Como se fala "to be frightened" em húngaro

EN

"to be frightened" em húngaro

EN to be frightened
volume_up
{verbo}

to be frightened (também: to apprehend, to dread, to fear, to funk)
At first she said no and then she admitted that she was frightened.
Először azt válaszolta, hogy nem, de aztán bevallotta, hogy valóban fél.
Are you happy, or miserable, or frightened, or what?
Boldog, vagy szerencsétlen, vagy fél, vagy micsoda?
Besides, I can read in a man's eye when it is his own skin that he is frightened for.
Különben is látni lehet az ember szemén, ha fél, hogy az élete forog kockán.
to be frightened (também: to be in a fright)
to be frightened
Morgaine said, She is frightened, she has never seen the court before.
- Meg van rémülve - felelte Morgaine -, sosem járt még az udvarban.
He seemed outwardly calm and self- possessed, but I saw that he was frightened and trying to conceal his true feelings.
Kívülről nyugodtnak, összefogottnak tűnt; de láttam, hogy meg van rémülve és igyekszik palástolni valódi érzéseit.

Traduções parecidas para to be frightened em Húngaro

to be verbo
Hungarian
be- partícula
Hungarian
to frighten verbo

Exemplos de uso para "to be frightened" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe EU is frightened out of its wits that we may give a series of wrong answers.
Az EU halálra van rémülve attól, hogy mi esetleg sorozatosan rossz választ adunk.
English'Robert,' the National Security Advisor said, 'I am getting very frightened.'
- Robert - nyüszítette a nemzetbiztonsági tanácsadó -, én kezdek komolyan félni.
EnglishAnd you are all so frightened and defenseless that, you are afraid of a mere boy?
- És ti mind olyan rémültek és védtelenek vagytok, hogy féltek egy kisfiútól?
EnglishThen, frightened by a look from their master, they left the kitchen to obey him.
De a gazda olyan sötéten nézett rájuk, hogy megijedtek és engedelmeskedtek.
EnglishHer heart took a frightened leap in her chest, but she managed to speak neutrally.
A szíve rémülten ugrott egyet a mellében, de sikerült közömbös hangon megszólalnia.
EnglishThere was a look that hadn't been there two days before, a frightened, watching look.
Az arckifejezése változott két nappal ezelőtthöz képest, riadtan figyelővé vált.
EnglishI remember wondering whether I was frightened, and deciding that I was not.
Emlékszem, azon tűnődtem, félek-e, és arra a következtetésre jutottam, hogy nem.
EnglishSam was relieved, surprised, and a little frightened when he got a response.
Sam egyszerre volt megkönnyebbült, meglepődött és ijedt, amikor választ kapott.
EnglishShe gave him a revolted, frightened took at that and then corralled the twins.
Liz undorodó, rémült pillantást vetett rá, majd galléron ragadta az ikreket.
EnglishIt frightened him even more to think that this time he might not be able to walk away.
Még riasztóbb volt arra gondolni, hogy ezúttal talán nem tudja ismét abbahagyni.
EnglishShe looked upward again, listening to the frightened whimpering of one of her women.
Morgause ismét felnézett, közben hallotta, hogy az egyik nő rémülten sírdogál.
EnglishThere they are, he said, laughing like a frightened child, there they are.
- Ott vannak - mondta, és úgy nevetett, mint egy rémült kisgyerek -, ott vannak.
EnglishI tried to tempt her with a saucer of fish but she was frightened, poor little thing.
Próbáltam lecsalogatni egy tányérka hallal, de olyan ijedt volt szegény teremtés.
EnglishAfter that first, swift kiss, she withdrew again, as if he had frightened her.
Az első, gyors csók után visszahúzódott, mintha a férfi megijesztette volna.
EnglishThen I saw her in the whirl, a fixed, frightened thing, surrounded by other vampires.
Azután megláttam a forgatagban, mozdulatlanul, rémülten, vámpíroktól körülvéve.
EnglishThey were books of magic, said Vincenzo, frightened that I would be angry.
Varázskönyvek voltak mondta Vincenzo bátortalanul, mert félt, hogy megharagszom.
EnglishHebel retreated a step further, and Drifter's snarl became a frightened whine.
Hebel egy lépést hátrált, Himpellér vicsorgása átcsapott rémült nyüszítésbe.
EnglishThe letter went unanswered, and Beech assumed that Al Konyers was frightened by it.
A levélre nem jött válasz, és Beech arra gondolt, Al Konyers nyilván megijedt tőle.
EnglishBe frightened because you're like that--but there is no beast in the forest.
Ti csak féljetek nyugodtan, mert hát ilyenek vagytok de szörny az nincs az erdőben.
EnglishYou don't really mean that we got to be frightened all the time of nothing?
Csak nem gondolja itt valaki komolyan, hogy félnünk kell valamitől, ami nincs?