Como se fala "comical" em húngaro

EN

"comical" em húngaro

EN comical
volume_up
{adjetivo}

comical (também: comic, funny, ludicrous)
In its smutty absurdity the situation was irresistibly comical.
A maga piszkos abszurditásában ez a szituáció ellenállhatatlanul komikus volt.
This theory is so weak it's comical, but in his hands it could be dangerous.
Ez az elmélet olyan gyenge, hogy szinte komikus, de az ő kezében veszélyes lehet.
They were to be taken with respect, despite their comical hats.
Márpedig a komikus kalapjaik ellenére is komolyan kell venni őket.
comical (também: comic, entertaining, funny, rich)
And it wasn't merely a comical secret, either.
És bizony az nem egyszerűen mulatságos titok volt.
In the story, the two black boys had very comical names: Herman and Verman.
A novellában a két fekete kisfiú nagyon mulatságos nevet visel: Herman és Verman.
He turned to the joke page, which was good for another ten minutes (some of the jokes were so comical Brad read them three and even four times).
A viccoldalra lapozott, ezzel el is volt újabb tíz percig (némelyik vicc olyan mulatságos volt, hogy háromszor, négyszer is elolvasta őket).
comical (também: curious, eccentric, extraordinary, fanciful)
volume_up
furcsa {adj.}
comical (também: comic, facetious, funny, jocular)

Sinônimos (inglês) para "comical":

comical
comic

Exemplos de uso para "comical" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishEqually comical is to call on the Council to prepare an impact study.
Ugyanannyira nevetséges felszólítani a Tanácsot, hogy készítsen hatástanulmányt.
EnglishFor which reason they felt it necessary to maintain the comical arrangement.
Ezért érezték úgy, hogy fenn kell tartaniuk ezt a nevetséges tákolmányt.
EnglishStanding up and shouting 'I am calling for a moratorium on depleted uranium' is comical.
Fennhangon kiabálni, hogy "moratóriumot követelek a szegényített uránra”, nevetséges.
Englishsaid the painter, with a comical look; run away, naughty little boy!
- Nyavalyás - mondta neki a festő viccesen -, eredj a fenébe.
EnglishAnyone feeling a chair writhe under their butt would look comical.
De hát bárki komikusan festene, ha hirtelen mozogni kezdene alatta a szék.
EnglishIt's comical to see them, especially to see them nude, he concluded with a dangle.
Nevetséges látni őket, főleg meztelenül vetette be a horgot.
EnglishWith a comical pomposity of manner he bowed solemnly to both of us and strode off upon his way.
Azzal ünnepélyes arccal, szertartásosan biccentett mindkettőnknek, és kivonult a szobából.
English'Yes, I find it comical that three millennia count as recent to you.
Ugyanis elképesztnek találom, hogy három évezred szerinted smafu.
EnglishHe stopped in his tracks and looked almost comical in his alarm.
Megtorpant, annyira ijedten, hogy az már szinte nevetséges volt.
EnglishHe had a nosebleed, though, which he chose to find comical.
Neki viszont az orra vérzett, amit roppant mulatságosnak talált.
EnglishAt the time, it seemed a harmless and even comical opinion.
Akkor ez a vélemény ártalmatlannak, sőt mulatságosnak tűnt.
EnglishShe hadn't murdered her little Large Dragon, with his sparkling black eyes and comical laugh and grasp­ing little hands.
Õ nem ölte meg az ő ragyogó szemű, vígan kacarászó, mindig ölelni kész Nagy Sárkányát.
EnglishThere was an almost comical expression of surprise on its face.
Vígjátékba illő értetlen döbbenet ült ki pofájára.
EnglishShe knew how comical she must look yet kept on running.
Tudta, milyen nevetségesen festhet, mégis futott tovább.
EnglishHe pronounced the last word with a distaste Gurgeh might have found comical if it hadn't been so obviously sincere.
Az utolsó szót ellenszenvvel ejtette ki, amit Gurgeh komikusnak tartott volna, ha nem olyan őszinte.
EnglishBoth the Underoos and Beaver's zipper-studded old motorcycle jacket are comical, but none of the other boys are laughing.
Bugyija nevetségesen fest Beaver agyoncipzárazott bőrdzsekije mellett, de egyik srác sem nevet.
EnglishIt was as if the B-52, the veteran of over thirty years of service, was in some sort of futuristic, comical costume.
Az embernek az volt az érzése, hogy a harmincéves szolgálat veteránja valamilyen futurista jelmezbe öltözött.
EnglishJust look, those two yonder have dropped off where they sit, said Vautrin, shaking the heads of the two sleepers in a comical way.
- Na, ezek elbóbiskoltak - mondta Vautrin, és komikusan ide-oda mozgatta Goriot és Eugène fejét.
EnglishHe struck me as not only barbaric, but comical.
Ez a Mael nemcsak barbár, de nevetséges is!
EnglishHer eyes were popping out in a comical way.