Como se fala "every kind of" em holandês

EN

"every kind of" em holandês

EN every kind of
volume_up
{advérbio}

every kind of
The agricultural budget must not become a quarry for every kind of desirable commodity, but must set forth a reliable agricultural policy option.
De landbouwbegroting mag geen bron worden van allerlei hebzucht, maar moet een betrouwbare optie van het landbouwbeleid zijn.
Over recent months I have been subjected to every kind of doom-and-gloom scenario from some airlines and even certain Members of Parliament.
De laatste maanden hebben sommige luchtvaartmaatschappijen en zelfs bepaalde afgevaardigden van het Parlement allerlei scenario's geschilderd die doem en duisternis voorspellen.
But we cannot escape the fact that there are still administrative and political problems of every kind, as is apparent from the work of the Committee on Petitions.
We moeten echter vaststellen dat er nog steeds allerlei administratieve en politieke obstakels zijn, zoals uit de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften wel blijkt.
every kind of
every kind of

Traduções parecidas para every kind of em Holandês

every adjetivo
every pronome
Dutch
kind substantivo
kind adjetivo
of preposição

Exemplos de uso para "every kind of" em holandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt also reminds me of every kind of fraud, including the financial kind.
Doping doet me ook denken aan alles wat met fraude te maken heeft, ook in het financiële stelsel.
EnglishThere is no such thing as terrorism in the name of God, as every kind of terrorism is the work of the devil.
Er bestaat geen terrorisme in Gods naam, want elk terrorisme komt van Satan.
EnglishUnder these conditions, fraud of every kind multiplies.
Onder die omstandigheden ontstaat er steeds meer fraude.
EnglishThe way in which the data required to identify persons to be readmitted is determined is open to every kind of abuse.
Het hoofdprobleem schuilt echter in het gebrek aan strategie, in het gebrek aan een Europees immigratiebeleid.
EnglishIt is happening all across the world, in every kind of walk of life, and every kind of career and industry that you can think of.
Het gebeurt overal ter wereld, op elke mogelijke manier, in elke soort sector en industrie die we kunnen bedenken.
EnglishThis gender power structure is present in every aspect of our society and it hampers growth and every kind of sustainability.
Deze ongelijke machtsstructuur is aanwezig in alle facetten van de samenleving en staat groei en iedere vorm van duurzaamheid in de weg.
EnglishWe are engaged – as we need to be – in adopting every kind of legislation relating to air transport by the end of this legislative period.
We zijn bezig om alle mogelijke wetgeving voor de luchtvaart zo snel mogelijk, en nog in deze zittingsperiode, af te ronden.
EnglishNoah needed to take two of every kind of bird, of every kind of animal, of every kind of creature that moves, but no mention about plants.
Noë moest twee vogels van iedere soort meenemen, en twee van iedere diersoort, van ieder wezen dat beweegt, maar er wordt niets gezegd over planten.
EnglishAs we all know, information and full freedom of expression through information channels of every kind is of the utmost importance in today's modern society.
Wij weten allen dat de informatie en de vrije meningsuiting via alle mogelijke kanalen in onze moderne samenleving van het allergrootste belang zijn.
EnglishIt would not be normal to give details of every kind of discussion that takes place within the Commission, apart from the fact that I am not aware of them all.
Het is niet gebruikelijk de details bekend te maken van iedere bespreking binnen de Commissie, nog los van het feit dat ik ze zelf niet allemaal ken.
EnglishIndeed, there can be no cooperation with those who do not control their own borders or those who violate every kind of human and civil rights.
Van samenwerking kan immers geen sprake zijn als men iemand tegenover zich heeft die zijn eigen grenzen niet controleert en de mensen- en burgerrechten met voeten treedt.
EnglishReally good designers are like sponges: they really are curious and absorb every kind of information that comes their way, and transform it so that it can be used by people like us.
Echt goede designers zijn als sponzen. ~~~ Ze zijn zeer nieuwsgierig. ~~~ Ze absorberen alle mogelijke informatie om hen heen, en transformeren die tot iets bruikbaars voor mensen als wij.
EnglishThese victims of Burmese army brutality are used for every kind of work, including the building of major infrastructure projects, projects on which, alas, thousands of Burmese have already died.
Deze door het Birmaanse leger mishandelde personen worden voor alle soorten werk gebruikt, inclusief voor grote infrastructuurwerken, waarbij helaas reeds duizenden van hen zijn omgekomen.