EN rules
volume_up
{plural}

1. esporte

rules
We need common and transparent rules for Europe as a whole, and for the world.
Tarvitsemme yhteiset ja avoimet yleiseurooppalaiset säännöt ja maailmanlaajuiset säännöt.
At the present time, the rules on immigration vary from one country to another.
Maahanmuuttoa koskevat säännöt vaihtelevat nykyisin jäsenvaltiosta toiseen.
By amending the Schengen Borders Code, these common rules will be established.
Yhteiset säännöt määritetään Schengenin rajasäännöstöä muuttamalla.

Exemplos de uso para "rules" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis showed that it is possible to admit to a mistake and then change the rules.
Se osoitti, että virhe on mahdollista myöntää ja että sääntöjä voidaan muuttaa.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Äänestysselitystä on lyhennetty työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan nojalla.)
EnglishFinally, it is vital to have comparable rules implemented in all Member States.
Lopuksi on tärkeää soveltaa vertailukelpoisia sääntöjä kaikissa jäsenvaltioissa.
EnglishWhat we are asking the Commission is that it ensure that the rules are respected.
Sen sijaan me pyydämme komissiolta sen varmistamista, että sääntöjä noudatetaan.
EnglishThat is why it is necessary constantly to improve European rules in this field.
Sen vuoksi on välttämätöntä jatkuvasti parantaa eurooppalaisia kilpailusääntöjä.
EnglishAll of you would like to speak, but the Rules of Procedure do not allow for this.
Te kaikki haluaisitte puhua, mutta se ei ole työjärjestyksen mukaan mahdollista.
EnglishThis dramatically changes the long-standing trade rules between the EU and Korea.
Tämä sopimus muuttaa oleellisesti EU:n ja Korean välisiä vanhoja kauppasääntöjä.
EnglishIn other words, we must pay great attention to the enforceability of the rules.
Toisin sanoen meidän on kiinnitettävä suurta huomiota sääntöjen valvottavuuteen.
EnglishI can understand that there are budgetary concerns, rightly so, about the rules.
Voin ymmärtää, että säännöistä on aivan oikein talousarvioon liittyviä huolia.
English   Mr President, I beg leave to speak under Rule 146 of our Rules of Procedure.
   Arvoisa puhemies, pyydän puheenvuoroa työjärjestyksen 146 artiklan mukaisesti.
EnglishThe Commission recently took an initiative aimed at altering the existing rules.
Komissio teki hiljattain nykyisten sääntöjen muuttamiseen tähtäävän aloitteen.
EnglishA constitution should merely create ground rules for bringing the laws into being.
Perustuslailla pitäisi ainoastaan antaa perussäännöt lainsäädännön laatimisesta.
EnglishIt is to be applauded that Parliament can play a part in simplifying the rules.
On hienoa, että parlamentti voi olla mukana yksinkertaistamassa näitä sääntöjä.
EnglishYes, provided that the policies of investment firms were subject to common rules.
Ne ovat, jos sijoitusyritysten menettelytapoihin sovelletaan yhteisiä sääntöjä.
EnglishMr President, you have a copy of our current Rules of Procedure in front of you.
Arvoisa puhemies, teillä on edessänne yksi kappale nykyistä työjärjestystämme.
EnglishWhy are people not prepared to discuss cooperation and common rules for exports?
Miksi ei olla valmiita keskustelemaan yhteistyöstä ja yhteisistä vientisäännöistä?
EnglishGenerally vehicle taxes are not subject to approximation rules at Community level.
Yleisesti ottaen yhteisön tason lähentämismääräykset eivät koske ajoneuvoveroja.
EnglishWe must be prepared to ask other people's advice, but the rules must be followed.
Meidän on oltava valmiit kysymään neuvoja muilta, mutta sääntöjä on noudatettava.
EnglishWhen the EU needs clear and stringent budget rules, France and Germany hesitate.
Kun EU tarvitsee selkeitä ja tiukkoja budjettisääntöjä, Ranska ja Saksa epäröivät.
EnglishWe have some very tough rules on immigration for the purpose of paid employment.
Meillä on muutamia hyvin tiukkoja palkkatyöhön liittyviä maahanmuuttosääntöjä.