Como se fala "border crossing " em holandês

EN

"border crossing " em holandês

EN border crossing 
volume_up
{substantivo}

border crossing  (também: crossing point )
Therefore, we will provide a further EUR 3 million package of support for the Rafah border crossing.
Daarom zullen we voor nog eens 3 miljoen euro steun verlenen ten behoeve van de grensovergang Rafah.
I visited the Rafah border crossing and I must say that General Pistolesi and his team at the EU Border Assistance Mission are doing an excellent job.
Ik heb de grensovergang Rafah bezocht en ik moet zeggen dat generaal Pistolesi en zijn team bij de grensbijstandsmissie van de EU uitstekend werk verrichten.
Another issue highlighted in the report is the need to support the removal of practical obstacles to border crossing and customs clearance.
Een ander punt dat duidelijk naar voren komt in dit verslag is de noodzaak om ondersteuning te bieden aan het wegnemen van praktische belemmeringen voor grensovergang of douane-inklaring.

Traduções parecidas para border crossing  em Holandês

border substantivo
to border verbo

Exemplos de uso para "border crossing " em holandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishNorway has much the same problems as Sweden when it comes to drugs crossing the border.
Noorwegen heeft ongeveer dezelfde problemen met drugs die de grens passeren als Zweden.
EnglishFurthermore, meat contaminated with salmonella is crossing the border into Sweden.
Daarnaast komt ook met salmonella besmet vlees ons land binnen.
EnglishHowever, the deficiencies become apparent as soon as it is a question of crossing a border.
De tekortkomingen worden echter duidelijk zodra men een grens passeert.
EnglishThere has been, indeed, an increased flow of refugees crossing the border in the affected areas.
Inderdaad is er in de getroffen gebieden een grensoverschrijdende vluchtelingenstroom op gang gekomen.
EnglishThe military border would be perpetuated and armed border crossing points would continue to carry out passport control.
De militaire grens wordt bestendigd en gewapende grensposten zullen paspoortcontroles blijven uitvoeren.
Englishinvestment in construction, renovation or upgrading of border-crossing infrastructure and related buildings;
investering in bouw, renovatie of verbetering van de infrastructuur aan grensovergangen en daarmee verband houdende gebouwen;
EnglishIt is not right that the perpetrator of a serious offence should escape punishment simply by crossing the border.
Het is niet normaal dat iemand die een ernstige overtreding begaat zijn of haar straf kan ontlopen door gewoon de grens over te steken.
EnglishSpain has also set little store by the Treaties by preventing, during the Summit, Portuguese citizens from crossing the border.
De Spaanse staat heeft overigens de Verdragen aan zijn laars gelapt door tijdens de Top Portugese burgers aan de grens tegen te houden.
EnglishWhere special circumstances are involved, certain privileges need to be permitted with regard to crossing the border outside established border crossings.
In speciale omstandigheden moet ook het overschrijden van de grens buiten de grensdoorlaatposten gemakkelijker worden.
EnglishI hope Russia will accept this and work with us to make border crossing - which is the real impediment to progress - quicker and easier.
Ik hoop dat Rusland dit accepteert en met ons wil samenwerken om grensoverschrijdend verkeer sneller en eenvoudiger te maken zodat de voortgang niet wordt belemmerd.
English. – The decision to determine the indications that are to feature on signs posted at external border crossing points was taken first in 1994, under the Schengen system.
- De beschikking inzake de aanduidingen voor signalisatie aan de buitengrensdoorlaatposten bestaat sinds 1994 in het kader van Schengen.
EnglishThe latter agreement will also encompass joint border patrols for the surveillance of the green border, that is between the authorised border crossing points.
Het laatstgenoemde akkoord omvat ook gezamenlijke grenscontroles ter bewaking van de groene grens, dat wil zeggen de gebieden tussen de officiële grensovergangen.
EnglishSlovenia is required to demonstrate its capability systematically to check all persons crossing external borders and to ensure effective border surveillance between authorised border crossing points.
Slovenië dient stelselmatig aan te tonen dat het in staat is alle personen die de buitengrenzen oversteken te controleren en een effectieve grensbewaking bij officiële grensovergangen te garanderen.