EN

releases {plural}

volume_up

Exemplos de uso para "releases" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAcidified water also releases heavy metals which constitute a health problem.
Happamoitunut vesi lisää myös raskasmetalleja, jotka ovat suuri terveysongelma.
EnglishEnabling other templates is being considered for future releases of SharePoint Online.
Muiden mallien käyttöönottoa SharePoint Onlinen tulevissa versioissa harkitaan.
EnglishThis feature is being considered for future releases of SharePoint Online.
Tämän ominaisuuden sisällyttämistä SharePoint Onlinen tuleviin versioihin harkitaan.
EnglishUnder the directive Member States are required to terminate such unauthorised releases.
Jäsenvaltioiden on direktiivin nojalla lopetettava tällaiset luvattomat levitykset.
EnglishEnabling other workflows is being considered for future releases of SharePoint Online.
Muiden työnkulkujen sisällyttämistä SharePoint Onlinen tuleviin versioihin harkitaan.
EnglishMicrosoft releases security updates that can help protect your computer.
Microsoft julkaisee tietoturvapäivityksiä, jotka auttavat suojaamaan tietokonettasi.
EnglishFurther, we are increasingly recognizing that some releases will raise ethical questions.
Lisäksi tiedostamme, että jotkin levittämiset herättävät eettisiä kysymyksiä.
EnglishThese decisions have been announced on the ECB’s website via dedicated press releases.
EKP:n verkkosivuilla on julkaistu päätöksiä koskevat lehdistötiedotteet.
EnglishWe are also trying to make press conferences and press releases increasingly informative.
Lehdistötilaisuuksista ja lehdistötiedotteista yritetään myös tehdä informatiivisempia.
EnglishThis releases future military intervention from democratic control.
Näin tulevaisuuden sotilaalliset väliintulot vapautetaan demokraattisesta valvonnasta.
EnglishAnd we had to accept the press releases from the propagandists when it was all over.
Ja meidän täytyi tyytyä propagandan levittäjien lehdistötiedotteisiin, kun keskustelut oli käyty.
EnglishIt gave out a few, very unfortunate, press releases in this regard.
Niistä on annettu joitakin erittäin epäonnistuneita lehdistötiedotteita.
EnglishMicrosoft typically releases important updates on the second or fourth Tuesday of the month.
Microsoft julkaisee yleensä tärkeät päivitykset kuukauden toisena tai neljäntenä tiistaina.
EnglishTwo press releases announcing these decisions were published on 24 September 2009 on the ECB’s website.
EKP:n verkkosivuilla julkaistiin päätöksistä kaksi lehdistötiedotetta 24.9.2009.
EnglishMicrosoft has retired the feature in newer releases of Windows.
Microsoft on poistanut tämän ominaisuuden Windowsin uudemmista versioista.
EnglishThe press releases referring to that decision are as follows:
Julkaisuun lisättiin asiasta kertovien lehdistötiedotteiden tekstit (alla):
English[1] See Eurostat News Releases 23/2002, 58/2002, 84/2002 and 69/2003.
[1] Ks. Eurostatin tiedotteet 23/2002, 58/2002, 84/2002 ja 69/2003.
EnglishThe German press releases cover the budget, rapporteurs and external economic relations.
Saksankielinen lehdistökatsaus käsittelee talousarviota, esittelijöitä ja kansainvälistä taloutta.
EnglishOr, for more choices, tap or click xbox music store, new releases or popular.
Saat lisää vaihtoehtoja napauttamalla tai valitsemalla xbox-musiikkikauppa, uudet julkaisut tai suositut.
EnglishYou can browse for apps in a category, or in groups like "Top free" and "New releases."
Voit selata sovelluksia luokan mukaan tai ryhmissä, kuten Suosituimmat maksuttomat ja Uudet julkaisut.