Como se fala "sincere" em finlandês

EN

"sincere" em finlandês

EN sincere
volume_up
{adjetivo}

sincere (também: bona fide, direct, genuine, guileless)
However, a sincere word of thanks is certainly called for.
Mutta vilpitön kiitoksen sana on tässä silti epäilemättä paikallaan.
The Union's offer is sincere, substantial and credible.
Unionin tarjous on vilpitön, sisällöltään huomattava ja uskottava.
My sincere answer is: I cannot answer your question.
Vilpitön vastaukseni on, etten voi vastata kysymykseenne.

Sinônimos (inglês) para "sincere":

sincere

Exemplos de uso para "sincere" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Lopuksi haluan vielä kerran esittää vilpittömät kiitokset Kyösti Virrankoskelle.
EnglishI am sorry that we do not agree on this point, but I have a duty to be sincere.
Olen pahoillani, että olemme asiasta eri mieltä, mutta minun on oltava rehellinen.
EnglishMr President, my sincere thanks go to Mrs van den Burg for the work she has done.
Arvoisa puhemies, kiitän lämpimästi kollega Van den Burgia hänen tekemästään työstä.
EnglishThis compassion is certainly spontaneous and sincere, but it is short-lived.
Tämä myötätunto on varmastikin spontaania ja vilpitöntä, mutta se ei kestä kauan.
EnglishI want to express my sincere thanks to the European Parliament for its cooperation.
Haluan esittää vilpittömän kiitoksen Euroopan parlamentille sen yhteistyöstä.
EnglishWill there be any sincere democrats here to stand up to this shameless tyranny?
Onko täällä vilpittömiä demokraatteja, jotka vastustavat tätä häpeämätöntä tyranniaa?
EnglishTo all of these people, especially the latter, we offer our sincere thanks.
Esitän kiitoksemme kaikille heille, ja varsinkin näille viimeksi mainituille.
EnglishI think that it is important that apologies be sincere and unequivocal.
On mielestäni tärkeää, että anteeksipyynnöt ovat vilpittömiä ja yksiselitteisiä.
EnglishI want to give my sincere thanks to Mr Della Vedova for the important work he has done.
Haluan kiittää vilpittömästi jäsen Della Vedovaa hänen merkittävästä työstään.
EnglishMr President, I should also like to offer sincere thanks to Claude Desama.
Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin kiittää Claude Desamaa erittäin sydämellisesti.
EnglishThe Commission is sincere in its commitment to implement the mainstreaming strategy.
Komissio on vilpittömästi sitoutunut täytäntöönpanemaan " mainstreaming" -strategian.
EnglishMr President, my sincere thanks go to my colleague, Mr Beysen, for the work he has done.
Arvoisa puhemies, kiitän lämpimästi kollega Beyseniä hänen tekemästään työstä.
English. - (NL) I too wish to offer my sincere thanks to Mr Bowis.
GUE/NGL-ryhmän puolesta. - (NL) Haluan myös kiittää vilpittömästi John Bowisia.
EnglishMr President, let me first of all express my sincere thanks to the rapporteur.
Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää esittelijää sydämellisesti.
EnglishPlease accept my most sincere congratulations on your new appointment as Vice-President.
Onnittelen teitä vilpittömästi nimityksestänne parlamentin varapuhemieheksi.
EnglishI should like to express my sincere thanks for such a constructive discussion here today.
Haluan esittää vilpittömät kiitokseni tästä hyvin rakentavasta keskustelusta.
English   Mr President, I should like to offer the rapporteur my sincere thanks.
   – Arvoisa puhemies, haluan esittää vilpittömät kiitokseni esittelijälle.
EnglishWe will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.
Ilmaisemme edelleen vilpittömän solidaarisuutemme Haitin kansaa kohtaan.
EnglishFinally, I should like to offer the rapporteur sincere thanks for this excellent report.
Haluaisin lopuksi kiittää esittelijää vilpittömästi tästä erinomaisesta mietinnöstä.
EnglishI must give the rapporteur my sincere congratulations on the work he has done.
. (FR) Haluan kiittää lämpimästi esittelijää hänen tekemästään työstä.