Como se fala "curtain" em húngaro

EN

"curtain" em húngaro

EN curtain
volume_up
{substantivo}

curtain (também: drapes, veil, hangings)
volume_up
függöny {subst.}
The curtain hung straight, white, as perfectly still as if it were only a painting of a curtain.
A függöny tökéletesen mozdulatlan volt, mintha hófehér mozivászon volna.
The hillman drew back to the cart and whispered something to the curtain.
A hegyvidéki visszavonult a kocsihoz és súgott valamit a függöny mögött ülőnek.
Not even the rising curtain broke the silence with the slightest sound.
A függöny hangtalanul gördült fel, nehogy a csendet megzavarja.
curtain
curtain
curtain (também: keyhole guard)
curtain
volume_up
kurtina {subst.}
curtain
volume_up
szádfal {subst.}

Sinônimos (inglês) para "curtain":

curtain

Exemplos de uso para "curtain" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe wizard, breathing heavily, pushed through the bead curtain in the archway.
A varázsló szaggatott levegőt vett, majd elhúzta a járatot elfedő gyöngyfüggönyt.
EnglishI closed the curtain, feeling that my last impression was in keeping with the rest.
Berántottam a függönyt, utolsó benyomásom tökéletesen méltó volt az eddigiekhez.
EnglishIt was this iron curtain that made it impossible to exercise freedom in Europe.
Ez a vasfüggöny volt az, ami lehetetlenné tette a szabadság gyakorlását Európában.
EnglishTo avoid an attack of claustrophobia, Shep always showered with the curtain open.
Hogy ne legyen bezártság érzete, Shep mindig kihúzott függönynél zuhanyozott.
EnglishLiz went back to the window, flicked the curtain aside nervously, and glanced out.
Liz visszament az ablakhoz, idegesen félrelibbentette a függönyt és kinézett.
EnglishNow he saw a pink pastel shower curtain with a dark shape lounging behind it.
Most a halvány rózsaszín zuhanyfüggönyt látta a mögötte heverő sötét alakkal.
EnglishThe external borders cannot turn into a new iron curtain for these communities.
A külső határok ezen közösségek irányába nem válhatnak újabb vasfüggönnyé.
English' He rose and bowed low to Frodo, and drawing the curtain passed out into the cave.
Fölállt, mélyen meghajolt Frodó előtt, félrehúzta a függönyt, majd átment a barlangba.
EnglishShe had opened another curtain, too, a curtain beyond which lay madness.
Elgondolkodott, mi történt volna, ha nem rohan el a tegnapi hallucinációk elől.
EnglishEvery light in every cabin would be switched on, and every curtain drawn.
Minden kabinban bekapcsolják az összes lámpát, és összehúzzák a függönyöket.
EnglishThe Iad's curtain was huge enough now that its shadow touched the hut.
Az Iad függönye már elég hatalmas volt ahhoz, hogy árnyéka a kunyhóra vetüljön.
EnglishBut Ramsey had heard him and had come through the curtain, kneeling down beside his seat.
De Ramsey is meghallotta, és átfurakodott a függönyön, a széke mellé térdelve.
EnglishThis monetary iron curtain separates those outside the euro area from those within it.
Monetáris vasfüggöny választja el az euróövezet országait az azon kívüli országoktól.
EnglishThere's another one on the curtain, he said, and ran out past her with Danny in his arms.
Egy másik is van a függönyön mondta Jack, és Dannyvel a karjában elrohant mellette.
EnglishBut leaning in over the shower faucets, holding the curtain closed, you are off balance.
De a zuhanycsapok felé hajolva, a függönyt összefogva, elvesztetted az egyensúlyodat.
EnglishVery softly he held aside the thick curtain, so that they could look into the room.
Lassan félrehúzta a nehéz bársonyfüggönyt, úgy, hogy a teraszról beláthattak a könyvtárba.
EnglishSince I'd left Tuesday morning, someone had pulled the curtain aside.
Mióta azonban kedden reggel elmentem itthonról, valaki félrehúzta a függönyt.
EnglishSilently, she stood up and exited the room through a beaded curtain.
Majd nesztelenül kisurrant a szobából egy gyöngyös függönnyel takart ajtón át.
EnglishHe could understand why it had been built here, hidden behind its perpetual curtain.
Meg tudta érteni, miért építették ide, örökre elrejtve függönyei mögé.
EnglishThey symbolise the fall of the Iron Curtain which had divided Europe in two.
A vasfüggöny lebomlását jelképezik, amely két részre osztotta Európát.