Como se fala "dire" em holandês

EN

"dire" em holandês

EN

dire {adjetivo}

volume_up
De rechtsstaat wordt daar ernstig bedreigd.
The Lisbon Strategy is in dire straits because of the failure to implement legislation by Member States.
De Lissabon-strategie komt ernstig in gevaar doordat de lidstaten verzuimen deze wetgeving ten uitvoer te leggen.
We need to recognise that a standard relief package is not adequate for a situation as dire as this and we need to deploy the reconstruction phase immediately.
Wij dienen te erkennen dat een standaard noodhulppakket in een dermate ernstige situatie niet voldoende is en wij dienen tevens onmiddellijk over te gaan tot de fase van wederopbouw.
dire (também: poignant)
dire
volume_up
nijpend  {adj.}
But as there was still a dire shortage of donor organs, the gift of life was then extended from living, related donors to now living, unrelated donors.
Maar aangezien er nog steeds een nijpend tekort is aan donororganen, werd het geschenk van het leven vervolgens uitgebreid van levende, verwante donoren naar levende donoren die geen familie zijn.

Sinônimos (inglês) para "dire":

dire
English

Exemplos de uso para "dire" em holandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe need to make cuts in the agricultural budget which is in dire need of reform.
We moeten snoeien in de landbouwbegroting, want die is dringend aan hervorming toe.
EnglishThis would be a retrograde step, with dire consequences for animal welfare.
Dit zou een stap terug zijn, met nadelige gevolgen voor het welzijn van dieren.
EnglishIn various European countries, large groups of farmers are in dire straits.
In diverse Europese landen zitten grote groepen landbouwers in moeilijkheden.
EnglishWe ask for emergency measures for the family farms that are in dire need.
We vragen om noodmaatregelen voor de gezinsbedrijven die in uiterste nood verkeren.
EnglishOver half a million people are now in dire circumstances in the Sudan.
Meer dan een half miljoen mensen in Soedan verkeren nu in erbarmelijk omstandigheden.
EnglishThe fundamental point is that human rights in China remain absolutely dire.
Het wezenlijke punt is dat het met de mensenrechten in China absoluut miserabel blijft gesteld.
EnglishThe response to such a dire situation should be prompt and effective.
Op een dermate verschrikkelijke situatie dient onmiddellijk en doelmatig te worden gereageerd.
EnglishThat was a dire situation and the question is what we would do about it.
Het is een droevige zaak en de kwestie is: wat doen wij eraan?
EnglishWomen, of course, are still in a dire situation in all sectors.
De situatie van de vrouwen is en blijft dramatisch, op alle gebieden.
EnglishI believe that we must not hide our extreme concern, for the hostages are currently in a situation of dire peril.
Wij zijn bijzonder ongerust, omdat de gijzelaars momenteel in levensgevaar zijn.
English   – Mr President, the textile and clothing industry in Greece is in dire straits.
-- Mijnheer de Voorzitter, de textiel- en kledingssector in Griekenland bevindt zich in een dramatische situatie.
EnglishThey're also a country that is in dire danger.
Ze zijn echter ook een land dat zich in verschikkelijk gevaar bevind.
EnglishYet agriculture, just like other economic activities, is in dire need of clear prospects for its future development.
Toch heeft de landbouw net als andere economische activiteiten behoefte aan perspectieven.
EnglishNone of this detracts from the fact that the recipient countries sometimes have dire situations to contend with.
Dit alles neemt niet weg dat in de ontvangende landen soms sprake is van schrijnende situaties.
EnglishI can dispense with a description of the dire economic situation in Kosova, well known as it is.
Ik hoef geen beschrijving te geven van de penibele economische situatie van Kosova, want die is algemeen bekend.
EnglishIf they are not covered, and an airline goes bankrupt, they will be put in a dire situation.
Als ze niet zijn verzekerd en een luchtvaartmaatschappij failliet gaat, komen ze in een vervelende situatie terecht.
EnglishA crucial reason for the concentration of cultivation in developing countries is the dire poverty of the people in those regions.
De reden voor deze concentratie is o.a. de bittere armoede van de mensen in deze landen.
EnglishFitness training and sport as a daily exercise and popular sport are in dire straits.
Er wordt steeds minder aandacht geschonken aan sport voor de gezondheid, aan sport uit liefhebberij en aan sport voor jan en alleman.
EnglishThe security situation is as dire as it was before.
De veiligheidssituatie is nog steeds catastrofaal.
EnglishWhat representation did the Commissioner receive from the United Kingdom Government about this dire emergency?
Welke voorstelling van zaken heeft de Britse regering de commissaris gegeven omtrent deze bittere noodtoestand?