Como se fala "to withstand" em finlandês

EN

"to withstand" em finlandês

EN to withstand
volume_up
[withstood|withstood] {verbo}

We have to invest in persistence, in the ability of social systems and ecological systems to withstand shocks and still remain in that desired cup.
Meidän täytyy investoida sinnikkyyteen, sosiaalisten ja ekologisten järjestelmien kykyyn sietää iskuja ja silti pysyä toivotussa kupissa.
The rules adopted should be able to withstand the test of reality.
Hyväksyttävien sääntöjen tulisi kestää todellisuustesti.
This is in fact a crash course which no one can withstand.
Tämä on itse asiassa törmäyskurssi, jota kukaan ei voi kestää.
Small gallery owners will be particularly hard hit, as they are far less able to withstand this pressure on prices.
Se koskee ennen kaikkea pieniä galleristeja, koska he voivat kestää hintapainetta paljon huonommin.

Exemplos de uso para "to withstand" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe European Union must therefore be ready to withstand the flow of migration.
Siksi Euroopan unionin on oltava valmistautunut vastaamaan tähän muuttovirtaan.
EnglishThe 17-year-long plight of Aung San Suu Kyi is one which few human beings could withstand.
Aung San Suu Kyin 17 vuotta jatkunutta piinaa harva ihminen kykenisi kestämään.
EnglishI know that she was under all sorts of pressures but that she was able to withstand them.
Tiedän, että häneen kohdistui kaikenlaisia paineita, mutta hän pystyi kestämään ne.
EnglishNeither Sellafield nor la Hague was designed to withstand the impact of a commercial jet.
Ei Sellafieldiä eikä La Hagueta ole suunniteltu kestämään matkustajakoneen törmäystä.
EnglishThe Hungarian Presidency will withstand every effort to the contrary.
Puheenjohtajavaltio Unkari vastustaa kaikenlaisia päinvastaisia pyrkimyksiä.
EnglishWe need to enhance competitiveness so that our economy can withstand global challenges.
Meidän on lujitettava kilpailukykyämme, jotta taloutemme selviää globaaleista haasteista.
EnglishNuclear plants must be ready to withstand extreme natural disasters.
Ydinvoimaloiden on oltava valmiita kestämään äärimmäiset luonnonkatastrofit.
EnglishSome economies were better prepared to withstand the blows of the crisis.
Jotkut taloudet olivat valmistautuneet paremmin kriisin vaikutuksiin.
EnglishThe house that we are building for our citizens should be able to withstand an earthquake.
Talon, jota nyt olemme kansalaisillemme rakentamassa, olisi kestettävä vaikka maanjäristys.
EnglishThe arguments that are used in defence of uncontrolled immigration do not withstand criticism.
Ne väitteet, joilla puolustellaan hallitsematonta maahanmuuttoa, eivät kestä arvostelua.
EnglishEven so, we know that some of them cannot and will not be able to withstand the competition.
Tiedämme silti, ettei osa niistä pysty selviytymään kilpailusta.
EnglishIt will not even withstand the onslaught of the first WTO negotiations.
Se ei kestä edes ensimmäisten WTO-neuvottelujen rynnäkköä.
EnglishWe as a Parliament must withstand this attempt to shatter taboos.
Meidän parlamenttina on vastustettava tätä tabujen rikkomista.
EnglishIt would just be good if, from time to time, the Court of Auditors could withstand the temptation to populism.
Olisi hyvä, jos tilintarkastustuomioistuin toisinaan vastustaisi kiusausta populismiin.
EnglishBut our clear legal advice is that this will not withstand a challenge before the European Court.
Meidän selkeä oikeudellinen kantamme kuitenkin on, ettei se läpäise kannetta yhteisöjen tuomioistuimessa.
EnglishThis is vital, as we have said, for Europe cannot withstand any further democratic breakdown.
Tämä on hyvin tärkeää, kuten olemme todenneet, sillä Eurooppa ei kestä enää yhtään demokraattista epäonnistumista.
EnglishIt is only in this way that our universities can continue to withstand the pressure of international competition.
Vain tällä tavoin voivat yliopistomme jatkossakin pitää puoliaan kansainvälisessä kilpailussa.
EnglishTime will tell whether, as Mr Verheugen and I hope, the competitiveness of this community can withstand that.
Aika näyttää, kestääkö yhteisön kilpailukyky sen, niin kuin komission jäsen Verheugen ja minä toivomme.
EnglishModern reactors are being designed now to withstand risks that were unimaginable 20 or 50 years ago.
Nykyaikaiset reaktorit suunnitellaan nyt kestämään riskejä, joita ei voitu edes kuvitella 20 tai 50 vuotta sitten.
Englishhow well-prepared is the European economy to withstand the likely repercussions of the crisis that has begun?
Kuinka hyvin Euroopan talous on valmistautunut kestämään alkaneen kriisin mahdolliset heijastusvaikutukset?