Como se fala "wide" em finlandês

EN

"wide" em finlandês

EN wide
volume_up
{adjetivo}

volume_up
laaja {adj.}
There is a wide range of instruments which we need to use at European level.
On olemassa laaja keinojen yhdistelmä, jota meidän on käytettävä yhteisötasolla.
A wide range of products is currently available to borrowers in the European Union.
Euroopan unionissa on tällä hetkellä luotonottajien saatavilla laaja valikoima tuotteita.
There are a wide variety of Extenders available for purchase today.
Nykyisin on saatavilla laaja valikoima Extender-laitteita ostettavaksi.
wide (também: broad)
volume_up
leveä {adj.}
It's called the ATLAS detector -- 44 meters wide, 22 meters in diameter.
Sen nimi on ATLAS -- 44 metriä leveä, 22 metriä halkaisijaltaan.
Choose between tall (portrait) or wide (landscape).
Vaihtoehdot ovat korkea (pysty) tai leveä (vaaka).
The gulf between research, innovation and the launching of new products is too wide.
Kuilu tutkimuksen, innovaatioiden ja tuotteistuksien välillä on liian leveä.

Sinônimos (inglês) para "wide":

wide

Exemplos de uso para "wide" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt is important for us to help Iraq on a wide front in this difficult situation.
On tärkeätä, että autamme Irakia laajalla rintamalla tässä vaikeassa tilanteessa.
EnglishEven country roads have been widened or supplemented with wide transit motorways.
Jopa maanteitä on laajennettu tai täydennetty laajoilla moottoritieliittymillä.
EnglishThis is a highly detailed report that deals with a very wide range of subjects.
Tämä mietintö on hyvin yksityiskohtainen, ja siinä käsitellään monia eri aiheita.
EnglishThe EU negotiates agreements through its world-wide network of trade relations.
EU neuvottelee kauppasopimuksia maailmanlaajuisessa kauppasuhteiden verkostossaan.
EnglishMr President, I appreciate that wide-ranging coverage of the issues by Mr Corrie.
Arvoisa puhemies, arvostan sitä, miten laajalti jäsen Corrie käsitteli kysymyksiä.
EnglishOnly harmonised and effective action will produce results on an EU-wide scale.
EU:n laajuisesti saadaan tuloksia vain yhtenäisellä ja tehokkaalla toiminnalla.
EnglishHowever, there is still a wide range of matters that require particular attention.
Moniin erilaisiin asioihin on kuitenkin vielä kiinnitettävä erityistä huomiota.
EnglishThey will not help avert the crisis, because they are shooting wide of the mark.
Niillä ei auteta torjumaan kriisiä, koska ne eivät ole tavoitteiden mukaisia.
EnglishRomania offers ethnic minorities wide-ranging instruction in their mother tongue.
Romania tarjoaa etnisille vähemmistöille laajaa opetusta niiden äidinkielellä.
EnglishThe common objectives can be achieved through a wide range of pension systems.
Yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa monien erilaisten eläkejärjestelmien avulla.
EnglishWe now need to bring forward a European-wide framework in which to control this.
Meidän on esitettävä Euroopan laajuinen säännöstö, jolla tilannetta voidaan hallita.
EnglishThe report covers a wide range of issues and makes some very important statements.
Vuosikertomuksessa käsitellään monia kysymyksiä ja esitetään tärkeitä toteamuksia.
English(FI) Mr President, firstly may I say thank you for this wide-ranging debate.
(FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin kiitoksia tästä moni-ilmeisestä keskustelusta.
EnglishAn EC-sponsored ASEAN-wide human rights conference will be held in Manila in 2006.
Manilassa järjestetään vuonna 2006 EY:n tukema ASEAN-maiden ihmisoikeuskonferenssi.
EnglishI also want to recall that our agreements have a wide range of policy goals.
Haluan muistuttaa myös, että sopimuksillamme on useita poliittisia tavoitteita.
EnglishIn conclusion, the report conveys our common position on a wide range of subjects.
Yhteenvetona totean, että mietinnössä ilmaistaan yhteinen kantamme moniin asioihin.
EnglishIn his report, Mr Szejna has opted for a wide approach, which appeals to me.
Mietinnössään jäsen Szejna valitsi laajan lähestymistavan, mikä miellyttää minua.
EnglishThe term ‘therapeutic cloning’ covers a wide range of different possibilities.
Ilmaus "terapeuttinen kloonaus" kattaa koko joukon erilaisia mahdollisuuksia.
EnglishThe aim of the CAP is to produce a wide-range of crops throughout the Union.
YMP:n tavoitteena on koko unionin alueelle levittäytynyt monipuolinen tuotanto.
EnglishIt is as important in a European-wide field as it is to individual countries.
Se on yhtä tärkeää Euroopan laajuisella alueella kuin yksittäisissä maissakin.