Como se fala "positions" em finlandês

EN

"positions" em finlandês

FI

EN positions
volume_up
{plural}

positions

Exemplos de uso para "positions" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe call for emphasis to be placed on the training of everyone in key positions.
Kehotamme painottamaan kaikkien avainasemassa olevien henkilöiden kouluttamista.
EnglishHowever, there are many contradictory positions in the report we are debating.
Keskustelun aiheena olevassa mietinnössä on kuitenkin monta vastakkaista kantaa.
EnglishSubject: Women's participation in positions of responsibility in the job market
Aihe: Naisten osallistuminen vastuunalaisten tehtävien hoitamiseen työmarkkinoilla
EnglishSEM 2000 has for example taken up 23 of the positions of which 8 are on A2-level.
Muun muassa on SEM 2000 kiinnittänyt huomiota 23 virkaan, joista 8 on A2-tasoisia.
EnglishActual common actions and positions can be counted on the fingers of one hand.
Itse asiassa yhteisön toimet ja kannanotot ovat yhden käden sormin laskettavissa.
EnglishWhat is more, some political positions appear to be held hostage by hostage taking.
Lisäksi panttivankien ottaminen näyttää estävän poliittisten kantojen ilmaisun.
EnglishThese positions are fundamentally opposed to those of the European Parliament.
Esitetyt kannat ovat perustavalla tavalla vastakkaiset parlamentin kantaan nähden.
EnglishAt the same time, they occupy positions at the peak of economic competitiveness.
Ne kuuluvat samaan aikaan myös maailman taloudellisesti kilpailukykyisimpiin maihin.
EnglishThe majority of those who died held high-ranking positions within the state.
Suurin osa menehtyneistä toimi korkea-arvoisessa asemassa valtion palveluksessa.
EnglishWhat is more striking still is the proportion of women in leading positions.
Vielä huomiota herättävämpää on naisten osuus johtoasemassa olevista henkilöistä.
EnglishThese positions are liberalism in its purest form, and we utterly reject them.
Tällainen näkemys on liberalismia puhtaimmillaan, ja me hylkäämme sen ehdottomasti.
EnglishHowever, the European Parliament is using this report to promote the EU’s positions.
Euroopan parlamentti käyttää kuitenkin tätä mietintöä EU:n kantojen edistämiseen.
Englishcapital, in a manner that ensures that the relative income positions of NCBs
varmistetaan, etteivät muutokset liikkeessä olevien seteleiden määrissä vaikuta
EnglishTake Linate, which is in dire straits with 160 000 positions in difficulty.
Esimerkiksi Linate on pahassa pulassa 160 000:n vaikeuksissa olevan ajan vuoksi.
EnglishThe fruitful dialogue that has begun has made it possible to clarify the positions.
Käynnistetyn hedelmällisen vuoropuhelun ansiosta kantoja on voitu selkiyttää.
EnglishI therefore supported the positions advocated in the report and voted in favour of it.
Tämän vuoksi tuin mietinnössä esitettyjä kantoja ja äänestin mietinnön puolesta.
EnglishThe European Parliament will be consistent with the positions it has always held.
Euroopan parlamentti pitää johdonmukaisesti kiinni omaksumistaan kannoista.
EnglishDiffering positions have been adopted on Kaliningrad, Chechnya and the Yukos affair.
Kaliningradista, Tšetšeniasta ja Jukos-tapauksesta on esitetty eriäviä näkökantoja.
EnglishI think our positions were virtually identical for most of these negotiations.
Mielestäni kantamme olivat käytännössä samat lähes koko neuvottelujen ajan.
EnglishMany statements were made but few common positions and actions were pursued.
Monia julkilausumia on annettu, mutta hyvin vähän yhteisiä kantoja ja toimia.