Como se fala "instrumentate" em finlandês


Resultado das buscas por "instrument". "instrumentate" não está atualmente em nosso dicionário.
EN

"instrumentate" em finlandês

EN instrument
volume_up
{substantivo}

1. geral

instrument (também: implement, medium, utensil, means)
volume_up
väline {subst.}
A budget is an instrument for showing solidarity with the least well off.
Talousarvio on väline, jolla osoitetaan solidaarisuutta heikompiosaisille.
And I believe that it will be the ideal instrument for producing consensus policies.
Uskon, että REACH-järjestelmä on ihanteellinen väline konsensuspolitiikan luomiseen.
   – Trade is a fundamental instrument in the current international context.
   – Kauppa on perustava väline nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa.
instrument (também: gauge, indicator, measure, clock)
volume_up
mittari {subst.}
instrument (também: indicator)

2. música

instrument
The framework research programme is the Community's main instrument for achieving these aims.
Tutkimuksen puiteohjelma on yhteisön tärkein instrumentti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
The agricultural policy which is part of Agenda 2000 is an important instrument for controlling agricultural emissions.
Agenda 2000: n maatalouspolitiikka on tärkeä instrumentti sen suhteen, että saamme maatalouden päästöt kuriin.
That is the means, the instrument, for gathering together all the countless projects that the Baltic Sea Strategy now needs if it is to go ahead.
Se on se keino, se instrumentti, jonne voidaan sijoittaa niitä lukemattomia projekteja, joita Itämeri-strategian toteuttaminen nyt vaatii.
instrument
volume_up
soitin {subst.}
11:30 Entertainment -- I love the entertainment, but actually, the instrument itself isn't very entertaining.
11:30 Viihde – rakastan viihdettä, mutta soitin itsessään ei ole kovinkaan viihdyttävä.