Como se fala "pawn" em finlandês

EN

"pawn" em finlandês

volume_up
pawn {subst.}

EN pawn
volume_up
{substantivo}

1. geral

pawn (também: counter, man)
The individual citizen holds rights, and is not merely a unit of production or a pawn of the free market.
Yksittäisellä kansalaisella on oikeuksia, hän ei ole pelkkä tuotantoyksikkö tai pelinappula vapailla markkinoilla.
Man is neither a social security number nor a pawn on a social and economic chessboard to be manipulated at will and discarded when no longer of use.
Ihminen ei ole sosiaaliturvanumero tai sosiaalisen ja taloudellisen shakkilaudan pelinappula, jota voidaan käsitellä oman mielen mukaan ja heittää pois käytön jälkeen.
Congo must cease to be a mere pawn, in order, once again, to play a genuine role in finding a fair and equitable solution for all parties involved in the conflict.
Kongon on lakattava olemasta pelinappula, jotta se voisi tulla jälleen todelliseksi toimijaksi etsittäessä selkkauksen kaikkien osapuolten kannalta oikeudenmukaista ja tasapuolista ratkaisua.
pawn
volume_up
panttaus {subst.}

2. "in chess"

pawn
volume_up
sotilas {subst.} (shakissa)
Normally the enemy pawn would evade capture (remember, pawns attack on the diagonal).
Yleensä vastustajan sotilas ei joutuisi syödyksi (muista, sotilaat hyökkäävät etuviistoon).
It occurs when one of your pawns is stationed in the fifth row, and an enemy pawn in an adjacent column attempts to advance two squares on its first move.
Voit tehdä sen kun, jokin sotilaistasi on viidennessä rivissä ja viereisen rivin vastustajan sotilas yrittää siirtyä kaksi ruutua eteenpäin ensimmäisellä siirrollaan.

Sinônimos (inglês) para "pawn":

pawn

Exemplos de uso para "pawn" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis is legal only if executed immediately following the enemy pawn's first move.
Tämä on sallittua vain välittömästi vastustajan sotilaan ensimmäisen siirron jälkeen.
EnglishAdvance a pawn clear across the board, and you can promote it to rook, knight, bishop, or queen.
Jos pääset sotilaalla vastustajan päätyyn, voit korottaa sen torniksi, hevoseksi, lähetiksi tai kuningattareksi.
EnglishBy employing an en passant, you can move your piece diagonally to the empty square behind the enemy pawn to capture it.
Mutta ohestalyönnillä voit siirtää oman sotilaasi viistosti vastustajan sotilaan takana olevaan tyhjään ruutuun ja syödä vastustajan näin.
EnglishThe Commission also shares responsibility for ensuring that Opel does not now become the sacrificial pawn of a free-market clean-up of the crisis.
Komissio on osaltaan vastuussa myös siitä, ettei Opelista tule kriisin markkinataloudellisen poistamisen uhria.
EnglishThe energy supply of our Member States cannot simply be allowed to become a pawn in the price war between Russia and Ukraine.
Jäsenvaltioiden energiatoimituksen ei pidä yksinkertaisesti antaa muodostua pelinappulaksi Venäjän ja Ukrainan välisessä hintasodassa.
EnglishOur willingness to accept new members should not be a pawn in our internal disputes regarding the shape of the European institutions.
Halukkuutemme ottaa vastaan uusia jäseniä ei saa olla pelinappulana sisäisissä kiistoissamme siitä, millaisia EU:n toimielinten pitäisi olla.
EnglishNot only does it not restrict advertising of this kind, but it also fails to rule out the combination of gambling houses and pawn shops in the vicinity of schools.
Se ei rajoita tällaista mainontaa eikä edes kiellä pelihallien ja pelitoimistojen yhdistelmiä koulujen läheisyydessä.
EnglishThat is why we, who all supported and wanted the WTO, urge that it not be regarded merely as a pawn in the conflict of interests between the USA and Europe.
Sen vuoksi me, jotka olemme yhdessä tukeneet ja halunneet WTO: ta, pyydämme, ettei sitä nähdä pelkästään USA: n ja Euroopan välisten kiistojen pelinappulana.
EnglishIt is of great intrinsic value and must not be used to gain advantages in other policy fields by being a pawn in negotiating tactics and games that it is all too easy to see through.
Sillä on suuri itseisarvo eikä sitä pidä käyttää etujen saamiseen politiikan muilla osa-alueilla osana läpinäkyvää neuvottelutaktiikkaa ja -peliä.
EnglishThe purpose of the mission is to guarantee the security of the civilian population, but unfortunately there is evidence that the force is being used as a pawn in the internal game in Chad.
Operaatiolla pitäisi taata siviiliväestön turvallisuus, mutta valitettavasti moni asia viittaa siihen, että joukkoja käytetään nappulana Tšadin sisäisessä pelissä.
EnglishThe international community must be prepared to make sure that its humanitarian aid reaches those hundreds of thousands of people instead of being used as a pawn in a political power game.
Kansainvälisen yhteisön on oltava valmis antamaan humanitaarista apua niille sadoilletuhansille ihmisille. Tätä humanitaarista apua käytetään poliittisessa valtapelissä.