Como se fala "instruments" em finlandês

EN

"instruments" em finlandês

EN instruments
volume_up
{plural}

instruments (também: facilities, implements, tools)
The instruments for exerting pressure on Member States are not always satisfactory.
Välineet jäsenvaltioiden painostamiseksi eivät ole aina tyydyttäviä.
Indeed, the instruments are there but they are utilised particularly badly.
Välineet ovat kyllä olemassa, mutta niitä käytetään erittäin huonosti.
These instruments are in the spirit of that agreement, which should be continued.
Nämä välineet ovat tämän sopimuksen mukaisia, ja sopimusta tulisi jatkaa.
instruments
I myself have been pricked by potentially infectious needles and instruments.
Minuakin ovat pistäneet mahdollisesti infektoituneet neulat ja instrumentit.
It is often these instruments, in fact, which determine the nature of the market today.
Itse asiassa nämä instrumentit määräävät nykyään usein markkinoiden luonteen.
The EU needs to establish the necessary instruments for implementing coherent development policy measures.
EU:n on rakennettava tarvittavat instrumentit yhtenäisten kehityspoliittisten toimien voimaansaattamiseksi.
instruments
They need instruments, they need scores, they need people who choose their repertoire, and they need a conductor.
Orkesteri tarvitsee soittimet, nuotit, kapellimestarin sekä henkilöitä, jotka suunnittelevat ohjelmiston.

Exemplos de uso para "instruments" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI would like to say a word, Mr President, on instruments to regulate the market.
Arvoisa puhemies, haluan sanoa muutaman sanan markkinoiden sääntelyvälineistä.
EnglishThe Commission is now looking at how to update and implement these instruments.
Komissio tarkastelee parhaillaan keinoja päivittää ja soveltaa näitä välineitä.
EnglishCoherence between these two instruments is, in my opinion, extremely important.
Näiden kahden välineen välinen johdonmukaisuus on mielestäni äärimmäisen tärkeää.
EnglishThere are other instruments that would be a great asset in the current situation.
On olemassa muita välineitä, jotka olisivat erittäin hyödyllisiä nykytilanteessa.
EnglishI would also stress the need for more synergies with other policy instruments.
Painottaisin myös tarvetta lisätä synergiaa muiden politiikan välineiden kanssa.
EnglishEven the directors of major banks no longer understand these opaque instruments.
Suurpankkien johtajatkaan eivät enää ymmärrä näitä vaikeaselkoisia tuotteita.
EnglishI think Mr Lenarčič spoke at length about the instruments that should be used.
Ministeri Lenarčič puhui jo pitkään eri välineistä, joita meidän pitäisi käyttää.
EnglishThese complementary bilateral instruments are currently at the negotiation stage.
Nämä täydentävät kahdenväliset asiakirjat ovat tällä hetkellä neuvotteluvaiheessa.
EnglishNew instruments are required to tackle the demographic problems in rural areas.
Maaseudun väestörakenteen ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan uusia välineitä.
EnglishBut do the Member States possess the necessary instruments, in the short term?
Onko jäsenvaltioilla kuitenkaan lähitulevaisuudessa siihen tarvittavia välineitä?
EnglishAs we indicated in our communication, these are not new tools or instruments.
Kuten ilmoitimme tiedonannossamme, nämä eivät ole uusia välineitä tai säännöksiä.
EnglishThis is why we need instruments for applying financial sanctions and adjustments.
Sen vuoksi tarvitsemme kuitenkin mahdollisuuden rahoituskorjauksiin ja sanktioihin.
EnglishThe Commission promotes awareness of consumer rights through various instruments.
Komissio edistää kuluttajan oikeuksia koskevaa tietoa erilaisilla välineillä.
EnglishWhat has been said about the need to adapt instruments is by no means gratuitous.
Rahoitusvälineiden mukauttamisesta esitetyt näkemykset eivät ole aiheettomia.
EnglishThere is a wide range of instruments which we need to use at European level.
On olemassa laaja keinojen yhdistelmä, jota meidän on käytettävä yhteisötasolla.
EnglishHowever, a successful reform of financial aid instruments is not everything.
Taloudellisen avun välineiden menestyksekäs uudistus ei kuitenkaan kata kaikkea.
EnglishWhat matters is how we deal with one another - how we use those instruments.
Tärkeää on se, miten toimimme toisiimme nähden, miten käytämme näitä välineitä.
EnglishThe neighbourhood policy should have more appropriate instruments and institutions.
Naapuruuspolitiikan olisi saatava tarkoituksenmukaisempia välineitä ja elimiä.
EnglishNevertheless, we believe that some instruments should be adopted at European level.
Esimerkiksi karkotuspäätösten vastavuoroinen tunnustaminen on ratkaisevan tärkeää.
EnglishThe trade in emission rights is thus one of the instruments we will need in future.
Täten päästöoikeuksien kauppa on yksi tulevaisuudessa tarvitsemistamme välineistä.