Como se fala "single parent" em finlandês

EN

"single parent" em finlandês

EN single parent
volume_up
{substantivo}

single parent
They may have two parents or a single parent, which is often the case around Europe today.
Perheessä voi olla kaksi vanhempaa tai yksinhuoltaja, mikä nykyisin on yleistä kautta Euroopan.

Traduções parecidas para single parent em Finlandês

single substantivo
single adjetivo
parent substantivo
to parent verbo
Finnish
parents substantivo
Finnish

Exemplos de uso para "single parent" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMr President, being a single-parent family does not have to be miserable.
Arvoisa puhemies, yksinhuoltajaperheillä ei mene aina huonosti.
EnglishIn addition, the number of single-parent families is on the rise.
Lisäksi yksinhuoltajaperheiden määrä on nousussa.
EnglishIt must provide for new working situations and also the new family situation of single parent families.
Siinä on otettava huomioon uudenlaiset työsuhteet sekä uudenlaiset yksivanhempaisten perheiden tilanteet.
EnglishHowever, the risk of poverty among women is primarily due to the situation of single-parent families headed by women.
Naisten köyhyysriski johtuu kuitenkin pääasiassa yksinhuoltajaäitien perheiden tilanteesta.
EnglishThere is a slight moral overtone in the report, suggesting that single parent families are somehow deficient.
Mietinnössä on hienoinen moralisoiva sävy, jonka mukaan yksinhuoltajaperheet olisivat jotenkin vajavaisia.
EnglishSingle parent families represent one form and raise the entire range of equal opportunities issues.
Yksinhuoltajaperheet muodostavat yhden tällaisen mallin ja herättävät koko joukon kysymyksiä yhtäläisistä mahdollisuuksista.
EnglishToday, single-parent families account on average for 14% of all families with children and 90% of single parents are women.
Tätä nykyä yksinhuoltajaperheitä on keskimäärin 14 prosenttia kaikista lapsiperheistä ja 90 prosenttia yksinhuoltajista on naisia.
EnglishHelp must be given not only to mothers of single-parent families, but also to mothers in general bringing up one, two or more children.
Apua on annettava paitsi yksinhuoltajaäideille myös yleisemmin äideille, jotka huolehtivat yhdestä, kahdesta tai useammasta lapsesta.
EnglishSingle mothers and one-parent families
EnglishI would simply like to propose going to Brazil, for example, to see what becomes of children there who are from broken or single-parent families.
Haluaisin vain ehdottaa, että menkäämme esimerkiksi Brasiliaan katsomaan, miten käy hajonneiden perheiden tai yksinhuoltajien lapsille.
EnglishWomen have obviously been hit very hard by the economic crisis and are more exposed to the risk of poverty, especially in the case of single-parent families.
Naiset ovat kärsineet kovasti talouskriisistä ja he ovat enemmän alttiita köyhyydelle erityisesti, kun on kyse yksinhuoltajaperheistä.
EnglishThe next item is the report (A4-0273/98) by Mrs García Arias, on behalf of the Committee on Women's Rights, on the situation of single mothers and one-parent families.
Esityslistalla on seuraavana García Ariasin laatima naisten oikeuksien valiokunnan mietintö (A4-0273/98) yksinhuoltajien tilanteesta.
EnglishThe development of childcare services will also contribute to the prevention of poverty, especially for single-parent families, more than a third of whom face the threat of poverty.
Lasten päivähoitopalvelujen kehittäminen ehkäisee osaltaan myös köyhyyttä etenkin yksinhuoltajaperheissä, joista yli kolmasosaa uhkaa köyhyys.
EnglishMore than half the number of single-parent mothers live in poverty; they take more medication than other mothers and their level of psychological distress is particularly high.
Yli puolet yksinhuoltajaäideistä elää köyhyydessä; he syövät enemmän lääkkeitä kuin muut äidit ja heidän henkiset rasitteensa ovat erityisen suuret.
EnglishLast but not least, I would like to draw your attention to the situation of single-parent families and to the difficulties encountered by single parents bringing up children on their own.
Viimeisimpänä, mutta ei vähäisempänä, haluaisin kiinnittää huomionne yksinhuoltajaperheisiin ja yksin lapsensa kasvattavien yksinhuoltajien vaikeuksiin.
EnglishThe British model at least gives us a starting point for a structural approach, because we must stop thinking of mothers of single-parent families as helpless victims.
Brittiläinen malli antaa aiheen rakenteelliseen asiaan puuttumiseen, sillä meidän täytyy päästä eroon sellaisesta äidistä, joka johtaa yksinhuoltajaperhettä kuin avuton uhri.
EnglishThey also take into account the fact that single-parent families could be the result of personal choice and in the same way need a strong support structure.
Näissä tarkistuksissa otetaan huomioon myös se, että yksinhuoltajaperheet ovat voineet syntyä henkilökohtaisen valinnan tuloksena ja ne tarvitsevat samalla tavoin vahvaa tukijärjestelmää.
EnglishThese measures are sufficient to ensure that families, particularly single parent families, are protected from falling below the poverty line and from social exclusion.
Nämä toimenpiteet riittävät varmistamaan sen, että perheitä, erityisesti yksinhuoltajaperheitä, suojellaan joutumasta köyhyysrajan alapuolelle ja sosiaaliselta syrjäytymiseltä.
EnglishThe sister is being abandoned in a situation in which she has to raise the child as a single parent and is for the most part subject to considerable stigma in deplorable social circumstances.
Nunna jätetään oman onnensa nojaan tilanteessa, jossa hänen on kasvatettava lapsensa yksinäisenä äitinä, useimmiten erittäin ahdistuneena ja surkeissa sosiaalisissa oloissa.