Como se fala "comprehensive" em húngaro

EN

"comprehensive" em húngaro

EN comprehensive
volume_up
{adjetivo}

comprehensive (também: broad, expansive, extensive, large)
This requires a comprehensive initiative for these potential green jobs.
Ehhez a környezetbarát munkahelyekre vonatkozó átfogó kezdeményezésre van szükség.
This agreement will help foster a comprehensive cooperation framework.
Ez a megállapodás egy átfogó együttműködési keret kialakítását fogja elősegíteni.
That was a comprehensive statement of the theoretical position on burden-sharing.
Átfogó nyilatkozatot hallottunk a közös teherviseléssel kapcsolatos elméleti álláspontról.
comprehensive (também: blow-by-blow)
My thanks to the rapporteur for drafting such a comprehensive document.
Köszönet az előadónak azért, hogy ilyen minden részletre kiterjedő dokumentumot készített.
I would like to thank the Minister for his very comprehensive replies.
Szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak a minden részletre kiterjedő válaszokért.
(GA) Mr President-in-Office of the Council, I thank you for your comprehensive answer.
(GA) A Tanács tisztelt soros elnökének köszönöm a minden részletre kiterjedő választ.
comprehensive (também: extensive, far-flung, wide, widespread)
This very comprehensive report takes account of all the various interests involved.
Ez a rendkívül széleskörű jelentés figyelembe veszi a különböző érdekeket.
The report is comprehensive, wide-ranging and exhaustive.
A jelentés átfogó, széleskörű és mindenre kiterjedő.
We need a rapid, global, comprehensive and coordinated response, whether it be legislative or operational.
Gyors, globális, széleskörű és összehangolt válaszra van szükségünk, legyen az jogi vagy operatív jellegű.

Sinônimos (inglês) para "comprehensive":

comprehensive

Exemplos de uso para "comprehensive" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English(LT) Mr President, Commissioner, thank you for your really comprehensive response.
(LT) Elnök úr, biztos asszony! Köszönöm a valóban mindenre kiterjedő választ.
EnglishSherlock Holmes ran her over with one of his quick, all-comprehensive glances.
Sherlock Holmes végigfuttatta rajta gyors, de mindent elraktározó tekintetét.
EnglishThe first thing he did was buy the worlds most comprehensive book on small arms.
Elsőő dolga volt beszerezni a legátfogóbb könyvet a kézi lőőfegyverekrőől.
EnglishIt would ensure comprehensive coverage ofmillions ofactive union members.
Ez az aktív szakszervezeti tagok számára jobb egészségügyi ellátást biztosítana.
English. - I would like to thank the Commissioner for his very comprehensive answer.
szerző. - Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak a részletes válaszért.
English(LT) Once again thank you for your comprehensive and, I would say, hopeful reply.
(LT) Még egyszer köszönöm a kimerítő, és mondhatni, reményteljes választ.
English(GA) Mr President, I would like to thank the Commissioner for that comprehensive answer.
(GA) Tisztelt elnök úr! Köszönöm a biztos úrnak ezt a mindenre kiterjedő választ.
EnglishIt has been excellent and it shows how comprehensive this House can be.
Kiváló volt, és megmutatja, milyen mindenre kiterjedő tud lenni a tisztelt Ház.
EnglishI hope that this will provide more comprehensive information for developing policies.
Bízom benne, hogy ez átfogóbb információkkal szolgál majd a politikák kidolgozásához.
English(EL) Mr President, I agree that Commissioner Barnier has given a very comprehensive reply.
(EL) Elnök úr! Elismerem, hogy Barnier biztos úr igen kimerítő választ adott.
EnglishOver the last five years, Dr Barroso showed strong, comprehensive leadership.
Az elmúlt öt év során dr. Barroso erős és alapos vezetőnek bizonyult.
EnglishComprehensive transparency must be ensured in collective management societies.
A közös jogkezelőknél biztosítani kell a széles körű átláthatóságot.
EnglishTherefore Europe's policy response must be comprehensive, consistent and determined.
Az európai politikai válasznak ezért átfogónak, konzisztensnek és eltökéltnek kell lennie.
EnglishSome people claim that these agreements go too far and are too comprehensive.
Néhányan azt állítják, hogy ezek a megállapodások túl messzire mennek és túlságosan átfogóak.
EnglishThe most up-to-date and most comprehensive code of fundamental rights is becoming European law.
Az alapvető jogok legnaprakészebb és legátfogóbb törvénykönyve európai joggá válik.
EnglishWe should also provide society with comprehensive information on this subject.
A társadalmat szintén megfelelően tájékoztatnunk kell a témában.
EnglishThere will be time and a way in which to make it more comprehensive, and to include more details.
Lesz majd idő és mód arra, hogy átfogóbbá tegyük és több részletet foglaljunk bele.
English(EL) Commissioner, your reply was fairly comprehensive and I thank you.
(EL) Biztos úr! Válasza szinte minden részletre kiterjedt, köszönöm.
EnglishI would like to thank you, Madam President-in-Office, for your comprehensive reply.
Tisztelt soros elnök asszony! Köszönöm a kimerítő válaszát.
EnglishIts comprehensive jurisdiction is increasing, from the environment to financial policy.
Általános hatásköre egyre nő, és a környezetvédelemtől a pénzügyi politikáig sok mindenre kiterjed.