EN cry
volume_up
{substantivo}

cry (também: calling, chirp, chirping, crying)
volume_up
kiáltás {subst.}
And at midnight there was a cry made: Behold the bridegroom cometh.
Éjfélkor kiáltás hallatszott: Itt a vőlegény, menjetek ki elébe!
The sounds of a brief struggle, of a blow, of a subdued cry, came to them.
Heves küzdelem, ütések és elfojtott kiáltás hangjai szűrődtek ki.
The screeching cry pealed out, reflecting from the metalmounds.
De a csikorgó kiáltás most élesen verődött vissza a fémhegyekről.
cry (também: crying, wail, weeping)
volume_up
sírás {subst.}
Merrick appeared to shudder, and for the first time to be about to cry.
Merrick megremegett, és most először kerülgette a sírás.
Then a thin wailing cry was heard from an inner room, and the serving-woman started and trembled.
Ekkor vékonyka, panaszos sírás hangzott fel a belső szobából, s a szolgáló rémülten összerezzent.
Her face was puckered up and she looked as though she were going to cry.
Az arca felfúvódott úgy látszott, mindjárt kitör belőle a sírás.
cry (também: blare, bluster, clamour, din)
volume_up
lárma {subst.}
His cry was guttural and anguished, the words rushing together in his own ears like noise.
Torokhangon szakadtak föl belőle a szavak, úgy hallatszottak, mint az összefolyó lárma.
Nagy lárma keletkezett.
A háta mögött újból magasra csapott a lárma.
cry (também: hue and cry, shout, shouting, hoot)
I hardly took in what happened next, but there were exclamations and cries of surprise!
Hogy közvetlenül ezután mi történt, azt alig tudtam felfogni, de nagy, meglepett kiabálás kezdődött.
There are cries of Get back, Holy fuck, and everyone's favorite in times of trouble, Oh shit.
Összevissza kiabálás, Vissza, Mi a szent szar, kinek-kinek a kedvence, nehéz időkre, Ó, a francba!
The air was full of cries, of screams, and a white face loomed above Santiago, a mask of terror.
A levegőt kiabálás, sikoltozás töltötte meg, és egy fehér arc, a rettegés álarca derengett Santiago fölött.
cry (também: fuss, hullabaloo, racket, riot)
volume_up
zsivaj {subst.}

Exemplos de uso para "cry" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWith a thin warbling cry, Annie plunged Bossie's cross, into the trooper's back.
Annie pedig éles, dallamos kiáltással a rendőr hátába döfte a Riska keresztjét.
EnglishThe gray riders charged forward, their battle cry ringing out through the night.
Rohamra indultak a szürke lovasok, csatakiáltásuktól visszhangzott az éjszaka.
EnglishHe gave a startled cry and dropped the pot, which broke into a hundred pieces.
Kegan meglepetten felkiáltott, és elhajította a tálat, amely ezer darabra tört.
EnglishShe surveyed her own face earnestly and could hardly repress a cry of surprise.
Szemügyre vette az arcát, s alig tudott visszatartani egy meglepett kiáltást.
EnglishIf I have to cry, I'm damn well going into the crapper to do it, he thought grimly.
Ha muszáj lesz sírnom, inkább a budiba megyek, ott intézem el, gondolta keserűen.
EnglishI'd been ready any moment for her to cry out or cling to me, but she wasn't afraid.
Minden percben számítottam rá, hogy felsikolt vagy hozzám bújik, ám ő nem félt.
EnglishAnd the sheer cleanness of the breeze delighted her and made her want to cry.
Olyan gyönyörűség volt a szellő tisztasága, hogy Gifford sírni szeretett volna.
EnglishShe threw her arms around him and, much to her surprise, began to cry with happiness.
Átölelte a férfit, és a boldogságtól - legnagyobb meglepetésére - elsírta magát.
EnglishRaging flames framing a street she knew well, and El-mara tried to cry out.
Dühöngő lángok kereteztek egy jól ismert utcát és Elmara megpróbált felkiáltani.
EnglishFlick felt such biting hurt inside that he wanted to cry out his bitterness.
Olyan marcangoló fájdalom fogta el, hogy legszívesebben sírt volna keserűségében.
EnglishHe hated to see men cry, it embarrassed him; but there was no gainsaying it.
Gyűlölte a síró férfiakat, bosszantották, de nem volt ebben semmi ellentmondás.
EnglishI wasn't the only angel who went flying into the face of God with this great cry.
Nem én voltam az egyedüli angyal, aki ezzel a kiáltással repült fel az égbe.
EnglishA piercing cry only Trull could hear, yet a sound that threatened to drive him mad.
A sikolyt persze csak Trull hallotta, de már attól félt, hogy bele fog bolondulni.
EnglishShe looked at him doubtfully, then began to cry, trying to pull away from him.
Barbara zavartan tekintett a férfira, sírva fakadt, és próbált elfutni tőle.
EnglishThey struggle and cry, they try to bribe me, they threaten and fight; nothing works.
Vergődnek, jajgatnak, vesztegetnek, fenyegetnek, dulakodnak, de semmi sem használ.
EnglishBut once you learn, once you know how to really cry, there's nothing quite like it.
De ha egyszer megtanultuk, ha tudjuk, hogyan kell, akkor nincs is párja a sírásnak.
EnglishWhen they see that, they yell and cry and turn into a bunch of real brats!'
Ordítoznak, bőgnek, jajveszékelnek, mint egy egész banda neveletlen, ronda kölök!
EnglishAs his despairing cry rose to its height, the Simbul looked up-and froze, astonished.
Amint a sikolya a tetőfokára hágott, Simbul felnézett, és döbbenten megdermedt.
EnglishSome night bird had found a field mouse and was calling to its mate with a weird cry.
Éjjeli madár, mezei egeret látván valahol, fülsértő vijjogással hívja a társát.
EnglishExperience has taught us that the Council tends to cry off at crucial moments.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a Tanács gyakran visszalép a kritikus pillanatokban.