Como se fala "single-minded" em finlandês

EN

"single-minded" em finlandês

EN

single-minded {adjetivo}

volume_up
single-minded (também: determined, forceful, set, intent)
No one has been more single-minded about the single currency than Mr Lamfalussy.
Kukaan ei ole ollut niin määrätietoinen yhtenäisvaluutta-asiassa kuin Lamfalussy.
single-minded (também: obstinate, perverse, hellbent)
Two egocentric ideas are threatening it: the single-minded attitude that refuses to see what is wrong with the new international division of labour.
Sitä uhkaa kaksi itsekeskeistä ajatusta: jääräpäinen asenne, jossa kieltäydytään näkemästä sitä, mikä uudessa kansainvälisessä työnjaossa on väärin.

Sinônimos (inglês) para "single-minded":

single-minded
English

Traduções parecidas para single-minded em Finlandês

single substantivo
single adjetivo
minded adjetivo
to mind verbo
mind substantivo

Exemplos de uso para "single-minded" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishFifthly, we must continue in our single-minded fight for human rights.
Viidenneksi meidän on jatkettava itsepäisesti taistelua ihmisoikeuksien puolesta.
EnglishWe do not accept that single-minded austerity is the way out.
Emme hyväksy sitä, että suorasukainen säästäminen olisi ulospääsytie.
EnglishIt is also our duty to be single-minded in our condemnation of terrorism.
Meidän on myös päättäväisesti tuomittava terrorismi.
EnglishHowever, austerity - especially mindless austerity - and single-minded expenditure cuts are not inevitable.
Tiukka talouskuri - varsinkin järjetön talouskuri - ja jääräpäiset menoleikkaukset eivät kuitenkaan ole välttämättömiä.
EnglishIf the EU has anything to offer, it should be a single-minded condemnation of terrorism, together with humanitarian and reconstruction assistance.
Jos EU voi jotain tarjota, sen pitäisi määrätietoisesti tuomita terrorismi, tarjota humanitaarista apua ja auttaa jälleenrakentamisessa.
EnglishIt was its single-minded, blind, ideological commitment to deregulation that led to a catalogue of disastrous decisions on which BSE evolved.
Juuri brittihallituksen itsepäinen, sokea ja ideologinen sitoutuminen sääntelyn poistamiseen johti niihin tuhoisiin päätöksiin, joiden tuloksena BSE-tauti sai alkunsa.
EnglishFirst of all the report reveals Parliament' s single-minded determination to reduce state aid to ensure that the internal market functions flawlessly.
Ensinnäkin mietinnössä tuodaan ilmi parlamentin päättäväisyys siinä, että valtiontukia on määrätietoisesti vähennettävä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.