Como se fala "to come" em húngaro

EN

"to come" em húngaro

EN to come
volume_up
[came|come] {verbo}

to come (também: to come on, to come to)
They come, they go, they come again--of course that was for the cloak.
Itt jön, itt megy, aztán megint jön... persze, a köpenyért.
And Agravaine will come for Morgause of Lothian, and Uriens-or perhaps one of his sons.
És Lothiani Morgause nevében Agravaine jön, és jön Uriens is - vagy valamelyik fia.
Your ship is not going to come in because there are no boats for nobody.
A hajó, amelyre vársz, nem jön érted, mert senkiért sem jön hajó.
to come
And what would come after that, well, it was as the Goddess had bidden her.
És hogy mi lesz azután, nos, úgy lesz, ahogyan az Istennő parancsolta.
Economic recovery will largely come as a result of changing our energy model.
A gazdasági fellendülés nagyrészt az európai energiamodell módosításának eredménye lesz.
However, come what might, I had my money, so I settled down to my task.
Lesz, ami lesz, gondoltam, a pénz itt van a zsebemben, üljünk le hát dolgozni.
to come (também: to come along, to come away)
He will come, he will come, he will come, the answer echoed back hatefully.
Eljön, eljön, eljön felelte a gyűlöletes visszhang.
The one-minute speeches come in, we get allocated time but it is pathetic.
Eljön az egyperces felszólalások ideje, szánalmasan rövidre szabott az időnk.
We will come to that discussion and, I hope, at the end, we will come to an agreement.
Eljön a vita ideje is, és remélem, hogy végül megállapodásra fogunk jutni.
Nobody knew where it had come from, what pigs it came from or where it came from.
Senki sem tudta, honnan származik, milyen sertésekből és honnan származik.
For if this council or this work be of men, it will come to nought:
Ha ez az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától felbomlik.
Forty per cent of our emissions come from the fossil fuels burnt in our power stations.
A kibocsátások 40%-a az erőművekben elégetett szerves fűtőanyagokból származik.
The new industrial revolution will come when the price of oil rises.
Az új ipari forradalom az olaj árának emelkedésével következik be.
'And now I come to the most surprising part of my story, my dear son.
És most következik történetem legmeglepőbb fordulata, fiam.
The headlights blinked at him, and he knew what would come next.
A reflektorok jele bizony neki szólt, és azt is tudta már, mi következik ezután.
What is happening in Egypt has come as a surprise to us all.
Ami Egyiptomban történik, az mindenkit meglepetésként ért.
And if anything happens, then they can come back and get it.
És ha bármi történik, visszajöhetnek értük.
I still think myself that if he'd been left to himself nothing would have come of it.
Nekem még mindig meggyőződésem, hogy ha békén hagyják semmi sem történik.
She should just come on over from the Pontchartrain as soon as she arrived.
Amint megérkezik, szépen átsétál a Pontchartrainből.
Probably Esther Walters would come and join him.
Esther Walters valószínűleg hamarosan megérkezik, és csatlakozik hozzá.
We are awaiting your report, which will come shortly.
Várjuk az Önök jelentését, ami hamarosan megérkezik.
to come
volume_up
megtesz {v.} (utat)
He would come clean, stop the lying, and do all he could to help Ricky.
Tisztázza magát, abbahagyja a hazudozást és megtesz mindent, hogy segítsen Rickynek.
majdnem megtesz vmit
majdnem megtesz vmit

Exemplos de uso para "to come" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHe said to come to you directly, Mr. Ash, that it was the custom when he called.
- Azt mondta, egyenesen önhöz jöjjek, Mr. Ash, mert ez a szokás, ha ő telefonál.
EnglishYou can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr. Grillónak.
EnglishMorgaine told me you would come, and there is hot wine as well, said Gwenhwyfar.
- Morgaine mondta, hogy jöttök, és forralt bor is vár rátok - felelte Gwenhwyfar.
EnglishIt's the greatest mystery confronting human beings: How does this all come about?
A legnagyobb rejtély, amivel ember valaha találkozott: Hogyan jött létre mindez?
EnglishType the minimum number of characters that must come before or after the hyphen.
Adja meg az elválasztójel előtt vagy után kötelezően következő karakterek számát.
EnglishHis pa has come down from Creswell with a wagon to trade the last couple years.
Az apjával járt ide az utóbbi pár évben Creswellből egy szekérrel, csereberélni.
EnglishSlowly the Eilean Mor began to come round, the sea anchor dragging at her stern.
Az Eilean Mor a tatnál kivetett úszóhorgonyba kapaszkodva lassan visszapördült.
EnglishAnyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
Szóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
EnglishSounds like they're gonna shoot Aaron so full of poison it'll come out his eyes!
Úgy néz ki, Aaront úgy tele fogják pumpálni méreggel, hogy kidülled a szeme tőle.
English'It appears that Annias may have come up with a cheaper way to win an election.'
Úgy tűnik, Annias talált egy kevésbé költséges módszert a választás megnyerésére.
EnglishYou've come a long way since Frank the Tank, and we don't want him coming back.
Hosszú utat tettél meg 'Frank a Tartály' óta, és nem szeretnénk, ha visszajönne.
EnglishHe was a soldier, not a sailor, even though the PLAN did come under his command.
Katona volt, nem tengerész, de a haditengerészet is az ő hatáskörébe tartozott.
EnglishIt was much too far for a rescue aircraft to come out, at least in this weather.
Légi mentéshez a part túl messze volt, és más hajó nem tartózkodott a közelben.
EnglishCome, live within the Temple of Isis, and nothing can harm you, said the Priest.
Jöjj, lakjál Ízisz templomában, és akkor semmi bajod sem eshet biztatott a pap.
EnglishI can fully understand that you did not wish to come here with a negative report.
Teljesen megértem, hogy nem akartak idejönni egy negatív kicsengésű jelentéssel.
EnglishWhen I've got Boone I'll come back for you; you just count the breaths till then.
Amikor elintéztem Boone-t, visszajövök érted, te meg csak számolgasd a perceket.
EnglishInspector Morton - who has just come out on the terrace through the side door.
- Morton felügyelőt... éppen most lépett ki a teraszra, az oldalajtón keresztül.
EnglishThey would all come around soon enough, when they saw the way the current pulled.
Nemsokára mind őhozzá dörgölőznek majd, ha észreveszik, merre fordult az áramlat.
EnglishOr problems to be solved by empty campaign promises of presidents come and gone.
Vagy megoldandó problémák, amire üres kampányigéreteket kapunk minden új elnöktől.
EnglishI thought Lucius could come along now and help me on the way back from the depot.
Talán magunkkal vihetnénk Luciust, hogy segítsen nekem az állomásról hazajövet.