Como se fala "portfolios" em finlandês

EN

"portfolios" em finlandês

EN portfolios
volume_up
{plural}

portfolios
portfolios

Exemplos de uso para "portfolios" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe are less enthusiastic about the new arrangement of many of the portfolios.
Sitä vastoin emme ole yhtä innostuneita monien salkkujen uudelleen järjestelystä.
EnglishIt is also a question of who the Commissioners are and which portfolios they have.
Ne liittyvät myös siihen, keistä tulee komission jäseniä ja mitkä salkut he saavat.
EnglishWhen allocating the portfolios you wanted to please Europe’s most conservative elements.
Jakaessanne salkkuja halusitte miellyttää Euroopan konservatiivisimpia tahoja.
EnglishThe central role given to consumer policy is reflected in a number of portfolios.
Kuluttajapolitiikalle annettu keskeinen asema näkyy salkkujen määrässä.
EnglishWe have proposed the two new Commissioners and allocated the portfolios.
Olemme ehdottaneet kahta uutta komission jäsentä ja osoittaneet heille heidän salkkunsa.
EnglishSome Commissioners-designate are competent and know their portfolios well.
Jotkut jäsenehdokkaat ovat päteviä ja tuntevat vastuualueensa hyvin.
EnglishMr Barroso will soon be assigning portfolios to the new commissioners.
Puheenjohtaja Barroso osoittaa pian salkut uusille komission jäsenille.
EnglishHow can we divide up the portfolios so as to take account of the lessons learnt from this crisis?
Miten voimme jakaa salkut, jotta otetaan huomioon tästä kriisistä saadut kokemukset?
EnglishSo you are saying to us: ‘it is too late to change Commissioners or remodel portfolios’.
Niinpä sanotte meille, että on liian myöhäistä vaihtaa komission jäseniä tai muuttaa salkkujakoa.
EnglishBoth portfolios are accounted for on a held-to-maturity basis.
Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.
EnglishAll three portfolios are accounted for on a held-to-maturity basis.
Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.
EnglishWhat we can see in this situation is the sub-optimal allocation of portfolios among Commissioners.
Komission jäsenten välinen tehtävänjako on tehty vähemmän kuin ihanteellisella tavalla.
EnglishCommissioners will engage as key communicators about all portfolios.
Komission jäsenet osallistuvat keskeisinä toimijoina kaikkia salkkuja koskevaan tiedottamiseen.
EnglishThat is one of your crucial responsibilities in the new allocation of portfolios in the Commission.
Tämä on yksi ratkaisevista velvoitteistanne komission salkkujen uudelleenjaon yhteydessä.
EnglishThe ECB is directly responsible for the risk management of its investment portfolios.
EKP vastaa itse sijoitussalkkujensa riskienhallinnasta.
EnglishYou are responsible, however, for awarding portfolios to your Commissioners.
Olette kuitenkin vastuussa komissionne salkkujaosta.
EnglishThe distribution of portfolios raises questions for me too.
Salkkujako on herättänyt kysymyksiä, ja olen pohtinut asiaa itsekin.
EnglishAnother series of questions dealt with the issue of assigning and modifying portfolios.
Useat kysymykset ovat koskeneet komission jäsenten salkkujen myöntämiseen ja vaihtamiseen liittyvää ongelmaa.
EnglishWe have done this without changing the portfolios that were defined.
Olemme tehneet tämän muuttamatta sovittua tehtäväjakoa.
EnglishSuch companies have the financial means to buy patents and build up vast portfolios.
Tällaisilla yhtiöillä on taloudelliset edellytykset hankkia patentteja ja koota itselleen laaja patenttivalikoima.