Como se fala "grand" em finlandês

EN

"grand" em finlandês

volume_up
grand {subst.}

EN grand
volume_up
{substantivo}

1. geral

grand (também: grand piano)
volume_up
flyygeli {subst.}

2. coloquial

grand (também: gee)
volume_up
tonni {subst.} [coloq.]

Exemplos de uso para "grand" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWhat we have here is precisely such an abuse in the grand tradition of Jean Monnet.
Kyseessä on juuri tällainen Jean Monnet'n perinteeseen pohjautuva hyväksikäyttö.
EnglishIt made grand speeches at the end of last year setting itself high standards.
Viime vuoden lopun suurissa puheissaan se asetti itselleen korkeita vaatimuksia.
EnglishToday's visit by the Grand Mufti of Syria represents the first of these opportunities.
Syyrian suurmuftin tämänpäiväinen vierailu on ensimmäinen näistä tilaisuuksista.
EnglishThe last in this column of nations is Litavia that is, the Grand Duchy of Lithuania.
Viimeisenä kansakuntana tulee Litavia – toisin sanoen Liettuan suuriruhtinaskunta.
EnglishIt is a beautiful, grand and seductive project, but yet it harbours many dangers.
Se on upeaa, suurta, houkuttelevaa ja kuitenkin siinä on mukana kaikenlaisia vaaroja.
EnglishThe report does, however, also include harmonisation of taxes on a grand scale.
Mietinnössä otetaan kuitenkin esiin myös verojen laaja yhdenmukaistaminen.
EnglishAmbition is not realised through communiqués and great and grand statements.
Kunnianhimoisia tavoitteita ei toteuteta julkilausumin ja mahtipontisin julistuksin.
EnglishHowever, it is often the case that grand words are used to disguise their opposites.
Usein käy kuitenkin niin, että käytetään suuria sanoja peittämään niiden vastakohdat.
EnglishWe cannot build the European Union with nothing but dreams and grand speeches.
Euroopan unionia ei voida rakentaa vain unelmilla ja kauniilla puheilla.
EnglishThe means of doing this may be through the Loya Jirga or Grand Assembly mechanism.
Tämä voidaan saada aikaan Loya Jirga -prosessin tai suuren kansalliskokouksen välityksellä.
EnglishThey're the grand molecular disassemblers of nature -- the soil magicians.
Ne ovat luonnon suurenmoisia molekyylien purkajia -- maaemon taikureita.
EnglishBut only a major crisis or a grand historic compromise can bring this about.
Tähän päästään kuitenkin vain suuren kriisin tai suuren historiallisen kompromissin kautta.
EnglishWe are faced with a mix of economic and political issues on a grand scale.
Tarkastelemamme tärkeät kysymykset ovat luonteeltaan sekä taloudellisia että poliittisia.
EnglishIn 1995, all we had were grand ideas, but no practical action on the ground.
Vuonna 1995 oli vain suuria ajatuksia, eikä kentällä ollut ryhdytty mihinkään konkreettiseen.
EnglishThis is an absolute miracle, much harder to explain than the Grand Canyon.
Tämä on todellinen ihme, paljon vaikeampi selittää kuin Grand Canyon.
EnglishHe was, indeed, invested yesterday, by the Federal President, with the Federal Grand Cross of Merit!
Liittopresidentti myönsi hänelle eilen Saksan liittotasavallan suuren ansioristin.
EnglishBecause I think that the greatest wonder in the world is not the Grand Canyon.
Koska mielestäni suurin ihme maailmassa ei ole Grand Canyon.
EnglishPerhaps such grand-sounding aims should move a step closer to something a bit more concrete.
Ehkä näistä korkealentoisista tavoitteista on siirryttävä askel konkreettisempaan suuntaan.
EnglishIn the grand scheme of the directive, it is perhaps a minor point, but nevertheless a disputed one.
Se on direktiivin kokoon nähden kenties pieni asia, mutta siitä kiistellään.
EnglishResponsibility tends to be condemned with grand but empty gestures.
Vastuunkantajaa on ollut tapana moittia suurin ja sisällöttömin elein.