglishThe guard jerked at the impact of the dart and slid to the ground in a subdued clatter.
Az őr összerezdült, amikor testébe csapódott a kis tű, majd megadóan a földre rogyott.
English1 wonder if 1 did the right thing, letting Charlie Dart sneak away, she thought.
Vajon jól tettem, hogy hagytam Charlie Dartot elszökni?, tűnődött.
EnglishBelow the village of Postgate the road crosses the Dart again by a narrow hump-backed bridge.
Postgate falu alatt az út újabb keskeny, púpos hátú hídon keresztezte a Dartot.
EnglishDart will have questions I'm not qualified to handle...
Biztos vagyok benne, hogy dr. Dartnak olyan kérdései vannak, amihez én nem értek...
EnglishPresenting good news to Charles Dart was barely more pleasant than delivering bad news.
Jó híreket mondani Charles Dartnak nem volt kellemesebb, mint rosszakat.