EN

bluster {substantivo}

volume_up
bluster (também: bounce, roistering)
Bluster and self-righteous arrogance disguising deep-seated insecurities.
Hetvenkedés és öntelt arrogancia leplezi a mélyen gyökerező bizonytalanságot.
Semmi hetvenkedés nem volt benne.
No whimper, no bluster, just the smile, the whistling between the teeth, the light voice and the unforgetting eyes.
Semmi nyöszörgés, semmi hetvenkedés, csak a nyugodt mosoly, a fütyörészés a fogai között, a könnyed hang és azok a nem felejtő szemek.
bluster (também: blare, clamour, cry, din)
bluster (também: rowdiness, blat)
A little bluster and a few threats, mixed with a little sympathy and comradeliness.
Egy kis hangoskodás, pár fenyegetés, vegyesen némi szimpátiával meg elvtársiassággal imitt-amott.
bluster (também: frenzy, fury, impetuosity, rage)
bluster (também: turbulence, uproar)
bluster (também: boast, bounce, brag, bravado)
bluster (também: boast, roistering)
bluster
volume_up
pofázás {subst.} [coloq.]
bluster (também: crash, whoomp, whoomph)
bluster (também: crack)
bluster (também: fury, rampage)
bluster (também: clamour, din, fuss, hubbub)

Sinônimos (inglês) para "bluster":

bluster

Exemplos de uso para "bluster" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishShe didn't bluster into the scene but waited for the detectives to come to her.
Carson nem mozdult a helyéről, megvárta, hogy a két nyomozó menjen oda hozzá.
EnglishSome bluster and swagger because they are too young to know better.
- Már vendégül láttam néhányukat - vallotta be Nalitheen érzelemmentes hangon.
EnglishIt spoke of power so casually assumed that there was no need for bluster or display.
Olyan nyilvánvalóan sugárzott belőle az erő, hogy szükségtelen volt fitogtatnia vagy kérkednie vele.
EnglishThere is no need for demonstrations of bluster or bravado.
Nincs szükség felesleges erődemonstrációkra.
EnglishHis bluster was a little uncertain.
A hetvenkedése kissé bizonytalan volt, túlzásba is vitte.
EnglishIt means that they will bluster, Yamata told him.
Azt, hogy dühöngeni fognak felelte Jamata.
EnglishBut when I gave him every particular that had occurred, he tried to bluster and took down a life-preserver from the wall.
Erre én elmeséltem minden részletet, ám az őt csak handabandázásra ingerelte, és lekapott egy ólmos botot a falról.
EnglishNow, listen-- Art began to bluster.
Hát ide hallgasson... kezdte Art zúgolódva.
EnglishIt had thought the venom directed at itself by the Killing Time in its signal to it back at Pittance had been bluster; cheap bravado.
Eddig ezt hitte, hogy a gylölettl fröcsög üzenet, amit az Éhkoppon kapott, kisstíl bosszú volt, olcsó hsködés.
EnglishRoss was just going to bluster and fume.
EnglishHe was quiet, but quiet was better than the boast and bluster with which many kids jockeyed for social position in high school.
Csendes fickó volt, de én szimpatikusabbnak találtam, mint a népszerűséget hajhászó, üresfejű, nagyszájú kölyköket az iskolában.
English'He's trying to bluster us, sir.
English'Why -' he began to bluster.
EnglishHe tried to bluster out of it, but I described to him so exactly what his actions had been upon that morning that he is convinced that I was watching him.
-Megpróbálta letagadni az egészet, de olyan részletesen elmondtam neki, mit csinált, hogy meg van győződve róla, hogy láttam.
EnglishOf course it was, he told himself, the Commander had been through tougher times - but such bluster was for others, not for times like this.
- Azt már nem tehette hozzá, hogy Qati élete legfontosabb küldetését készül végrehajtani, és ebben nem akadályozhatja meg egy reggeli rosszullét.
EnglishTom started to bluster and Jack had said something else to him, too quietly for Wendy to hear, and Tom had only shaken his head sullenly and walked away.
Tom pattogni kezdett, mire Jack mondott neki valamit, de olyan csendesen, hogy Wendy nem hallotta; Tom komoran megrázta a fejét, és elment.
EnglishIf we show Casmir that we truly want peace, then he will reciprocate in kind, and there need be no more bluster, or clanking and clashing of weapons, which can only exacerbate the case.
Ha Casmir azt látja, hogy mi valóban békét akarunk, ő is így fog viselkedni, és nem lesz többé szükség fegyvercsörgésre, ami csak elmérgesíti a helyzetet.
EnglishThink on that, and bluster less. [snarl, mind lash, bursting mind bolts, raw screams of agony, diabolic satisfaction, images whirling past like bright embers flung from a roaring fire]
[morgás, mentális csapás, elmébe hasító villámok, keserves fájdalomüvöltés, ördögi elégedettség, ropogó tűzből tovaszálló parazsakként kavargó friss emlékek]
EnglishI just want to emphasise this one more time as Mr Chatzimarkakis is sitting there in front of me, having just said that the German Government's efforts were electioneering bluster.
Ezt ismételten hangsúlyoznom kell, mivel itt ül előttem Chatzimarkakis úr, aki az imént azt mondta, hogy a német kormány erőfeszítése választási kirakat-tevékenység.