Como se fala "varied" em finlandês


Infinitivo de varied: to vary
EN

"varied" em finlandês

EN to vary
volume_up
[varied|varied] {verbo}

Product functionality and graphics may vary based on your system configuration.
Tuotteiden toiminnot ja grafiikka saattavat vaihdella järjestelmän kokoonpanon mukaan.
It is obvious that the delivery costs can therefore vary considerably.
On selvää, että toimituskustannukset voivat vaihdella huomattavasti.
The technical implementation of those values may vary, of course.
Näiden arvojen tekninen soveltaminen voi luonnollisesti vaihdella.

Exemplos de uso para "varied" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishRarely has the EU cooperation faced harsher tests and tests so varied in nature.
EU:n yhteistyö on harvoin kohdannut ankarampia ja näin moninaisia koetuksia.
EnglishIn all its cultural diversity, the EU is a coherent yet varied community of values.
EU on kulttuurisessa moninaisuudessaan yhtenäinen ja monimuotoinen arvoyhteisö.
EnglishBy intelligent, I mean varied, and being open to new things and not standing still.
Meidän on suhtauduttava avoimesti uusiin asioihin eikä pysyttävä paikallaan.
EnglishThe analysis of the cause of the redundancies is throwing up many and varied factors.
Selvitys siitä, mistä irtisanomiset johtuvat, osoittaa moniin eri tekijöihin.
EnglishThe transatlantic relationship is rich and varied and includes a number of policy areas.
Transatlanttinen suhde on rikas ja monimuotoinen ja kattaa monia politiikanaloja.
EnglishThere are varied and contrasting pictures across the 15 Member States.
Käytänteet vaihtelevat ja voivat olla ristiriidassa keskenään 15 jäsenvaltiossa.
EnglishFarmers in the European Union also want to grow many varied types of crops.
Euroopan unionin viljelijät haluavat myös kasvattaa hyvin monentyyppisiä kasvilajeja.
EnglishAbove all, agriculture is the basis of an abundant, varied and healthy food supply.
Ennen muuta maatalous on rikkaan, monipuolisen ja terveen elintarviketuotannon perusta.
EnglishExamples of disparity in criminal law at national level are many and varied.
Kansallisen tason lainsäädännön välisistä eroista on monia hyvin erilaisia esimerkkejä.
EnglishThirdly, it has a long tradition of added-value processing in its many and varied forms.
Kolmanneksi pitkä perinne mitä erilaisimmilla jalostuksen ja viimeistelyn alueilla.
EnglishIt is, unfortunately, damned hard, which is why the answer is so varied.
Tämä on ikävä kyllä viheliäisen hankalaa. Sen vuoksi vastaus on niin monimutkainen.
English(Laughter) Every conceivable way you can vary spaghetti sauce, he varied spaghetti sauce.
(Naurua) Kaikilla kuviteltavissa olevilla tavoilla hän muunteli spagettikastiketta.
EnglishThat also means that today's decision will have a very varied impact.
Tämän vuoksi nyt tehtävällä päätöksellä tulee olemaan hyvin erilaisia merkityksiä.
EnglishWe have 27 different Member States which have an extremely rich and varied culture.
Meillä on 27 erilaista jäsenvaltiota, joilla on erittäin rikas ja monivaiheinen kulttuuri.
EnglishThe funds are very varied, have very different target groups and different contents.
Rahastot ovat hyvin erilaisia, kohderyhmät ovat hyvin erilaisia ja sisällöt ovat erilaisia.
EnglishHowever, I must also point out that the requirements of legal practice are very varied.
Haluaisin kuitenkin myös sanoa teille, että oikeuskäytännön tarpeet ovat kovin erilaisia.
English. - (DE) The effects of natural disasters are varied and generally devastating.
kirjallinen. - (DE) Luonnonkatastrofien vaikutukset ovat moninaisia ja yleensä tuhoisia.
EnglishIn conclusion: what is wrong with the varied profiles of European colleges and universities?
Lopuksi: miksi Euroopan korkeakouluilla ei voisi olla erilaisia profiileja?
EnglishWe have varied legislation in the Member States, which cannot be compared.
Jäsenvaltioiden lainsäädännöt ovat erilaiset, eikä niitä voi verrata.
EnglishThere is no need for me to dwell on the many other varied uses of wood.
Puun moninaisia muita käyttömahdollisuuksia minun ei varmaankaan tarvitse tässä mainita.