Como se fala "distributing" em finlandês

EN

"distributing" em finlandês

FI

EN distributing
volume_up
{adjetivo}

distributing (também: partitive)
volume_up
jakava {adj.}

Exemplos de uso para "distributing" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe people distributing them are dangerous criminals and should be viewed as such.
Niiden jakelijat ovat vaarallisia rikollisia, ja heitä on kohdeltava sellaisina.
EnglishOf course, we all realize that this means more than just distributing condoms.
Apu ei saa tietystikään olla vain kondomien jakamista, sen me kaikki tiedämme.
EnglishMr Lambrinidis, there is a proper procedure for distributing the Minutes.
(DE) Hyvä Stavros Lambrinidis, puheenvuorot jaetaan tietyn menettelyn mukaan.
EnglishWe will be distributing information about this site to schools and local authorities.
Me aiomme levittää tietoa tästä sivustosta kouluille ja paikallisille viranomaisille.
EnglishWe cannot confine ourselves to distributing rice and bread, however necessary that may be.
Emme voi ainoastaan jakaa riisiä ja leipää, niin tarpeellisia kuin nekin ovat.
EnglishIn the final analysis, this will all need translating and then distributing in writing.
Kaikki puheethan pitää loppujen lopuksi käännättää ja levittää kirjallisessa muodossa.
EnglishThey are distributing passports to populations that they deem to be Russian.
He jakavat passeja henkilöille, joiden he sanovat olevan venäläisiä.
EnglishIn the light of this, has the ECB looked into additional methods for distributing the money?
Onko EKP sen johdosta etsinyt täydentäviä menetelmiä eurojen toimittamiseen?
EnglishHowever, cooperation in distributing flows of refugees in the event of crises is desirable.
Yhteistyö kriisien aiheuttamien pakolaistulvien vastuunjaon osalta on myös toivottavaa.
EnglishWe are going to take the opportunity of distributing the code of practice as widely as possible.
Aiomme tarttua tilaisuuteen levittää käyttäytymissäännöstöä mahdollisimman laajalle.
EnglishThey had professional uniformed promotion girls distributing handfuls of tendentious propaganda.
Univormuihin pukeutuneet tytöt jakoivat kasoittain aiheeseen sopivia propagandalehtisiä.
EnglishThe report also continues to support the current model for distributing aid.
Lisäksi mietintö tukee yhä nykyistä tukien jakamisen mallia.
EnglishDistributing amounts under the envelope from EFRAG to other European bodies does not send the right signal.
Määrärahojen siirtäminen EFRAG:ltä muille EU:n elimille ei välitä oikeaa viestiä.
EnglishDistributing migrants throughout European Member States would not resolve the problem either.
Myöskään maahanmuuttajien jakaminen kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin ei ratkaise ongelmaa.
EnglishObviously, the choice between distributing apples or Rocha pears should be left to the Member States.
Selvää on, että valinta omenoiden tai Rocha-päärynöiden välillä on jätettävä jäsenvaltioille.
EnglishWithin the context of that campaign, we are distributing information on the European Union's proposals.
Jaamme kampanjan yhteydessä tietoa Euroopan unionin ehdotuksista.
EnglishI wish to say on behalf of my group that we are in favour of distributing responsibilities amongst the Member States.
Haluan sanoa ryhmäni puolesta, että kannatamme vastuun jakamista jäsenvaltioiden kesken.
EnglishIn order to combat poverty you have to approach the issue of creating and distributing wealth in a different way.
Köyhyyden torjumiseksi varallisuuden luomista ja sen jakamista on lähestyttävä eri suunnasta.
EnglishThe European Union is also distributing massive humanitarian aid both within and outside Afghanistan.
Euroopan unioni toimittaa laajamittaista humanitaarista apua myös sekä Afganistanin sisä- että ulkopuolelle.
EnglishIt seems to me that you think that distributing money here, there and everywhere will somehow keep everyone happy.
Näytätte luulevan, että kun varoja sirotellaan sinne tänne, kaikki ovat kutakuinkin tyytyväisiä.