Como se fala "bourgeois" em finlandês

EN

"bourgeois" em finlandês

EN bourgeois
volume_up
{substantivo}

bourgeois (também: capitalist, citizen, burgess, burgher)
volume_up
porvari {subst.}
bourgeois (também: bourgeoisie, middle class)

Sinônimos (inglês) para "bourgeois":

bourgeois

Exemplos de uso para "bourgeois" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishInterruption by Mr Cohn-Bendit: No, I said you were the bourgeois party ...
Parlamentin jäsen Cohn-Benditin keskeytys: Ei, sanoin teidän olevan porvaripuolue ...
EnglishThe decisions by the European Union and the bourgeois governments of its Member States move in this direction.
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden porvarihallitusten päätökset ovat tämän suuntaisia.
EnglishOrganised crime is part and parcel of the capitalist system, even where bourgeois justice is concerned.
Järjestäytynyt rikollisuus on erottamaton osa kapitalisista järjestelmää porvarillisesta oikeudesta huolimatta.
EnglishThe ECB has acted as the bourgeois assistant of the plutocracy in shifting the burden of the crisis on to the workers' shoulders.
EKP on toiminut rahavallan porvarillisena assistenttina siirtäen kriisin taakan työläisten kannettavaksi.
EnglishIt is also an insult to the famous operational independence of the judiciary of which bourgeois democracies are so proud.
Kyseessä on myös isku porvarillisen demokraattisen järjestelmän niin suuresti ylistämää tuomioistuinten riippumattomuuden periaatetta vastaan.
EnglishYet again, a farce is being played out between the political representatives of capital and the bourgeois governments in order to manipulate the people.
Jälleen kerran saamme seurata kapitalististen ja porvarihallitusten edustajien esittämää farssia, jolla ne pyrkivät manipuloimaan kansaa.
EnglishFaced with the risk of crisis, the EU and the bourgeois governments of its Member States are intensifying their attack on the working class and the masses.
Kriisin aiheuttaman uhan edessä EU ja sen jäsenvaltioiden porvarihallitukset voimistavat työläisiin ja kansalaisiin kohdistuvia hyökkäyksiään.
EnglishIt supports all the barbaric measures against the working and grassroots classes applied by the bourgeois governments in all the Member States of the EU.
Siinä kannatetaan kaikkia työväen- ja kansanluokkien vastaisia barbaarisia toimenpiteitä, joita porvarihallitukset käyttävät kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
EnglishThe workers' struggle through the labour movement aims to overturn the anti-popular policy of the EU and the bourgeois governments of the Member States.
Työväenliikkeeksi järjestäytyneiden työntekijöiden taistelun tavoitteena on kumota EU:n ja sen jäsenvaltioiden porvarihallitusten kansanvastainen politiikka.
EnglishThe only way ahead for the workers is to disobey and break with the anti-popular policy of the EU, and the bourgeois governments of its Member States.
Ainut tapa, jolla työntekijät voivat mennä eteenpäin, on olla tottelematta ja irtautua EU:n ja sen jäsenvaltioiden porvarihallitusten epäsuositusta politiikasta.
EnglishHungary's first railway line preceded the French bourgeois revolution of 1848 by two years, and more or less the same people were behind both events.
Unkarin ensimmäinen rautatielinja rakennettiin kaksi vuotta ennen Ranskan vuoden 1848 vallankumousta, ja jossain määrin samat ihmiset olivat molempien tapahtumien takana.
EnglishThe ideological terrorism of the bourgeois class being promoted is that the only way out is to slaughter the workers so as to keep the profitability of capital intact.
Nyt edistettävän porvariluokan ideologisen terrorismin mukaan ainoa keino selviytyä on työläisten teurastaminen, jotta pääoman kannattavuus säilyisi koskemattomana.
EnglishThe anti-grassroots policy of the EU, of the bourgeois governments, of the IMF and of other imperialist bodies, is striking a blow at the rights won by women.
EU:n, porvarihallitusten, Kansainvälisen valuuttarahaston ja muiden imperialististen elinten ruohonjuuritason vastainen politiikka kohdistaa iskunsa naisten voittamiin oikeuksiin.
EnglishThe European Constitution is dead and to attempt to resuscitate it is to ride roughshod even over those principles of unanimity of the bourgeois pseudo-democracy of the ΕU.
Euroopan perustuslakisopimus on kuollut. Kun se yritetään herättää henkiin, tallataan jalkoihin myös EU:n porvarillisen näennäisdemokratian yksimielisyyden periaatteet.
EnglishThe war against the workers, the self-employed and small-scale farmers is a strategic choice by the bourgeois governments and the EU in order to support the profitability of capital.
Työntekijöiden, itsenäisten ammatinharjoittajien ja pienviljelijöiden vastainen taistelu on porvarihallitusten ja EU:n strateginen valinta, jolla ne tukevat pääoman tuottavuutta.