Como se fala "continuing education" em finlandês

EN

"continuing education" em finlandês

EN

continuing education {substantivo}

volume_up
continuing education

Traduções parecidas para continuing education em Finlandês

to continue verbo
education substantivo

Exemplos de uso para "continuing education" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMy final, and perhaps most important point concerns training and continuing education.
Viimeinen ja kenties tärkein kohta on koulutus ja jatkokoulutus.
EnglishThis continuing education was formerly supported by two EU programmes.
Aiemmin unioni on tukenut tätä kehitystä kahdella ohjelmalla.
EnglishI would like finally to mention the area of continuing education.
Haluaisin vielä mainita viimeisestä alasta: jatkokoulutuksesta.
EnglishThis is to a large extent due to the fact that they do not have access to continuing training and adult education.
Se johtuu pitkälti siitä, että he eivät pääse jatkokoulutukseen ja aikuiskoulutukseen.
EnglishLife-long education and continuing education are the basis for successful practice of a profession.
Koko elämän jatkuvat koulutus- ja jatkokoulutustoimet ovat menestyksellisen ammatissa toimimisen perusta.
EnglishTraining and continuing education will demand enormous effort of us with 'e-learning' and 'e-business'.
Koulutuksessa ja jatkokoulutuksessa on tehtävä kovasti töitä eLearning-hankkeen ja sähköisen liiketoiminnan parissa.
EnglishWe must engage in training and continuing education there, for these are people we must integrate.
Meidän on ylläpidettävä koulutusta ja jatkokoulutusta näissä maissa, ja meidän on huolehdittava näiden ihmisten integroinnista.
EnglishContinuing education, gained within youth organizations, in particular sports organizations, must be recognized and encouraged.
Nuorisojärjestöissä ja erityisesti urheilujärjestöissä hankittu epävirallinen koulutus on tunnustettava ja sitä on rohkaistava.
EnglishThere is a lack of access to training, vocational and continuing education, retraining and, of course, work itself.
Heiltä puuttuvat mahdollisuudet koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, jatkokoulutukseen, uudelleenkoulutukseen ja tietenkin työpaikkoihin.
EnglishSocial awareness and public opinion play an enormous role, so another important factor must be continuing education.
Yhteiskunnallisella tietämyksellä ja julkisella mielipiteellä on merkittävä asema tässä asiassa, joten myös koulutuksen pitää olla tärkeänä tekijänä.
EnglishWe want to create and convert jobs, and to do so we need support for training and continuing education for employees in these regions.
Haluamme, että näiden alueiden työntekijöiden koulutusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta tuetaan työpaikkojen luomiseksi ja muuttamiseksi.
EnglishIn this connection, I would emphasise Mr Mann’s call for us to focus more on vocational education, including continuing education.
Haluan tähdentää tässä yhteydessä kollega Mannin vetoomusta, että meidän tulisi keskittyä entistä enemmän ammatilliseen koulutukseen, myös jatkokoulutukseen.
EnglishWe also recommend, in this area, that media-teaching modules be constantly updated so as also to ensure continuing education in this field.
Suosittelemme tällä alalla myös, että mediakasvatuksen opintokokonaisuuksia päivitetään jatkuvasti jatkuvan koulutuksen varmistamiseksi tällä alalla.
EnglishThey must also, however, work hard to ensure that they do not stop investing in continuing education and training, otherwise our innovations will dry up.
Niiden on kuitenkin myös tehtävä paljon työtä varmistaakseen sijoituksensa jatkuvaan opetukseen ja koulutukseen, sillä muuten innovointimme kuihtuu kokoon.
EnglishIn no area of European law is continuing professional education so imperative as in civil law, in which harmonisation has already made progress.
Millään Euroopan oikeusalalla uusien ammattiryhmien muodostuminen ei ole niin välttämätöntä kuin jo edistysaskeleita ottaneella yhdenmukaistetulla yksityisoikeusalalla.
EnglishWe had debates in Committee as to whether it made sense to demand a right to continuing education and to direct the national governments to translate it into action.
Valiokunnassamme on käyty keskusteluja siitä, onko järkevää vaatia oikeutta jatkokoulutukseen ja velvoittaa kansalliset hallitukset järjestämään sitä.
EnglishIf we consider the training situation today, looking at continuing training and adult education, we notice that it is those who are already well educated who get the most training.
Jos tarkastellaan tämän hetken koulutustilannetta, jatkokoulutusta ja aikuiskoulutusta, havaitaan, että hyvin koulutetut saavat eniten koulutusta.
EnglishSocial dialogue must also be involved in this policy mix, based on the need to set out the guidelines and financing methods for the continuing education policy.
Myös sosiaalinen vuoropuhelu on sisällytettävä tähän politiikkojen yhdistelmään lähtien tarpeesta vahvistaa ammatillisen jatkokoulutuksen suuntaviivat ja rahoitustavat.
EnglishWe need continuing education for teachers and instructors in schools and educational establishments so that they, too, are able to pass on to children the information they require.
Koulujen ja koulutuslaitosten on tarjottava opettajille ja kasvattajille jatkokoulutusta, jotta he voivat välittää lapsille näiden tarvitsemia tietoja.
EnglishThe management of unemployment must give way to perceptibly increased employability through training schemes, market-driven continuing education and connection to the Internet.
Työttömyyden hallinnoinnin sijasta on lisättävä selvästi työkykyisyyttä ammattikoulutustoimilla, markkinalähtöisellä jatkokoulutuksella ja Internet-liittymillä.