Como se fala "Do you have any" em finlandês

EN

"Do you have any" em finlandês

Veja exemplos com "Do you have any" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "Do you have any" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishDo you have any evidence to assume that the Americans will make a move by then?
Onko teillä jotain perusteita olettaa, että Yhdysvallat silloin tekee jotain?
EnglishDo you have any advice or guidance as to how this could perhaps be achieved in future?
Onko teillä neuvoa tai vihjettä siitä, miten se voisi tulevaisuudessa onnistua?
EnglishDo you have any other plans in the pipeline that you are not telling Parliament?
Onko teillä joitakin muita suunnitelmia, joita ette kerro parlamentille?
EnglishThe other Rolls Royce pulls up, and he says, do you have any Grey Poupon?
Toinen Rolls Royce pysähtyy viereen ja mies kysyy: "Onko sinulla yhtään Grey Pouponia?"
EnglishDo you have any special rooms available?
Olen allerginen ___ [pölylle / karvaisille eläimille]. Onko teillä erityistä allergiahuonetta?
EnglishDo you have any plans to further stimulate competition in the roaming sector?
Onko teillä suunnitelmia lisätä kilpailua verkkovierailualalla?
EnglishDo you have any idea how many jobs a law like this would destroy?
Onko teillä mitään käsitystä siitä, miten monta työpaikkaa tällainen säädös tuhoaisi?
EnglishDo you have any other proposal based on the legal framework that we have to respect?
Onko teillä muita ehdotuksia, jotka perustuvat oikeudellisiin puitteisiin, joita meidän on kunnioitettava?
EnglishSecondly, do you have any specific proposals for reducing air pollution - in the cities at least?
Entä onko teillä mitään erityisiä ehdotuksia ilmansaasteiden vähentämisestä - ainakin kaupungeissa?
EnglishDo you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Onko sähkölaitteille mitään käyttöohjeita tai takuuta?
EnglishDo you have any concerns about those comments? Is that your understanding of how things went in the run up to the bailout?
rakenneuudistuksia, joilla lisätään kasvupotentiaalia, kilpailukykyä ja joustavuutta.
EnglishDo you have any idea how much damage this is causing to Hungarian farmers and to the EU's reputation?
Onko teillä mitään käsitystä siitä, miten paljon vahinkoa se aiheuttaa Unkarin maanviljelijöille ja EU:n maineelle?
EnglishDo you have any special rooms for handicapped people?
Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille?
EnglishDo you have any comments with regard to the Minutes?
Onko teillä jotakin huomautettavaa pöytäkirjasta?
EnglishDo you have any initiatives on that?
Oletteko aikeissa tehdä asiaa koskevia aloitteita?
EnglishAnd do you have any specific ideas on the improvements that you might make, even though it is only a short time in action?
Onko teillä jo tarkempia ajatuksia mahdollisista parannuksista, vaikkei se ole ollut toiminnassa kovinkaan kauan?
EnglishDo you have any proof, and if so, what?
Onko teillä todisteita, ja jos on, millaisia?
EnglishDo you have any idea of when such a ban might be issued and whether it could be issued?
Onko teillä mitään käsitystä siitä, milloin tällainen kielto mahdollisesti asetettaisiin ja onko tällaisen kiellon määrääminen ylipäätään mahdollista?
EnglishDo you have any information on this issue?
Onko teillä jotain tietoja tästä asiasta?
EnglishMr Pronk, do you have any objections?

Aprenda outras palavras

English
  • Do you have any

No dicionário Espanhol-Português você encontrará mais traduções.