Como se fala "instrumental role" em finlandês

EN

"instrumental role" em finlandês

Veja exemplos com "instrumental role" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para instrumental role em Finlandês

instrumental substantivo
instrumental adjetivo
instrument substantivo
role substantivo
Finnish

Exemplos de uso para "instrumental role" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI would particularly like to thank Mrs Malmström, who played an instrumental role in this task.
Kiitän siitä etenkin Malmströmiä, joka on ollut yksi sen kantavista voimista.
EnglishKindly allow me to give credit to the instrumental role Jordan is playing in this regard.
Sallinette minun osoittaa kunniaa sille tärkeälle roolille, joka Jordanialla on tässä yhteydessä ollut.
EnglishWe felt and still do now that this budget must play an instrumental role in the management of the crisis.
Olimme sitä mieltä (ja olemme yhä), että talousarviolla on oltava tärkeä rooli kriisin hoidossa.
EnglishIt has played an instrumental role in the case of El Salvador, which deposited the ratification instruments of the missing ILO conventions on 6 September 2006.
Sillä on ollut ratkaiseva merkitys El Salvadorin tapauksessa. El Salvador talletti puuttuvien ILO:n yleissopimusten ratifiointiasiakirjat 6. syyskuuta 2006.
EnglishThis process is inseparable from the neoliberal, federalist and militaristic nature and objectives of the current integration process, in which, moreover, it has an instrumental role.
Tätä prosessia ei voida erottaa uusliberaalista, federalistisesta ja militaristista näkökohdista ja nykyisen integraatioprosessin, jossa sillä on keskeinen rooli, tavoitteista.

Aprenda outras palavras

English
  • instrumental role

Além disso, bab.la fornece mais traduções no dicionário Português-Inglês.