EN black
volume_up
{substantivo}

1. geral

black
volume_up
néger {subst.} [gir.]
I was teaching a course in Black History... at the University of Blaupunkt.
Egy éve még néger történelmet tanítottam a Blaupunkt Egyetemen.
But at least they wouldn't be subjected to torture, as that black American sergeant had been.
De őket legalább nem fogják megkínozni, mint azt az amerikai néger őrmestert.
A swarm of black girls in Bahian dress was cheerfully gathered there, making the final preparations.
Bahiai viseletben pompázó néger lányok csapata készülődött nagy vígan.
black
It was a black cloth, made dirty by some other substance, some kind of dark fluid.
Fekete ruha, valami bemocskolta, valami sötét folyadék.
Miss Reba had on a black dress now, and three more diamonds, yellowing too.
Miss Rebán ezúttal fekete ruha volt, és még három, ugyancsak sárga gyémánt.
Fekete ruha, medalion, kámea bross.
black
Sets the Black color value or key (black) in the CMYK color model.
A fekete szín értékét (vagyis a kulcsot) állítja CMYK-módban.
NA: As you know, the image of a lot of Yemeni women is a lot of black and covered, veiled women.
NA: Amint tudják, a jemeni nők nagy részéről alkotott kép az, hogy sok a fekete szín és az eltakart, lefátyolozott nő.
black (também: bereavement, grief, heartbreak, mourning)
volume_up
gyász {subst.}
Perhaps all the athletes could wear a black ribbon as a sign of mourning.
Esetleg a gyász jeléül az összes sportolónak fekete szalagot kellene viselnie.
black (também: mourning)
A gyászruha jól áll neki.
black
volume_up
fekete játékos {subst.} (sakkban)
black (também: dirt, filth, mess, muck)
volume_up
piszok {subst.}
black (também: soil)
black (também: darkie, darkey)
volume_up
szerecsen {subst.}

2. "equest."

black
A nagy fekete horkantott és megugrott.
Whatever the danger might be to them, the big black had made his choice.
A nagy fekete már eldöntötte, hogy beleugrik a folyóba.
Down into the narrow slot of the valley thundered the black.
A fekete átdübörgött a keskeny völgyszájon.

3. Inglês Britânico

black
volume_up
sztrájktörő {subst.} (munkaadó)

Exemplos de uso para "black" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThey were all different, they crossed the spectrum from rosy pink to dead black.
Mindannyiszor másképp látta a helyzetet, hol rózsaszínnek, hol egészen sötétnek.
EnglishIt happened every Saturday, and nothing electrified Black Oak like a good fight.
Semmi sem villanyozta fel Black Oak közönségét jobban, mint egy kiadós verekedés.
EnglishHe had curly black hair and heavy eyebrows that almost met over his thick nose.
Haja feketén göndörödött, sűrű szemöldöke kis híján összeért vastag orra fölött.
EnglishNurse Hopkins said dubiously, Let's hope she's put that down in black and white!
Reméljük, meghagyta valahol fehéren-feketén is felelt Hopkins nővér tamáskodva.
EnglishBurke's black-clad shape rose from the shadows and slipped behind the second man.
Burke sötétruhás alakja kiemelkedett az árnyékból és a hátsó fickó mögé suhant.
EnglishThe organ turned black, and the ceiling turned a kind of dirty yellow, said Lyle.
= Az orgona megfeketedett, a mennyezet meg olyan piszkossárga lett mondta Lyle.
EnglishThe cellist, Vedran Smajovic, clad in black, was playing Tomaso Albinoni's Adagio.
Vedran Smajlovic csellista feketébe öltözve Tomaso Albinoni Adagióját játszotta.
EnglishAs you see, everything starts to fade to black, and you see people going to sleep.
Amint látják, minden kezd elsötétedni, és látható, hogy az emberek aludni térnek.
EnglishEven without their uniforms, the elderly waiter recognized them for Black Guards.
Az őszes hajú főpincér még egyenruha nélkül is látta rajtuk, hogy feketegárdisták.
EnglishThe letters were executed clumsily, with a smeary black kindergarten exuberance.
A betűket ügyetlen kézzel rajzolták, a festék elkenődött, mint az óvodások rajzain.
English...that Oswald killed Kennedy, and that a black man's vote in Florida counts!
...hogy Oswald ölte meg Kennedyt, és hogy a négerek szavazata számít Floridában!
EnglishPresently forth came an Englishman, dressed in black and - white, humming a tune.
Csakhamar egy fehér-feketébe öltözött angol jelent meg, valami dallamot dudorászva.
EnglishYou know what they say: ''Once you go black, you're going to need a wheelchair.''
Tudod mit mondanak: ''Ha egyszer kipróbálod a feketét, tolószékre lesz szükséged.''
EnglishShimrod threw himself to the side and huddled into black shade under a jut of rock.
Shimrod oldalt vetette magát, és meghúzódott egy kiugró szikladarab árnyékában.
EnglishWhat black operation is that? the desk officer asked over the secure phone link.
- Milyen titkos akció ez? - kérdezte az ügyeletes tiszt a lehallgatásbiztos vonalon.
EnglishLook, there are things you know because you have them down in black and white.
Nézze, vannak dolgok, amelyeket tud az ember, anélkül hogy nyomtatásban látná.
EnglishThen I thought of my companions, left behind on the shore of Black Rock Creek.
Aztán a társaim jutottak az eszembe, akik a Black Rock-öböl homokján maradtak.
EnglishIt was almost dark by the time he finished, and the night was black and rainy.
Mire végzett, majdnem teljesen besötétedett, az este koromfekete volt és esős.
EnglishMr Gray would put up another set, or maybe just slop some black paint on the glass.
Mr. Szürke csinálna másikat, vagy talán egyszerűen feketére festené az üveget.
EnglishIt wasn't the full paint of the Priestess, but my eyes were rimmed with black.
Nem kendőztek annyira, mint a papnőt, de a szememet körülrajzolták feketével.