Como se fala "to elapse" em finlandês

EN

"to elapse" em finlandês

EN to elapse
volume_up
[elapsed|elapsed] {verbo}

to elapse (também: to go)
volume_up
kulua [kulun|kulunut] {v.} (ajasta)
No more than a couple of hours must elapse between removal and transplantation.
Elimen poiston ja siirron välillä ei saa kulua aikaa muutamaa tuntia enempää.
Miksi neljän viikon annettiin kulua?
In view of the health situation, a particularly long period ought not to be allowed to elapse, out of consideration for both consumers and farmers.
Terveyteen liittyvän tilanteen kohdalla aikaa ei saisi kulua kovin kauan, ei kuluttajien eikä maanviljelijöiden kannalta.
to elapse
to elapse
volume_up
vierähtää {v.} (ajasta)

Exemplos de uso para "to elapse" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe time period will elapse on 31 May next, to be precise, when the Commission will present a proposal.
Tämä lykkäys menee pian umpeen, tarkalleen ottaen 31. toukokuuta, ja komission pitää esittää uusi ehdotus.
EnglishIt is not merely annoying that as long as several years can elapse before some petitions can be resolved.
Ei ole vain harmillista, kun monesti kuluu jopa vuosia, ennen kuin vetoomus saadaan loppuun käsitellyksi.
EnglishSo my second question to you is this: why did you allow more than seven months to elapse without demanding a response to your enquiry?
Toinen kysymykseni teille on sen vuoksi: miksi ette seitsemään kuukauteen vaatineet vastausta kysymykseenne?
EnglishThe product then still has to be launched and another 20 years must elapse before third parties can manufacture it.
Sitten tuote on vielä tuotava markkinoille, ja lopuksi kolmansien osapuolten on sitten voitava valmistaa sitä vielä 20 vuoden jälkeen.
EnglishIf the Commission now introduces a long transition period, there is a risk that a long time will elapse before there is any action.
Vaarana on, että kestää tavattoman kauan, ennen kuin mitään tapahtuu, jos komission taholta nyt päätetään valtavan pitkä siirtymäaika.
EnglishI think it unfair that Malta should have been allocated a position in which at least twelve years have to elapse before it can be nominated.
Mielestäni on epäoikeudenmukaista, että Malta oli sijoitettu siten, että sen kaupunkien nimeämiseen kuluu vähintään 12 vuotta.
EnglishMany long months elapse between the time of the disaster and the point at which the Member State actually receives the aid: in this case it has been more than a year.
Monta pitkää kuukautta kuluu sen välillä, kun katastrofi sattuu ja kun jäsenvaltio todella saa tukea: tässä tapauksessa tämä kesti yli vuoden.
EnglishWe want them to get the money without delay and for no more than four months at the most to elapse between the application being made and the money being paid out.
Haluamme, että nuorisojärjestöt saavat rahansa viivästyksettä ja ettei kulu enempää kuin neljä kuukautta hakemuksen jättämisen ja rahojen maksamisen välillä.
EnglishThe unfortunate fact is that, on average, six to eight years elapse between a proposal’s being put forward by the Commission and its being implemented in all the Member States.
Valitettavaa tässä on se, että kaikissa jäsenvaltioissa komission ehdotuksen esittämisestä sen toteuttamiseen kuluu keskimäärin kuudesta kahdeksaan vuotta.
EnglishMost of the programmes they are implementing were not launched until 1995 or 1996, and it is only logical that a certain time has to elapse before measurable results actually start to emerge.
Aloitettiinhan useimmat niiden toteuttamista ohjelmista vasta vuonna 1995 tai 1996, ja on johdonmukaista, että kuluu jonkin aikaa, ennen kuin tulokset ovat todellakin mitattavissa.