EN bore
volume_up
{substantivo}

bore
volume_up
saai persoon {de}

Sinônimos (inglês) para "bore":

bore

Exemplos de uso para "bore" em holandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI bore the chambers and customized the triggers and added some compensators.
Ik heb de kamers geboord en de trekker aangepast... en wat compensatoren toegevoegd.
EnglishSo what we're trying to do is bore into the brain to see where all this happens.
Wij zoeken naar de plaats in de hersenen waar dit allemaal gebeurt.
EnglishI cannot say whose name this report bore, I am too humble for that.
Ik zal de naam van de rapporteur niet noemen; daar ben ik te bescheiden voor.
EnglishThe mother who bore the child lied, and its natural father was a lie himself.
De draagmoeder loog, de natuurlijke vader was zelf ook een leugen.
EnglishThis attempt bore scant fruit in the form of Amsterdam in 1997.
Net als in Amsterdam in 1997 heeft deze pretentie weinig concreets voortgebracht.
EnglishThe committee's work was long and arduous, but it bore fruit.
Het is een lange en moeilijke bevalling geweest, maar het resultaat mag er zijn.
EnglishAnd we made the very first bore hole through the largest floating ice shelf on the planet.
We maakten het allereerste boorgat door de grootste drijvende ijsschots op de planeet heen.
EnglishOur constant contacts and cooperation in Montreal bore fruit.
Onze veelvuldige contacten en samenwerking hebben tot resultaat geleid in Montreal.
EnglishI shall stop there even though I have one more minute to go - but I did not want to bore you all stiff.
En ik geef een minuut spreektijd weg aan al degenen die ik met mijn verhaal verveel.
EnglishShe claims she was raped by a friend and subsequently she bore a child.
Zij beweert echter dat ze verkracht is door een vriend en dat ze zijn kind ter wereld heeft gebracht.
EnglishWith deep-bore holes or pipes for transportation, our ability as a donor is quite fantastic.
We kunnen als donor geweldige dingen doen door diepe boorgaten of transportleidingen aan te leggen.
EnglishThe outbursts seen in Seattle, Göteborg and Genoa bore the first symptoms of this global divide.
De uitbarstingen in Seattle, Göteborg en Genua waren de eerste symptomen van deze mondiale breuk.
EnglishApollo's temple in Delphi bore the inscription: nothing in excess.
Op de tempel van Apollo in Delphi staat: " niets te veel ".
EnglishWe know we bore a large part of the responsibility for it.
Wij weten dat we daarvoor grotendeels verantwoordelijk waren.
EnglishAfter him followed the post-modern counter-revolution, Robert Venturi saying, "Less is a bore."
EnglishSo it's the deepest geological bore hole ever drilled.
Dit is het diepste geologische boorgat ooit geboord.
EnglishOur reaction bore witness to horizontal coordination and has, in fact, transcended the pillar division.
Onze reactie is er een geweest van horizontale coördinatie en heeft eigenlijk de indeling in pijlers overstegen.
EnglishThere was no fishing, there was no pollution, there was no coastal development, and the reef is on a full-bore recovery.
En dat is het geval met opwarming door klimaatverandering.
EnglishThey even arrived at answers, such as myths, that dominated their lives, yet bore almost no resemblance to the truth.
Ze kwamen zelfs tot antwoorden zoals mythen die hun leven overheersten maar in bijna niets op de waarheid leken.
EnglishI will not bore you with the details.
Ik ga de daarin vermelde termijnen nu niet opsommen.