Como se fala "diplomatic" em holandês

EN

"diplomatic" em holandês

EN

diplomatic {adjetivo}

volume_up
diplomatic (também: tactful)
France was the first to take diplomatic and humanitarian action.
Frankrijk heeft als eerste op diplomatiek en humanitair niveau gereageerd.
Politics needs passionate personal involvement and well-directed diplomatic activity.
Politiek bedrijven vereist ongelimiteerde toewijding en een gericht diplomatiek optreden.
However, those diplomatic efforts must go hand in hand with action on the ground.
Dit diplomatiek engagement moet evenwel gepaard gaan met een engagement ter plekke.

Sinônimos (inglês) para "diplomatic":

diplomatic
diplomat

Exemplos de uso para "diplomatic" em holandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishCA: I mean, if you did receive thousands of U.S. embassy diplomatic cables ...
CA: Ik bedoel, als je duizenden telegrammen van deze ambassade had ontvangen...
EnglishThe local diplomatic representations of the EU Member States were consulted.
De lokale diplomatieke vertegenwoordigers van de EU-lidstaten zijn geraadpleegd.
EnglishIn the old days, international relations were dealt with by a diplomatic élite.
Vroeger werden de internationale contacten waargenomen door een elite van diplomaten.
EnglishA lot of time and effort was unfortunately wasted on diplomatic positioning games.
Er is helaas veel tijd en moeite verspild aan diplomatieke positioneringsspelletjes.
EnglishConflicts must be resolved by diplomatic means, not by the use of force.
Conflicten moeten op diplomatieke wijze worden opgelost, en niet met de wapenen.
EnglishAs for the international diplomatic initiatives, they are hardly likely to reassure us.
De internationale diplomatieke initiatieven kunnen ons nauwelijk geruststellen.
EnglishBut he was one of the diplomatic links we had with the regime in Burma.
Hij was echter een van de diplomatische schakels naar de Birmaanse regering toe.
EnglishNowhere is it stated that a criminal regime must be accorded all diplomatic honours.
Er staat nergens dat een misdadig regime alle diplomatieke egards toekomen.
EnglishThe European Union has had diplomatic relations with China for 30 years.
De Europese Unie onderhoudt nu dertig jaar diplomatieke betrekkingen met China.
EnglishThe European Union ’ s Member States have no diplomatic relations with Taiwan.
De lidstaten van de Europese Unie onderhouden geen diplomatieke betrekkingen met Taiwan.
EnglishOtherwise we should have to take measures to freeze our diplomatic relations.
Anders moeten maatregelen worden genomen om de betrekkingen te bevriezen.
EnglishOn this basis, how can the Community act as a diplomatic entity on the international stage?
Wat moet de Gemeenschap hiermee als diplomatieke instelling op het wereldtoneel?
EnglishHow can we be diplomatic with people who are throwing diplomats in prison?
Hoe kan men diplomatisch zijn tegenover hen die diplomaten gevangen nemen?
EnglishAll attempts to find diplomatic solutions to the crisis have failed.
Alle pogingen om de crisis op een diplomatieke manier op te lossen zijn mislukt.
EnglishIn this particular case, what foreign policy will this Community diplomatic corps serve?
Voor welk aspect van het buitenlands beleid zal deze diplomatieke dienst nuttig zijn?
EnglishThe EU must deploy all diplomatic means in order to help bring this about.
De EU moet alle diplomatieke middelen aanwenden om daartoe bij te dragen.
EnglishI personally believe that a diplomatic presence is of great importance.
Persoonlijk geloof ik dat diplomatieke aanwezigheid van grote betekenis is.
EnglishHowever, we believe that the diplomatic route is the only viable one in that region.
Toch denken wij dat de diplomatieke weg de enige juiste is om te bewandelen in deze regio.
EnglishThe EU countries that are not NATO members lend political support via diplomatic channels.
De EU-landen die geen NAVO-lid zijn, geven politieke steun langs diplomatieke kanalen.
EnglishWe hope that these diplomatic proceedings will enable us to achieve our objective.
Wij hopen dat dit diplomatieke verkeer uiteindelijk tot het gewenste eindresultaat zal leiden.