Como se fala "dire" em finlandês

EN

"dire" em finlandês

EN dire
volume_up
{adjetivo}

1. geral

dire (também: acute, grievous, serious, solemn)
volume_up
vakava {adj.}
I must point out the dire situation which women who work abroad are in.
Minun on pantava merkille vakava tilanne, jossa ulkomailla työskentelevät naiset ovat.
We have to make sure that this dire economic crisis does not turn into an even more dreadful political crisis.
Meidän on varmistettava, että vakava talouskriisi ei muutu vielä pahemmaksi poliittiseksi kriisiksi.
Do you really believe that the current situation in Ukraine is so dire that we should hurl such grave accusations against the country?
Uskotteko todella, että Ukrainan nykytilanne on niin vakava, että meidän olisi syydettävä vakavia syytöksiä maata vastaan?
dire (também: bad, dark, deep, evil)
volume_up
paha {adj.}
According to the World Bank, over 44 million people have been plunged into dire poverty as a result of rising food prices.
Maailmanpankin mukaan yli 44 miljoonaa ihmistä on joutunut äärimmäiseen köyhyyteen elintarvikehintojen nousun vuoksi.
dire (também: desperate, painful, poignant, sore)
volume_up
kipeä {adj.}

2. coloquial

dire (também: bad, cheap, foul, lame)
volume_up
huono {adj.}
That is a dire statistic for the future of the mountains.
Tämä on huono enne vuoristoseutujen tulevaisuuden kannalta.
The fundamental point is that human rights in China remain absolutely dire.
Perimmäinen asia on se, että ihmisoikeustilanne Kiinassa on edelleen erittäin huono.
The security situation is as dire as it was before.
Turvallisuustilanne on yhtä huono kuin se oli aikaisemminkin.
dire (também: deplorable, feeble, lousy, paltry)
volume_up
surkea {adj.}
Overseas aid in particular involves support for many projects particularly targeting the - often dire - situation of women in poor countries and crisis-hit regions.
Kansainväliseen avustustoimintaan kuuluu etenkin monien sellaisten hankkeiden tukeminen, joiden kohteena on erityisesti naisten usein surkea asema köyhissä maissa ja kriisialueilla.

Sinônimos (inglês) para "dire":

dire
English

Exemplos de uso para "dire" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishTake Linate, which is in dire straits with 160 000 positions in difficulty.
Esimerkiksi Linate on pahassa pulassa 160 000:n vaikeuksissa olevan ajan vuoksi.
English   – Mr President, the textile and clothing industry in Greece is in dire straits.
   – Arvoisa puhemies, Kreikan tekstiili- ja vaatetusteollisuus on huonossa jamassa.
EnglishIt has made it painfully clear that the European Union is in dire need of vision.
Se on tehnyt tuskallisen selväksi, että Euroopan unioni on kipeästi vision tarpeessa.
EnglishWe need to make cuts in the agricultural budget which is in dire need of reform.
Meidän on tehtävä leikkauksia maatalouden talousarvioon, joka kaipaa kipeästi uudistusta.
EnglishThat was a dire situation and the question is what we would do about it.
Tämä oli hirvittävä tapaus, ja haluaisin kysyä, mitä voimme tehdä sen suhteen.
EnglishThe Csangos, who also live in dire circumstances in one particular area?
Csangot, jotka elävät äärimmäisen huonoissa olosuhteissa yhdellä tietyllä alueella?
EnglishGreece is on its backside; Spain, your country, is in dire straits as well.
Kreikka on kumossa, ja myös kotimaanne Espanja on todellisessa ahdingossa.
EnglishThis would be a retrograde step, with dire consequences for animal welfare.
Tämä olisi askel taaksepäin, ja sillä olisi tuhoisat seuraukset eläinten hyvinvoinnille.
EnglishIn 2005, 70 000 people were evicted and these people still live in dire circumstances.
70 000 ihmistä häädettiin vuonna 2005, ja nämä ihmiset elävät vieläkin vaikeissa oloissa.
EnglishThe response to such a dire situation should be prompt and effective.
Tällaiseen surkeaan tilanteeseen olisi puututtava nopeasti ja tehokkaasti.
EnglishSecondly, there is a dire need for simplification in the process of application.
Toiseksi, hakemusprosessia on ehdottomasti yksinkertaistettava.
EnglishFitness training and sport as a daily exercise and popular sport are in dire straits.
Terveyden edistäminen ja liikunta jokapäiväisenä käytäntönä, kansanliikunta, ovat ahdingossa.
EnglishThe countries neighbouring Iraq are in desperate straits and in dire need of support.
Irakin naapurimaat ovat ahdingossa ja tarvitsevat kipeästi tukea.
EnglishOver half a million people are now in dire circumstances in the Sudan.
Tällä hetkellä Sudanissa elää yli puoli miljoonaa ihmistä erittäin huonoissa olosuhteissa.
EnglishIn various European countries, large groups of farmers are in dire straits.
Euroopan eri maissa suuret maanviljelijäryhmät ovat vaikeuksissa.
English(FR) It might be said that there is a dire need in this case for a reality check.
(FR) Voitaisiin sanoa, että tässä asiassa tarvitaan kipeästi asioiden todellisen laidan selvittämistä.
EnglishThe euro at this moment in time is in dire straits in certain countries.
Euro on tällä hetkellä todellisessa ahdingossa tietyissä maissa.
EnglishThis occurrence confirms the dire conditions in Russian prisons.
Tapahtunut vahvistaa sen, että olot ovat surkeat Venäjän vankiloissa.
EnglishHe described institutions in ruin, an economy in dire straits.
Hän kertoi meille raunioituneista instituutioista, taloudesta, joka on perikadon partaalla.
EnglishWe ask for emergency measures for the family farms that are in dire need.
Me pyydämme kiireellisiä toimenpiteitä auttaaksemme niitä perhetiloja, jotka ovat äärimmäisessä hädässä.