Como se fala "to contain" em húngaro

EN

"to contain" em húngaro

EN to contain
volume_up
[contained|contained] {verbo}

It does not contain any facts or arguments to support the assertions made.
Nem tartalmaz tényeket, illetve érveket a megállapítások alátámasztására.
Most of these don't contain DNA, but yet they have lifelike properties.
Ezek többsége nem tartalmaz DNS-t, mégis életszerű tulajdonságaik vannak.
I am pleased that some sections contain sensible comments on this.
Örülök annak, hogy néhány rész ésszerű megjegyzéseket tartalmaz ezzel kapcsolatban.
to contain

Exemplos de uso para "to contain" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMarks all cells in the sheet that contain values outside the validation rules.
A munkalap minden, érvényességi szabályokon kívül eső értékű celláját bejelöli.
EnglishBut among such possibilities she could conceive of none that did not contain him.
A számtalan lehetőség között mégsem akadt egy sem, mely ne lett volna a része.
EnglishThis compromise does not contain Amendments 138 and 166 in their original form.
Ez a kompromisszum nem az eredeti formájában tartalmazza a 138. és 166. módosítást.
EnglishThey will appear in it, I murmured, and you think the incense will contain them.
Abban fognak megjelenni mormoltam , és úgy gondolod, hogy a tömjén visszatartja őket.
EnglishAnd the tale of our parting is not mere dissonance but may contain some lesson.
Elválásunk meséje akkor talán nemcsak diszharmónia lesz, de leckét is adhat valamire.
EnglishIt also does - and I agree with the Commissioner - contain group supervision.
Ezenkívül - és egyetértek a biztos úrral - tartalmazza a csoportfelügyeletet.
EnglishTranslation Files Type in the folders which contain all your PO and POT files.
Fordítási fájlok A.po ill..pot fájlokat tartalmazó könyvtárak nevét itt kell megadni.
EnglishWe await with interest the Green Paper and the conclusions that it will contain.
Érdeklődéssel várjuk a zöld könyvet és a benne foglalt következtetéseket.
EnglishHe was not yet king, and there was only so much energy he could contain.
Még nem volt király, és csak bizonyos mennyiségű energiát tudott magába fogadni.
EnglishSome of the other languages contain mistakes, so please follow the German text.
A többi nyelv közül néhány hibás, ezért kérem, a német szöveget kövessék.
EnglishAmongst other things, we must ensure that toys do not contain carcinogens.
Többek között biztosítanunk kell, hogy a játékok ne tartalmazzanak karcinogéneket.
EnglishIf he manages to complete his plans, I will not be able to contain the situation.
Ha sikerül véghez vinnie a terveit, nem leszek képes uralni a helyzetet.
EnglishUnfortunately, they contain numerous contradictions where they seek compromises.
Sajnálatos módon számos ellentmondást tartalmaznak, amikor kompromisszumokra törekszenek.
EnglishIt is of course essential that toys not contain carcinogenic substances.
Természetesen létfontosságú, hogy a játékok ne tartalmazzanak rákkeltő anyagokat.
EnglishEvery effort has been made to control and contain the scope of this mission.
Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az akció irányítása ne csúszhasson ki a kezünkből.
EnglishBase folders Type in the folders which contain all your PO and POT files.
Alapkönyvtárak A.po ill..pot fájlokat tartalmazó könyvtárak nevét itt kell megadni.
EnglishThey contain essential elements towards which we in the European Union are striving.
Tartalmazzák azokat az alapvető elemeket, amelyekre az Európai Unión belül törekszünk.
EnglishCould I not contain in some Divine Design the mystery of the loss of Cassiodorus!
Nem tudom valamely üdvtervbe sajtolni Cassiodorus elvesztésének titkát?
EnglishThey are buying securities, even ones that contain dodgy derivatives and so on.
Még olyanokat is, amelyek gyanús származtatott termékeket tartalmaznak.
EnglishThere was hardly a sentence in the invitation that did not contain the verb insist.
Aligha akadt a meghívásban mondat, amelyikben elő ne fordult volna a "ragaszkodik" ige.