Como se fala "dependable" em finlandês

EN

"dependable" em finlandês

EN dependable
volume_up
{adjetivo}

dependable (também: credible, reliable, trustable, trustworthy)
Conventions are of course very important, but equally important is genuine, dependable and full implementation.
Yleissopimukset ovat tietenkin hyvin tärkeitä, mutta yhtä tärkeätä on niiden aito, luotettava ja täysimääräinen täytäntöönpano.
We see the relationship with Turkey as being of fundamental significance, and Turkey as a dependable and important partner.
Suhde Turkkiin on meille ensiarvoisen tärkeä, ja Turkki on meidän luotettava ja tärkeä kumppanimme.
Member States need the European Union to provide a dependable and long-term financing strategy in order to ensure the protection of the network of Natura areas.
Euroopan unionin on tarjottava jäsenvaltioille luotettava, pitkän aikavälin rahoitusstrategia, jotta Natura-alueiden verkoston suojelu voidaan varmistaa.

Sinônimos (inglês) para "dependable":

dependable

Exemplos de uso para "dependable" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishPeople low on it like things that are familiar, that are safe and dependable.
Ihmiset, jotka eivät, pitävät asioista, jotka ovat tuttuja, turvallisia ja luotettavia.
EnglishEurope's task is simply to support Washington in a responsible and dependable way.
Euroopan tehtävänä on yksinkertaisesti tukea Washingtonia vastuullisesti ja luotettavasti.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the euro must be strong and dependable.
Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, euron tulee olla vahva ja uskottava.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the euro must be strong and dependable.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, euron tulee olla vahva ja uskottava.
EnglishIn this connection, we need stable and dependable treaties with the other partners in the Arctic.
Tässä yhteydessä me tarvitsemme vakaita ja luotettavia sopimuksia muiden arktisen alueen kumppanien kanssa.
EnglishAny food labelling policy must be accurate and dependable for both the producers and the consumers.
Kaikkien elintarvikkeiden merkintäprosessien on oltava täsmällisiä ja luotettavia sekä tuottajien että kuluttajien kannalta.
EnglishThe question is, are we ready for this, and are we ready to be dependable in implementing those jointly made decisions?
Kysymys kuuluu nyt, olemmeko valmiit tähän ja olemmeko valmiit panemaan luotettavasti täytäntöön yhdessä tehdyt päätökset.
EnglishAll these reports, particularly that of the Ombudsman, show the very reliable, dependable work that has been done over the year.
Kaikki nämä asiakirjat ja erityisesti oikeusasiamiehen kertomus osoittavat, miten luotettavaa ja arvokasta työtä kuluneena vuonna on tehty.
EnglishA framework directive with a precise and realistic timetable seems to me to be the appropriate way of bringing about a genuinely dependable policy on roads.
Puitedirektiivi, joka käsittää selkeän ja realistisen aikataulun, vaikuttaa minusta sopivalta välineeltä, jotta todella vakava tiepolitiikka näkisi päivänvalon.
EnglishIn my home country, Sweden, the parliament has decided to phase out nuclear power by closing an extremely dependable nuclear power station, Barsebäck on the Sound.
Kotimaassani Ruotsissa eduskunta on päättänyt luopua ydinvoimasta sulkemalla yhden erittäin varman ydinvoimalan, Barsebäckin, joka sijaitsee Juutinraumassa.
EnglishAnd with dependable regularity, at every stage of European integration, certain critics have decried the project as an impossible, or even laughable, utopian dream.
Jokaisessa kehityksensä vaiheessa se on poikkeuksetta törmännyt irvileukoihin, jotka ovat väittäneet sitä toteuttamiskelvottomaksi, tai peräti naurettavaksi utopiaksi.
EnglishIt will, therefore, be necessary to make dependable public information available through appropriate channels in a more efficient and effective form, as indeed the report recommends.
Sen tähden on välttämätöntä, että luotettavaa julkista tietoa on laajasti saatavilla tarkoituksenmukaisten kanavien kautta, kuten mietinnössä todellakin suositellaan.