Como se fala "dip" em holandês

EN

"dip" em holandês

volume_up
dip {subst.}
NL

"dip" em inglês

EN

EN dip
volume_up
{substantivo}

dip
volume_up
dip {de}
There is a dip there, from 2001 to 2003: a dip when our sales, over a three-year period, were down 17 percent.
Er zit een dip hier, van 2001 tot 2003: een dip toen onze verkoop, over een periode van 3 jaar, 17 procent lager was.
And the amazing thing was that bounce, that dip, lined up almost precisely with when each word was born -- word after word, systematically.
Het verrassende was dat die hobbel, die dip, telkens vrijwel precies samenviel met het moment dat een nieuw woord werd geboren -- woord na woord, elke keer opnieuw.
At Number 10 Downing Street, David Cameron is trying to work out whether to cut more public sector jobs in order to stave off a double-dip recession.
In Downing Street 10 is David Cameron aan het nadenken of hij meer banen in de publieke sector moet opheffen om zo een dubbele-dip recessie het hoofd te bieden.

Exemplos de uso para "dip" em holandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThey must, therefore, instead receive contributions from big business and trade unions and be able to dip into EU funds.
Zij moeten hun middelen dus wel van de grote bedrijven en de vakbonden krijgen en uit de EU-kas kunnen putten.
EnglishSuch an organisation in my own area has drawn attention to the use of organaphosphorous sheep-dip.
In mijn eigen regio heeft een van die organisaties bijvoorbeeld de aandacht gevestigd op het gebruik van fosforhoudende ontsmettingsmiddelen voor schapen.
EnglishWe should've brought chips and dip.
EnglishYou dip in a corner.
EnglishIn order to guarantee dignity for pensioners, we must agree to dip into these profits or the income of the wealthy.
We moeten de gepensioneerden een waardig bestaan garanderen, en dat betekent dat we winsten van ondernemingen en de inkomens van de rijken zullen moeten aanspreken.
EnglishIn an industry worth some EUR 600 billion annually, even a slight dip in confidence levels can have significant effects.
Voor een bedrijfstak die jaarlijks zo'n 600 miljard euro waard is, kan zelfs de kleinste inzinking in het vertrouwen van de consument verstrekkende gevolgen hebben.
EnglishAnd the idea is that what one does, is to take the device, you dip it, you develop the color, you take a picture, the picture goes to a central laboratory.
Je stuurt er gewoon iemand naartoe die het monster kan nemen. ~~~ In de kliniek kan een arts, of idealiter een computer in dit geval, de analyse doen.
EnglishBut the proposed alternative, namely to dip into budget lines which have not been used over the year, demonstrates how little insight there is into the budget discipline.
Maar het voorgestelde alternatief, namelijk jaarlijks niet gebruikte budgetlijnen aanspreken, getuigt van weinig inzicht in de begrotingsdiscipline.
EnglishOne of our concerns with the German programme is clearly to insist that this dip in the trend must be a one-year exception arising from these tax cuts and must not affect future years.
In Duitsland en Nederland voorziet men voor volgend jaar een verslechtering van de begrotingssituatie ten gevolge van deze belastingverlagingen.
EnglishAnd what we found was this curious phenomena, that caregiver speech would systematically dip to a minimum, making language as simple as possible, and then slowly ascend back up in complexity.
Toen vonden we dit opmerkelijke fenomeen: het spreken van de verzorger daalde systematisch tot een minimum, de taal werd zo simpel mogelijk gemaakt om vervolgens langzaam weer complexer te worden.