Como se fala "terrible" em finlandês

EN

"terrible" em finlandês

EN terrible
volume_up
{adjetivo}

terrible (também: awful, ghastly, horrible, monstrous)
It is a terrible situation because it is the prelude to the militarisation of the Arctic.
Tilanne on hirvittävä, koska tämä on alkusoittoa arktisten alueiden militarisoinnille.
Let us understand communism as a terrible part of our common European history.
Ymmärtäkäämme, että kommunismi on hirvittävä osa yhteistä eurooppalaista historiaamme.
As Mr López Aguilar said, terrorism is a terrible form of crime.
Kuten jäsen López Aguilar totesi, terrorismi on hirvittävä rikollisuuden muoto.
terrible (também: awful, frightening, ghastly, hideous)
volume_up
kauhea {adj.}
What terrible intellectual, cultural and political poverty pervades this report!
Mikä kauhea älyn, kulttuurin ja politiikan köyhyys mietinnön onkaan vallannut!
This was a terrible example of not listening to each other.
Tämä oli kauhea esimerkki keskinäisestä kuuntelemattomuudesta.
The only logical response is to close them all down and end this terrible threat.
Ainut looginen ratkaisu on sulkea kaikki ydinvoimalat ja lopettaa koko kauhea uhka.
The situation in the refugee camps in Ingushetia is terrible.
ian pakolaisleirien tilanne on kauhistuttava.
Mr President, ladies and gentlemen, foot-and-mouth disease is a terrible disease.
(SV) Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, suu- ja sorkkatauti on kauhistuttava sairaus.
The genital mutilation of women and girls is a terrible violation of fundamental human rights.
Naisten ja tyttöjen sukupuolielinten silpominen on kauhistuttava loukkaus perusluonteisia ihmisoikeuksia vastaan.
terrible (também: awful, flagitious, foul, grisly)
Women are already in a terrible situation and under terrible pressure in Muslim countries.
Naisten tilanne islamilaisissa valtioissa on jo valmiiksi hirveä, ja heihin kohdistuu hirvittävä paine.
It is horrifying how common this terrible phenomenon is.
On kauhistuttavaa, miten yleinen tämä hirveä ilmiö on.
In the case of pigmeat and poultry, the terrible situation is similar all over Europe.
Sianlihan ja siipikarjan osalta tilanne on yhtä hirveä kaikkialla Euroopassa.
terrible (também: abysmal, dreaded, evil, ghastly)
volume_up
kamala {adj.}
I am aware of what a terrible minefield this proposal is going to be.
Tiedän, että ehdotuksesta tulee kamala miinakenttä.
For water sports and for the image of London, this is a terrible situation, and the athletes’ village will overlook one of these overflows.
Vesiurheilun ja Lontoon imagon kannalta tilanne on kamala, ja olympiakylä sijaitsee näköetäisyydellä yhdestä tällaisesta ylivuotoputkesta.
But, ladies and gentlemen, however terrible their barbarianism, it will not stop the march of history.
Arvoisat kollegat, kuitenkaan barbaarisuus, oli se kuinka kamalaa tahansa, ei voi pysäyttää historian kulkua.
terrible (também: awesome, devastating, formidable, glorious)
terrible (também: awesome, awful, daunting, dreaded)

Sinônimos (inglês) para "terrible":

terrible

Exemplos de uso para "terrible" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt was a terrible tragedy that violence should have broken out again in January.
Väkivaltaisuuksien puhkeaminen jälleen kerran tammikuussa oli suuri murhenäytelmä.
EnglishToday marks the first anniversary of the terrible air disaster on Lake Constance.
Tänään on Bodensee-järven hirvittävän lento-onnettomuuden ensimmäinen vuosipäivä.
EnglishIn Semira Adamu's terrible death we have witnessed the death of Europe's soul.
Rouva Adamun kauhistuttavassa kuolemassa voimme nähdä Euroopan sielun kuoleman.
EnglishThe UN declaration we are celebrating today was the outcome of a terrible war.
YK: n ihmisoikeuksien julistus, jota me tänään juhlimme, oli julman sodan seuraus.
EnglishAnd the Second World War was really a terrible event, also economically for Japan.
Toinen maailmansota oli Japanille todella kaamea paikka, myös taloudellisesti.
EnglishYou know, it is a terrible thing, this Council’s slogan is ‘Hands off my money!’
On kauheaa myöntää, että tämän neuvoston motto on "Näpit irti rahoistani!".
EnglishThat seems to be the only thing likely to make this terrible regime think again.
Se näyttää olevan ainoa asia, joka saa tämän hirveän hallituksen muuttamaan mieltään.
EnglishWe must not allow this terrible slaughter of 10 million animals to happen again.
Meidän ei pidä enää koskaan sallia kymmenen miljoonan eläimen teurastusta.
EnglishIf that was such a terrible thing, the Greens should have opposed it at the time.
Jos se kaikki olisi niin hirveää, vihreidenhän olisi pitänyt vastustaa asiaa silloin.
EnglishWhat, moreover, is most terrible of all is that we know which countries they are.
Kaikkein kauheinta on lisäksi se, että tiedämme, mitkä maat ovat kyseessä.
EnglishFor us, the cyclone and its terrible consequences are a purely humanitarian issue.
Meille hirmumyrsky kauheine seurauksineen on puhtaasti humanitaarinen asia.
EnglishThe outcome of the referendum and the terrible consequences were very predictable.
Kansanäänestyksen tulos ja sen hirvittävät seuraukset olivat helposti ennakoitavissa.
EnglishI must say this because I think it is so terrible that it just goes on and on.
Minun on sanottava näin, koska on mielestäni kauheaa, että se vain jatkuu loputtomiin.
EnglishThat means that their whole lives have been destroyed by these terrible experiences.
Se tarkoittaa, että nämä hirvittävät kokemukset ovat tuhonneet heidän koko elämänsä.
EnglishSecondly, over several decades there have been some terrible pandemics in the world.
Toiseksi maailmassa on ollut useiden vuosikymmenten ajan kauhistuttavia pandemioita.
EnglishI, too, during this morning's debate, mentioned this terrible anniversary.
Mainitsin itsekin tämänaamuisessa keskustelussa tämän hirvittävän vuosipäivän.
English(PL) Madam President, the last century saw huge numbers of terrible massacres.
(PL) Arvoisa puhemies, viime vuosisadalla tapahtui valtavasti hirvittäviä joukkomurhia.
EnglishThere are terrible shortages, and oppression is increasingly widespread and brutal.
Maassa on valtavasti puutetta, ja sorto on muuttumassa yhä yleisemmäksi ja raaemmaksi.
EnglishThere is now a need for a major regeneration to alleviate these terrible situations.
Nyt tarvitaan mittavia elvytystoimia näiden järkyttävien tilanteiden helpottamiseksi.
EnglishPerhaps Mr Hutchinson might tell us what is so terrible about getting that information?
Ehkä Alain Hutchinson voisi kertoa meille, mikä tiedon saamisessa on niin kamalaa?