Como se fala "neutral" em finlandês

EN

"neutral" em finlandês

volume_up
neutral {s. sing.}

EN neutral
volume_up
{substantivo}

1. geral

neutral
Malta is a neutral state but where terror is concerned we are not neutral.
Malta on puolueeton valtio, mutta emme ole puolueettomia terrorismin osalta.
Sweden is a neutral country and does not belong to NATO, nor will it be involved in a common defence.
Ruotsi on puolueeton valtio, joka ei ole Naton jäsen, eikä se osallistu yhteiseen puolustukseen.
neutral

2. eletrônica

neutral
volume_up
nolla {subst.}
neutral

Sinônimos (inglês) para "neutral":

neutral

Exemplos de uso para "neutral" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe take the greatest possible care to be politically neutral in this question.
Me teemme kaikkemme ollaksemme poliittisesti puolueettomia tässä kysymyksessä.
EnglishWe cannot stand by as neutral observers while this new Chinese domination proceeds.
Me emme voi jäädä sivustakatsojiksi tämän Kiinan uuden valta-aseman kasvaessa.
EnglishThe French troops are not neutral; on the contrary, they are obviously biased.
Ranskan joukot eivät ole puolueettomia vaan yksiselitteisesti puolueellisia.
EnglishIndeed, they have even given ground in the supposedly neutral area of basic concepts.
Hehän ovat suostuneet antamaan periksi jopa oletettavasti neutraaleissa seikoissa.
EnglishI also support another proposal which is to make the budget neutral overall.
Kannatan myös toista ehdotusta, jonka tarkoitus on tasapainottaa kokonaisbudjettia.
EnglishThe proposal is technology neutral and can be achieved by different means.
Ehdotus on tekniseltä kannalta neutraali ja se voidaan saavuttaa eri keinoilla.
EnglishIn the face of all this, it is impossible to preserve a neutral stance.
Tällaisen edessä ei ole mahdollista pitää levollisina kiinni puolueettomuudesta.
EnglishIt is not, however, an end in itself, nor some neutral, self-sufficient benefit.
Se ei kuitenkaan ole itsetarkoitus eikä mikään neutraali tai itseriittoinen hyödyn lähde.
English   Madam President, the Presidency has been criticised for not being neutral.
   . Arvoisa puhemies, puheenjohtajavaltiota on kritisoitu puolueettomuuden puutteesta.
EnglishBut, as the rapporteur remarked, price stability is not a neutral concept.
Mutta aivan kuten esittelijä huomauttaa, hintavakaus ei ole mikään neutraali käsite.
EnglishThe existence of neutral countries obstructs integration in the second pillar.
Puolueettomien maiden olemassaolo vaikeuttaa toisessa pilarissa tapahtuvaa yhdentymistä.
EnglishThat in itself requires that any developments in this area should be budgetary neutral.
Se edellyttää, etteivät mitkään tämän alan kehitystoimet saa vaikuttaa talousarvioon.
EnglishAs regards the new legislation, it has to be neutral with regard to technology.
Mitä tulee uuteen lainsäädäntöön, sen on oltava teknologianeutraalia.
EnglishThese instruments should be tax neutral, not a means of increasing the tax burden.
On kyse tuloista riippumattomista välineistä, eikä missään nimessä verotaakan lisäämisestä.
EnglishThe peacekeeping forces should be transformed to make them international and neutral.
Rauhanturvajoukot olisi muutettava kansainvälisiksi ja puolueettomiksi.
EnglishThis will certainly not be possible in future for a so-called neutral committee.
Se ei tulevaisuudessa varmaan ole mahdollista niin sanotun puolueettoman valiokunnan muodossa.
EnglishAlso, the Customs Union must be cost-neutral in terms of the EU's general budget.
Lisäksi tulliliiton pitää olla kustannuksiltaan neutraali EU: n yleisen talousarvion suhteen.
EnglishI should like to stress that Finland, for example, does not wish to be politically neutral.
Haluan korostaa, että esimerkiksi Suomi ei halua olla poliittisesti liittoutumaton.
EnglishI believe that statistics are neither neutral nor politically innocent.
Tilastot eivät ole mielestäni neutraaleja eivätkä poliittisesti viattomia.
EnglishA second element concerns a more open and neutral Internet for consumers.
Toinen tekijä koskee avoimempaa ja puolueettomampaa internetiä kuluttajien näkökulmasta.