EN

clear {substantivo}

volume_up

Exemplos de uso para "clear" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishOne thing was clear: She was keeping him tied up for her protection and his own.
Egy dolog nyilvánvalóvá vált: saját maga és az ő védelmében tartotta megkötözve.
EnglishAll he wanted was to rest, to clear his mind, to learn why he was being hunted.
Pihenésre vágyott, és arra, hogy nyugodtan végiggondolhassa, miért vadásznak rá.
EnglishI shall make it clear now that nobody is interested in regulating the internet.
Egyértelművé kívánom tenni, hogy senki sem érdekelt az internet szabályozásában.
EnglishHe shook his head as if trying to clear something out of It, staring at nothing.
Megrázta a fejét, mintha el akarna űzni belőle valamit, majd belebámult a semmibe.
EnglishIt is now clear what, in the end, the role of the Commission and its President is.
Most végül már egyértelmű, hogy mi is pontosan a Bizottság és elnökének szerepe.
EnglishThere is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
Szoros kapcsolat van a termék minősége és a nyersanyagok származási helye között.
EnglishHis eyes were green, clear, alert, andif one took the time to study themmenacing.
Hideg zöld szemei - ha az ember alaposan megfigyeli - igencsak fenyegetőek voltak.
EnglishIt is clear that Ukraine's democracy is continuing its process of consolidation.
Egyértelmű, hogy a demokrácia Ukrajnában tovább halad a megszilárdulás útján.
EnglishSecondly, the Kurdish issue: I would like to make my position here very clear.
Másodszor, a kurd kérdés: szeretném az álláspontomat nagyon egyértelművé tenni.
EnglishFirstly, the environmental objective of the Directive is now clear and ambitious.
Először is, világossá váltak az irányelv ambiciózus környezetvédelmi célkitűzései.
EnglishHe could have lingered forever among their clear-eyed and purposeful inhabitants.
Akármeddig el tudott volna csellengeni éles tekintetű és céltudatos lakóik között.
EnglishWil grappled with the man, a wiry fellow reeking of ale, as Amberle rolled clear.
Wil ölre ment a sörtől bűzlő, inas fickóval, Amberle kitépte magát és félregurult.
EnglishWaiting just a moment was the secret, then the meaning came surprisingly clear.
Kivárni a pillanatot, ez volt a titka, és máris meglepően könnyen ment a megértés.
EnglishIn both of these cases, I have therefore provided a clear statement, I believe.
Ezért mindkét esetre vonatkozóan megpróbáltam egyértelmű állásfoglalást adni.
EnglishNow I am clear again, though I dare not think of it too much for fear of a relapse.
Most újra tisztább a fejem, de el sem merem hinni, annyira félek a visszaeséstől.
EnglishThere's a faculty thing Saturday afternoon, but he can easily get clear of that.
Szombat délután még van valami dolga a tanszéken, de attól könnyedén megszabadulhat.
EnglishAt least the direction in which those ten factors influence technology seems clear.
Világosnak tűnik, hogy ez a tíz tényező milyen irányba mozdítja a technológiát.
EnglishAnd the clear October day was perfect for a garden party of some two hundred.
A derűs októberi nap eszményien megfelelt egy úgy kétszáz fős kerti mulatságra.
EnglishLet me be clear in saying that the Commission does not want to close the debate.
Szeretném egyértelművé tenni, hogy a Bizottság nem szeretné lezárni a vitát.
EnglishQuite soon it was clear that if he used the Eject Hari, we were—what's wrong?
Hari apja a szó szoros értelmében halálra dolgozta magát az egyik gépmonstrummal.