Como se fala "remission" em finlandês

EN

"remission" em finlandês

EN

remission {substantivo}

volume_up

Sinônimos (inglês) para "remission":

remission
remiss

Exemplos de uso para "remission" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishGeography should not determine whether your disease goes into remission or progresses.
Maantieteellisten seikkojen ei pitäisi määrätä, lievenevätkö taudin oireet vai eteneekö tauti.
EnglishThe initiative provides for the possibility of the flexible use of various forms of remission, amortization and reduction of the debt.
Aloite sisältää mahdollisuuden käyttää joustavasti erilaisia lainan anteeksiannon, kuoletuksen ja helpotuksen muotoja.
EnglishThe report clearly points out that the practice of using debt remission as a smart way of fulfilling one's obligations is reprehensible.
Mietinnössä tuodaan selvästi esiin, että velan anteeksiannon käyttäminen ovelana keinona täyttää omat sitoumukset on tuomittavaa.
EnglishThe Cologne initiative on the remission of debt, though, can help alleviate this burden and inject new resources to bring about social benefits.
Kölnin velkahuojennusaloitteen avulla voidaan kuitenkin lieventää tätä taakkaa ja ottaa käyttöön uusia varoja sosiaalietuuksia varten.
EnglishThe amendments of the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy set out to remedy this with a remission of eight months maximum.
Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan tarkistuksilla pyritään korjaamaan tilannetta säätämällä enintään kahdeksan kuukauden yläraja.
EnglishHotels and restaurants in the UK, for example, are disadvantaged from being competitive with their continental counterparts because they fail to qualify for VAT remission.
Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa hotellit ja ravintolat ovat huonommassa kilpailuasemassa kuin mannermaan hotellit ja ravintolat, sillä ne eivät saa alv-helpotuksia.