Como se fala "to infiltrate" em finlandês

EN

"to infiltrate" em finlandês

EN to infiltrate
volume_up
[infiltrated|infiltrated] {verbo}

to infiltrate (também: to foist)
Do you share the official Afghan view that Iran is attempting to infiltrate foreign terrorists into the country under the cover of these deportations?
Yhdyttekö Afganistanin viralliseen kantaan, jonka mukaan Iran yrittää soluttaa maahan ulkomaalaisia terroristeja näiden karkotusten varjolla?
We decided to infiltrate some companies and do a very similar thing.
Päätimme soluttautua joihinkin yrityksiin ja tehdä samanlaisen kokeen.
It is all too obvious that Monsanto is trying to infiltrate more into Europe.
On aivan ilmiselvää, että Monsanto yrittää soluttautua syvemmälle Eurooppaan.

Sinônimos (inglês) para "filtrate":

filtrate

Exemplos de uso para "to infiltrate" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHow has this inconsistency allowed itself to infiltrate the Treaty?
Miten tällainen epäjohdonmukaisuus on päässyt perustamissopimukseen?
EnglishFinally, subjects which do not fall within the scope of the directive must not be allowed to infiltrate it.
Lopuksi on välttämätöntä, että direktiivissä ei synny vaarallisia loukkuja sellaisten kysymysten vuoksi, joita siinä ei ole käsitelty.
EnglishSyria and Iran have also been extremely unhelpful in allowing Islamist fighters to infiltrate Iraq from their territories.
Myöskään Syyria ja Iran eivät ole olleet kovin avuliaita salliessaan islamistitaistelijoiden tunkeutua Irakiin alueittensa kautta.
EnglishIt uses the environment to infiltrate everywhere; it uses our water pipes to spread its tentacles into national policy.
Se on valmis käyttämään hyväkseen ympäristökysymyksiä työntääkseen nenänsä joka paikkaan aina vesihuollostamme kansallisten politiikkojemme saneluun asti!
EnglishIts dumping in rubbish tips or its inappropriate disposal causes waste mercury to infiltrate waste water and to be dispersed into the environment.
Elohopean vieminen kaatopaikoille tai sen sopimaton hävittäminen aiheuttaa sen, että jäte-elohopeaa kulkeutuu jäteveteen ja leviää ympäristöön.
EnglishBut what use will all this valuable work be if, concurrently, we allow GM to infiltrate our crops, and thus our food and produce?
Mitä hyötyä tästä arvokkaasta työstä kuitenkaan on, jos samalla sallimme geneettisen manipuloinnin ujuttautua satoomme ja näin elintarvikkeisiimme ja tuotantoomme?
EnglishThese groups infiltrate Indian Kashmir, causing mayhem and making a war between the two nuclear neighbours a very real possibility.
Nämä ryhmät soluttautuvat Intian Ka?miriin, jossa ne aiheuttavat tuhoa ja tekevät kahden naapurimaan, joista kumpikin on ydinasevaltio, välisestä sodasta varteenotettavan mahdollisuuden.
EnglishIn this way, criminal organisations infiltrate the economic fabric of states and can, if they so wish, destabilise our economies by taking control of commercial companies.
Rikollisjärjestöt tunkeutuvat tällä tavoin valtioiden talouksien rakenteisiin ja pystyvät halutessaan horjuttamaan talouksiamme ottamalla kaupalliset yhtiöt haltuunsa.
EnglishNowadays, when threats are on the rise and infiltrate from all sides, if the EU cannot speak with one voice, it is essential to speak at least in a coordinated and stronger manner.
Nykyään uhkia on enemmän ja niitä on joka puolella. Jos EU ei voi ilmaista itseään yhdellä äänellä, on välttämätöntä, että puhutaan ainakin koordinoidusti ja voimakkaasti.