EN batten
volume_up
{substantivo}

1. geral

batten (também: bar, strap)
volume_up
pánt {subst.}
batten
batten (também: slat)
The lowest batten shall be on the fifth step from the bottom of the ladder and the interval between any batten and the next shall not exceed nine steps.
A legalsó keresztléc alulról az ötödik foknál legyen, és a keresztlécek közötti szakaszok hossza ne legyen nagyobb kilenc foknál.
batten
batten (também: slat, spacer, splint, stretcher)
volume_up
léc {subst.}
batten (também: floorboard, floor-board)
batten (também: footbridge, plank)
volume_up
palló {subst.}
batten (também: cleat)
batten (também: washboard, frieze)
batten

2. "weaving"

batten
volume_up
bordaláda {subst.} (szövőgép része)

Sinônimos (inglês) para "batten":

batten

Exemplos de uso para "batten" em húngaro

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIf we have this we will not need the policies of Messrs Meyer, Batten or Bontes.
Ha ezt megtesszük, nem lesz szükségünk Meyer, Batten vagy Bontes urak politikájára.
EnglishMr Batten, your comparison is entirely inappropriate, if I may add my own comment.
Tisztelt Batten úr! Az Ön hasonlata egyáltalán nem ideillő, ha megengedi, hogy hozzászóljak.
EnglishOr a giant bee or wasp come to batten on him, to sting him, to make his pain even worse?
Vagy valami óriás méh vagy darázs, hogy rátámadjon, összecsípje és növelje a fájdalmát?
EnglishThank you very much, Mr Batten, for drawing my attention to the posters.
Köszönöm szépen, Batten úr, hogy felhívta figyelmemet a transzparensekre.
EnglishIn response to Mr Batten's remarks, I want to emphasise that Ireland is not anti-European.
Batten úr megjegyzéseire válaszolva, szeretném kiemelni, hogy Írország nem Európaellenes.
EnglishI think Mr Batten, as usual, was somewhat muddled in his thinking.
Úgy vélem, hogy Batten úr gondolkodásmódja szokás szerint kissé zavaros.
EnglishI was surprised that Mr Batten thought his group would be affected.
Meglepve hallottam viszont, hogy Batten úr szerint az ő képviselőcsoportja érintett lenne.
EnglishMr Batten, the previous statement was a statement made in reply to something said yesterday in Parliament.
Batten úr, az előző kijelentés a Parlamentben tegnap elhangzottakra történő reagálás volt.
EnglishIt would not be difficult to find here the weak and unprotected souls he liked to batten upon.
Nem lehetett különösebben nehéz a számára olyan gyenge vagy védelem nélkül álló lelkeket találnia, amilyeneket ő szeret.
EnglishBatten down my house, my father called out.
Kutassátok át pincétől padlásig, torlaszoljátok el.
EnglishThen Mr Batten confessed to us that the parliamentary group's money has been used to interfere in national referendums.
Majd Batten úr bevallotta, hogy a képviselőcsoport pénzét arra használták, hogy beavatkozzanak az országok népszavazásaiba.
EnglishIf so, he had better batten down his hatches.
English-Go tell Batten I shot his dog.
-Mond meg Batten-nek hogy lelőttem a kutyáját.
EnglishAs for the very strange remarks by Mr Batten from UKIP and his reference to the next European elections, we shall see.
Ami UKIP-hoz tartozó Batten úr rendkívül furcsa megjegyzéseit és a következő európai választásokra való utalásait illeti, majd meglátjuk.
EnglishSo, batten down the hatches.
EnglishMr Batten has left the Chamber.
Englishto batten down the hatches
nyílás ponyváját lécekkel leszorítja
EnglishI imagine that the Quaestors will have something to say about that, Mr Batten, because it is forbidden to use that money for such things.
Gondolom, Batten úr, a quaestoroknak lesz egy-két hozzáfűznivalójuk ehhez, hiszen az a pénz nem használható fel ilyen célokra.
English-Batten, see what that was.
Englishto batten down the hatches