Como se fala "to bring in" em húngaro

EN

"to bring in" em húngaro

EN to bring in
volume_up
{verbo}

to bring in (também: to fetch in, to import, to offset)
I should say that at the present time, since the devaluation of the dollar, an uncirculated specimen, carefully handled by a reputable dealer, might easily bring ten thousand dollars, or even more.
Azt mondhatom, hogy jelenleg, a dollár leértékelése óta, egy forgalomba nem hozott példány, ha tisztességes kereskedő óvatosan kezeli, könnyen behoz tízezer dollárt vagy még többet.

Traduções parecidas para to bring in em Húngaro

to bring verbo
Hungarian
in preposição

Exemplos de uso para "to bring in" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMy dear Sollace, what is so urgent as to bring you here during my consultations?
- Drága Sollace-om, mi olyan sürgős, hogy egy fontos megbeszélés közepén zavarsz?
EnglishIt is an excellent example of how we can bring our cultural message to the world.
Kitűnő példa ez arra, hogyan továbbíthatjuk kulturális üzenetünket a világ felé.
EnglishYoud better get some grappling hooks and ropes, so we can bring this thing down.
Jobb lesz, ha hozol mászóhorgot és kötelet, hogy le tudjuk szedni ezt az izét.
EnglishHe tried to bring his long sword to bear but she pinned his arm in a vise grip.
Megpróbált döfésre emelni a hosszúkardját, de a lény a földhöz szögezte a karját.
English(DE) Mr President, they say that times of crisis bring people closer together.
(DE) Elnök úr, a krízishelyzetek állítólag jobban összekovácsolják az embereket.
EnglishIt was sheer ignorance of the difficulty of the shot that made her bring it off.
Egyszerűen azért lőtt, mert fogalma sem volt, hogy milyen kényes dolgot művel.
EnglishOf course, I wanted to bring Larissa back to England and marry her and settle down.
Természetesen Angliába akartam vinni Lariszát, elvenni feleségül és letelepedni.
EnglishThat kind of manner made the jury bring in a verdict of Guilty against Wallace.
Ugyanilyen modora volt annak a Wallace-nak is, akit az esküdtek bűnösnek találtak.
EnglishWhy should he want to bring back a barren queen to his new palace at Camelot?
Ugyan miért lenne fontos, hogy a meddő királynét az új várba, Camelotba hozassa?
EnglishUrprox would have to bring in fuel to fire the furnace and metals to mix the alloy.
Urprox vállalta, hogy beszerzi a fűtőanyagot és az ötvözethez szükséges fémeket.
English'I hate to bring it up, but I'd like to get blood samples from you and Melanie.'
- Utálok ezzel előhozakodni, de szeretném, ha vért vennének magától és Melanie-tól.
EnglishTHAT NIGHT at supper Arthur asked Morgaine to bring her harp and sing to them.
Vacsoránál Arthur megkérte Morgaine-t, hogy hozza elő a hárfáját, és énekeljen.
EnglishWe need a duty and a task to do, one that will bring us the respect we deserve!
Legyen kötelességünk és feladatunk, amely meghozza nekünk az illő tiszteletet!
EnglishIndependent investigations must be carried out to bring the guilty to justice.
Független vizsgálatokat kell indítani a bűnösök bíróság elé állítása érdekében.
EnglishCertainly, 2009 will bring significant changes to the European Parliament's work.
Természetesen 2009 jelentős változásokat fog hozni az Európai Parlament munkájába.
EnglishThis will bring Russia and China on board, which will send a strong signal to Iran.
Ebbe Oroszország és Kína is be lesz vonva, ami határozott jelzés lesz Irán felé.
EnglishI have prepared certain drawings; unfortunately I neglected to bring them with me.
- Készítettem néhány rajzot, sajnos, azonban elfelejtettem magammal hozni azokat.
EnglishWe have to put our proposals in such a way that we bring others along with us.
Javaslatainkat úgy kell előterjesztenünk, hogy mások is csatlakozzanak hozzánk.
EnglishOne important aspect of this is to bring an end to this type of organised crime.
Ennek egyik fontos aspektusa, hogy véget vessünk a szervezett bűnözés e formájának.
EnglishSo the challenge was, how are we going to bring light and expose these things?
Így a kihívás az volt, hogyan hozzuk be a fényt, és mutassuk be ezeket a dolgokat?