Como se fala "vast" em finlandês

EN

"vast" em finlandês

EN vast
volume_up
{adjetivo}

volume_up
laaja {adj.}
The vast majority of Member States and Parliament agreed with this assessment.
Jäsenvaltioiden ja parlamentin laaja enemmistö oli tästä samaa mieltä.
The vast majority of the EU Member States want to lift these useless sanctions.
EU:n jäsenvaltioiden laaja enemmistö haluaa poistaa hyödyttömät pakotteet.
The Danube Region is a very specific and indisputably vast territory.
. - (CS) Tonavan alue on erityislaatuinen ja kiistatta laaja alue.
vast (também: colossal, enormous, epidemic, fabulous)
I agree with Mr Coelho's statements about the vast impending crisis that awaits us.
Yhdyn jäsen Coelhon lausuntoon siitä, että meitä uhkaa valtava kriisi.
It is a vast improvement on the first draft.
Se oli valtava parannus ensimmäiseen versioon nähden.
This presidency is being held against the backdrop of a vast movement, which has two components.
Tätä puheenjohtajakautta leimaa valtava kaksiosainen liike.

Sinônimos (inglês) para "vast":

vast

Exemplos de uso para "vast" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe discrepancies between the Member States are simply too vast at the moment.
Jäsenvaltioiden väliset erot ovat tällä hetkellä yksinkertaisesti liian suuret.
EnglishThe variety of products was almost as vast: 393 models of mice from 46 companies.
Tuotteiden määrä oli lähes yhtä suuri: 393 eri mallista hiirtä 46 yritykseltä.
EnglishHowever, the vast majority of those transactions happen within an EU Member State.
Valtaosa tapahtumista suoritetaan kuitenkin jonkin EU:n jäsenvaltion sisällä.
EnglishAll such projects require the injection of a vast amount of political capital.
Kaikkiin tällaisiin hankkeisiin on sijoitettava valtavat määrät poliittista pääomaa.
EnglishThat is why a vast majority in the House should support this outcome tomorrow.
Tästä syystä parlamentin laajan enemmistön olisi huomenna kannatettava tätä tulosta.
EnglishI can assure the honourable Member, however, that it is the vast majority.
Voin kuitenkin vakuuttaa parlamentin jäsenelle, että kyse on valtaenemmistöstä.
EnglishThe common agricultural policy, as we all know, takes a vast amount of our funds.
Kuten me kaikki tiedämme, yhteinen maatalouspolitiikka nielee suuren osan varoistamme.
EnglishWe should not abandon vast areas of our countries, where human activity will fade away.
Emme saa hylätä maissamme valtavia maa-alueita, joilta ihmisten toiminta katoaa.
EnglishWe have not yet made use of the vast resources of one of our neighbours, Ukraine.
Emme ole vielä hyödyntäneet yhden naapurimme, Ukrainan, laajoja varantoja.
EnglishI shall now say a few words about monetary policy in a vast and diversified euro area.
Lausun muutaman sanan rahapolitiikasta laajalla ja monipuolisella euroalueella.
EnglishWe have heard it said that the stakes are vast, and it is worth repeating.
Ne ovat nimittäin valtavat. Tämä on jo todettu, mutta todetkaamme se uudelleen.
EnglishWe have a vast number of invasive forms of salmonella affecting people's health.
Meillä on lukuisia invasiivisia salmonelloja, joilla on kansanterveydellistä merkitystä.
EnglishThe vast majority of the amendments concern drafting points and the legal text itself.
Useimmat tarkistuksista käsittelevät sanamuotoja, itse lainsäädännöllistä tekstiä.
EnglishThe vast majority of these undertakings are SMEs employing fewer than 10 workers.
Suuri enemmistö näistä yrityksistä on pk-yrityksiä, joissa on alle kymmenen työntekijää.
EnglishThe vast majority of reports we have just voted upon I can support and agree with.
(EN) Voin tukea ja kannatan suurinta osaa niistä mietinnöistä, joista juuri äänestimme.
EnglishI am not one of the people who agrees that there is a vast lack of trust.
En kuulu niihin ihmisiin, jotka ovat sitä mieltä, että luottamuspula on suuri.
EnglishThe model provided for now is quite suitable for resuming the vast majority of flights.
Nyt esitetty malli soveltuu hyvin lentojen suurimman osan uudelleen aloittamiseen.
EnglishThe vast majority will have their pavilions located on the so-called European boulevard.
Suurimmalla osalla niistä on näyttelyosasto niin kutsutulla Eurooppa-bulevardilla.
EnglishThe Barcelona process is also a project to create a vast free trade area.
Barcelonan prosessi merkitsee myös valtavan vapaakauppa-alueen perustamista.
EnglishThe Socialists will support the vast majority of amendments before the House today.
Sosialistit kannattavat suurinta osaa tarkistuksia, joita parlamentti tänään käsittelee.