Como se fala "welfare" em finlandês

EN

"welfare" em finlandês

EN welfare
volume_up
{substantivo}

welfare (também: comfort, prosperity, weal, well-being)
Our policy is geared clearly and unequivocally to the welfare of the child.
Politiikkamme lähtökohtana on selvästi ja yksiselitteisesti lapsen hyvinvointi.
Subject: Reform of the common agricultural policy and farm animal welfare
Aihe: Yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen ja tuotantoeläinten hyvinvointi
We talk of animal welfare, but this welfare must begin with food.
Puhumme eläinten hyvinvoinnista, mutta niiden hyvinvointi alkaa ravinnosta.
welfare
welfare

Sinônimos (inglês) para "welfare":

welfare

Exemplos de uso para "welfare" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMany animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.
Monet hyvin huolissaan olevat eläintensuojeluryhmät ovat ottaneet minuun yhteyttä.
EnglishI do not want to harmonise anything with regard to reform of the welfare state.
En halua yhdenmukaistaa mitään, mikä liittyy hyvinvointivaltion uudistamiseen.
EnglishThis added value can be achieved in the areas of welfare, security and freedom.
Tätä lisäarvoa voidaan saavuttaa hyvinvoinnin, turvallisuuden ja vapauden aloilla.
EnglishI have also backed amendments calling for stronger animal welfare protection.
Olen myös kannattanut tarkistuksia, joissa vaaditaan eläinsuojelun parantamista.
EnglishMr President, this report on the welfare of broiler chickens is long overdue.
Arvoisa puhemies, broilerien hyvinvointia koskeva mietintö on pahasti myöhässä.
EnglishPlugging the welfare gap is crucial for attaining stability and peace in the world.
Hyvinvointikuilun kaventaminen on elintärkeää maailman vakaudelle ja rauhalle.
EnglishThat objective is, quite simply, one of the primary welfare duties of the state.
Päämäärä, joka yksinkertaisesti on yksi valtion tärkeimpiä velvollisuuksia.
EnglishA ten-year phase-out is the best way of promoting the welfare of laying hens.
Kymmenen vuoden siirtymäkausi on paras tapa edistää munivien kanojen hyvinvointia.
EnglishI am in favour of animal welfare, and let me assure you that farmers are too.
Olen eläinsuojelun kannattaja ja väitän: eläinten kasvattajat ovat myös sitä.
EnglishFurthermore, we are told that the welfare of trapped animals should be improved.
Lisäksi meille kerrotaan, että ansastettujen eläinten hyvinvointia olisi parannettava.
EnglishThe second concerns the management of welfare systems and those who operate them.
Toinen koskee sosiaaliturvajärjestelmien hallintaa ja tahoja, jotka sitä toteuttavat.
EnglishThe Council shares the Member of Parliament's concern regarding animal welfare.
Neuvosto jakaa arvoisan parlamentin jäsenen huolen eläinten hyvinvoinnista.
EnglishMr President, it is not better animal welfare that is on the agenda at present.
Arvoisa puhemies, käsiteltävänä ei ole eläinten hyvinvoinnin parantaminen.
EnglishThere is a competence to deal with these issues relating to animal welfare.
Meillä on toimivaltaa tällaisissa eläinten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.
EnglishIt will grow more powerful in its economy, welfare and mutual cooperation.
Siitä tulee voimakkaampi taloudessa, hyvinvoinnissa ja keskinäisessä yhteistyössä.
EnglishI hope that this will take us a further step towards better animal welfare in Europe.
Toivon, että otamme jälleen askeleen kohti parempaa eläinsuojelua Euroopassa.
EnglishIs improving the welfare of chickens really a topic worthy of parliamentary debate?
Onko kanojen hyvinvoinnin parantaminen todella parlamentin keskustelun arvoinen asia?
EnglishI have based my vote on the recommendations of the "Eurogroup for Animal Welfare" .
Äänestyskäyttäytymiseni perustuu "Eurogroup for Animal Welfare" -ryhmän lausuntoihin.
EnglishHuman dignity, justice and the social welfare state are both the means and the end.
Ihmisarvo, oikeus ja hyvinvointivaltio ovat yhtä lailla keino kuin tavoite.
EnglishWe need to look at employability as far as the welfare state is concerned.
Meidän täytyy tarkastella työllisyyttä, sikäli kuin se koskee hyvinvointivaltiota.