Como se fala "whose" em finlandês

EN

"whose" em finlandês

EN whose
volume_up
{pronome}

whose (também: whom)
volume_up
jonka {pron.}
An agenda will be negotiated there whose objectives will remain general.
Siellä neuvotellaan työohjelmasta, jonka tavoitteet pysyvät anteliaina.
Mr President, I wish to pay proper tribute to Mr Cabrol whose work in committee has been outstanding.
Arvoisa puhemies, haluaisin osoittaa erityistä kunnioitusta Cabrolille, jonka työ valiokunnassa on ollut erinomaista.
Open the folder that contains the file whose properties you want to see.
Valitse kansio, joka sisältää tiedoston, jonka ominaisuuksia haluat tarkastella.
whose
volume_up
kenen {pron.}
The question is, under what conditions, with what aims, and for whose benefit.
Kysymys kuitenkin kuuluu: millä ehdoilla, millä tavoitteilla ja kenen hyödyksi?
On whose authority have nautical miles suddenly become kilometres on those maps?
Kenen luvalla noissa kartoissa merimaileista on yhtäkkiä tullut kilometrejä?
As always, the question arises of whose security is being defended.
Kuten aina, herää kysymys siitä, kenen turvallisuutta puolustetaan.

Exemplos de uso para "whose" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishChildren are individuals whose metabolism is very different from that of adults.
Lapset ovat yksilöitä, joiden aineenvaihdunta on hyvin erilainen kuin aikuisilla.
EnglishWe oppose the idea of an agency whose administration would continue indefinitely.
Vastustamme sellaista virastoa, joka olisi hallinnollisesti olemassa ikuisesti.
EnglishThis was why I criticised these Liikanen facilities whose limit is being exceeded.
Siksi olen tuonut kriittisesti esiin nämä Liikasen vaihtoehdot, jotka ylitettiin.
EnglishA number of colleagues whose names are now being read out are no longer here.
Useiden kollegoiden nimet luettiin nyt ääneen, mutta he eivät ole enää paikalla.
EnglishIt is a large country whose Orange Revolution has put it on the road to democracy.
Se on suuri maa, joka lähti demokratian tielle oranssin vallankumouksen myötä.
EnglishMany of them are farmers whose families have lived on their farms for centuries.
Monet heistä ovat maanviljelijöitä, joiden suvut ovat asuneet tiloillaan vuosisatoja.
EnglishOn whose authority do you speak on behalf of all 500 million European citizens?
Millä valtuuksilla puhutte kaikkien 500 miljoonan EU:n kansalaisen puolesta?
EnglishCongratulations to our three rapporteurs whose reports form this joint debate.
Onnittelen kolmea esittelijää, joiden mietintöihin tämä yhteiskeskustelu pohjautuu.
EnglishUseful for migrant workers whose family still lives in their country of origin.
Hyödyllinen siirtotyöläisille, joiden perhe asuu edelleen toisessa maassa.
EnglishIn other words, it is an amalgamation of committees whose number is also increasing.
Se on paremminkin sellaisten komiteoiden summa, joiden lukumäärä niin ikään kasvaa.
EnglishWe all know whose fault it is and this has been investigated in great detail.
Tiedämme kaikki, ketkä ovat syyllisiä, ja asiaa on tutkittu varsin perusteellisesti.
EnglishWe knew him as a man whose belief in the European project was profound and genuine.
Me tunsimme hänet miehenä, joka uskoi syvästi ja aidosti eurooppalaiseen hankkeeseen.
EnglishThere are countries whose slaughter premium is currently double that of others.
Teurastuspalkkio on joissakin maissa nykyisin kaksi kertaa suurempi kuin muissa maissa.
EnglishOr for the millions whose jobs are in jeopardy or who are living in poverty?
Tai niille miljoonille, joiden työpaikat ovat vaarassa tai jotka elävät köyhyydessä?
EnglishThere are still groups of people whose income is below the minimum needed to survive.
Joidenkin ihmisryhmien tulot ovat edelleen alle vähimmäistoimeentulon rajan.
EnglishWe are lagging behind countries whose economies are efficient in this regard.
Olemme jäljessä valtioista, joiden talous on tehokas tällaisissa asioissa.
EnglishWe all know people whose lives could be transformed on the basis of stem cell research.
Tunnemme kaikki ihmisiä, joiden elämä voisi muuttua kantasolututkimuksen ansiosta.
EnglishIt has a one-chamber parliament whose 200 members are elected every four years.
Eduskunta on 200-jäseninen vaalilla valittava yksikamarinen parlamentti.
EnglishOur thanks are due to the rapporteur, whose efforts have made this possible.
Myös esittelijää on syytä kiittää hänen ratkaisevasta panoksestaan asiaan.
EnglishA state of emergency has been declared in the country, whose only reason is the takeover.
Maahan on julistettu hätätila, jolla ei ole muita perusteita kuin vallankaappaus.