Como se fala "clock" em finlandês

EN

"clock" em finlandês

volume_up
clock {subst.}

EN clock
volume_up
{substantivo}

1. geral

clock (também: bell, chime, chronometer, watch)
volume_up
kello {subst.}
For each clock, select the check box next to Show this clock.
Valitse kullekin kellolle kohdan Näytä tämä kello vieressä oleva valintaruutu.
The clock is still ticking with Council, we have time to take it there.
Neuvoston kello tikittää edelleen, meillä on aikaa viedä mietintö Strasbourgiin.
On the Date and Time Settings page, set your computer’s clock.
Aseta tietokoneen kello Päivämäärän ja ajan asetukset -sivulla.
clock (também: age, appointment, date, era)
volume_up
aika {subst.}
That is why - in spite of what the clock said - I did not use the gavel to stop you.
Näin ollen - vaikka aika onkin jo kulunut umpeen - en ole käyttänyt nuijaa.
Your computer's clock is used to record the time whenever you create or modify files on your computer.
Tietokoneen kelloa käytetään merkitsemään aika, kun luot tai muokkaat tietokoneessa olevia tiedostoja.
We know also that time is running out, but that is not a reason to stop the ECSC clock ahead of schedule.
Tiedämme myös, että aika on loppumaisillaan, mutta se ei ole syy pysäyttää EHTY: n kelloa ennen aikaansa.

2. coloquial

clock (também: bezel, board, display board, table)
volume_up
taulu {subst.}
clock (também: gauge, indicator, instrument, measure)
volume_up
mittari {subst.}

Sinônimos (inglês) para "clock":

clock
English

Exemplos de uso para "clock" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe cannot turn back the clock, and Europe is the model for the rest of the world.
Emme voi kääntää kelloa taaksepäin, ja Eurooppa on mallina muulle maailmalle.
EnglishAnd I found out by looking at it that I search most at 11 o'clock in the morning.
Tutkimalla omaani huomasin, että teen pääosan hauistani klo 11 aamupäivällä.
EnglishI should like to request that we keep to a standard voting time, i.e. eleven o' clock.
Haluaisin pyytää, että säilyttäisimme ajan vakiona, että se olisi siis klo 11.00.
EnglishSo we restored the present summer time regime, turning the clock twice a year.
Palasimme siis nykyiseen kesäaikajärjestelmään ja siirrämme kelloa kahdesti vuodessa.
EnglishMr President, let me come back to a point we discussed at nine o'clock this morning.
Arvoisa puhemies, palaan vielä asiaan, josta puhuimme tänä aamuna klo 9.00.
EnglishLadies and gentlemen, three weeks ago, I suggested that we stop the clock.
Hyvät parlamentin jäsenet, kolme viikkoa sitten ehdotin, että pysäyttäisimme kellon.
English   With an eye on the clock, Commissioner Verheugen has declined to speak again.
   Kellonajan perusteella komission jäsen Verheugen on kieltäytynyt puhumasta toistamiseen.
EnglishSadly, the clock in Russia is now being turned back nearly to Soviet times.
Valitettavasti Venäjällä ollaan palaamassa lähes Neuvostoliiton aikaiseen tilanteeseen.
EnglishMr President, I hope that you will not need to watch the clock while I am speaking.
Arvoisa puhemies, toivon, että ette katso minunkin puhuessani kelloa.
EnglishAnd now, when there is hardly any time left, we are negotiating with the clock stopped.
Ja nyt, kun aikaa ei juurikaan ole jäljellä, neuvottelemme asiasta kellot pysäytettynä.
EnglishHowever, the impression is that it will be difficult to turn the clock back.
Näyttäisi kuitenkin siltä, että kelloa on vaikeaa kääntää taaksepäin.
EnglishIn any event, the Commissioner has said that he will be with us until eight o' clock.
Komission jäsen on joka tapauksessa ilmoittanut, että hän on täällä läsnä kahdeksaan asti.
English(Applause) While you're pushing the clock, there's a few rules to obey.
2:37 Kun... (Aplodeja) Kun pitkittää puhettaan, pitää muistaa pari sääntöä.
EnglishNot surprisingly - looking at the clock - no one from the Council is to be seen.
En näe läsnä ketään neuvoston edustajaa, mikä ei olekaan mikään ihme tähän aikaan vuorokaudesta.
EnglishI would be grateful if you could now restart the clock for my speech.
Olisin kiitollinen, jos voisitte nyt aloittaa ajanoton uudelleen puheenvuoroani varten.
EnglishI wonder whether you could justify why you have decided to ignore the clock?
Voisitteko perustella, miksi päätitte olla välittämättä kellosta?
EnglishThe talks in Bonn therefore represented a race against the clock.
Sen vuoksi Bonnissa käydyt keskustelut merkitsivät kilpailua aikaa vastaan.
EnglishWe know that lorries and buses have a long life and tend to clock up high mileages.
Me tiedämme, että kuorma-autot ja linja-autot kestävät pitkään, ne kulkevat tuhansia kilometrejä.
EnglishIt is right that we should have that debate at 9 o'clock on Tuesday night, as agreed.
Meidän pitäisi todellakin keskustella kyseisestä asiasta tiistaina klo 21.00, kuten on sovittu.
EnglishIf your intention is to make us clock in and out, then the answer is an emphatic "No thank you' .
Jos halutaan, että otamme kellokortit käyttöön, meidän täytyy sanoa: Ei käy!