Como se fala "blunder" em finlandês

EN

"blunder" em finlandês

EN blunder
volume_up
{substantivo}

blunder (também: faux pas, trip, howler, slip-up)
I want to know whether the failure is in Parliament's or the Commission's services, and I want to know whether it is a simple administrative blunder or a political manoeuvre!
Haluan tietää, onko syy parlamentin vai komission henkilökunnan, ja haluan tietää, onko kyseessä hallinnollinen kömmähdys vai poliittinen manööveri!
I only hope that this was a blunder that will be very quickly rectified by the Chinese Government, and that these two people will be released or will at least receive a fair trial.
Toivonkin, että kyseessä oli kömmähdys, jonka Kiinan hallitus hyvin pian korjaa ja että Delek ja Dhondup vapautetaan tai että heille suodaan ainakin oikeudenmukainen oikeudenkäynti.
blunder (também: mishap)
volume_up
kommellus {subst.}
blunder (também: gaffe, goof, screw-up)
volume_up
munaus {subst.}
Mr President, I am still not quite clear as to whether the problems we are having are caused by an enormous blunder on the part of the Council or whether this is part of a clever strategy.
Arvoisa puhemies, minulle on vielä hieman epäselvää, onko näiden kaikkien ongelmiemme syynä neuvoston valtava munaus vai ovatko ne osa näppärää strategiaa.

Sinônimos (inglês) para "blunder":

blunder

Exemplos de uso para "blunder" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishBut it is the Commission which is primarily responsible for this blunder.
Komissio kuitenkin kantaa ratkaisevan vastuun tämän kömmähdyksen tekemisestä.
EnglishIt is, above all, the former Belgian government that made one blunder too many in this area.
Tässä asiassa on taas kerran tehnyt virheitä pääasiallisesti Belgian entinen hallitus.
EnglishSome will help us to avoid allowing their friends to commit a gross political blunder.
Muutamat parlamentin jäsenet auttavat meitä estämään ranskalaisia tekemästä suurta poliittista virhettä.
EnglishFrankly, we might have spared ourselves this blunder.
Suoraan sanottuna olisimme voineet välttyä tämänkaltaiselta virheeltä.
EnglishTo send the frail into the open sea in storm conditions was a capital blunder on the part of the Spanish Government.
Hauraan lähettäminen avomerelle myrkyssä oli kohtalokas virhe Espanjan hallitukselta.
EnglishI think that is a real blunder, and a basic error in the interpretation of the Treaties as well.
Tämä on mielestäni todellinen möhläys, ja se merkitsee myös täysin virheellistä perussopimusten tulkintaa.
EnglishWhen it comes to the substance of legislative acts, we simply must not blunder into any dangerous traps.
Emme saa pudota vaaralliseen ansaan sisältöä tarkasteltaessa.
EnglishThe new size reductions required are yet another political blunder and are therefore unacceptable.
Tuotannon vähentämistä koskeva uusi velvoite kuuluu poliittisten virhepäätösten osastoon, eikä sitä voida siksi hyväksyä.
EnglishThe philosophy underlying this report is the refusal to brand this or that state, to draw attention to this or that blunder.
Tämän mietinnön filosofiana on, että siinä ei haluta tuomita tiettyä valtiota tai korostaa tiettyjä virheitä.
EnglishI should like to say to you that if this was a blunder, it is of such magnitude that it deserves an independent enquiry.
Haluan todeta, että jos tämä oli erehdys, kyseessä on niin suuri erehdys, että se ansaitsee riippumattoman tutkinnan.
EnglishWe shall wield our power as budgetary authority on every future demand in order to stop this sort of blunder.
Aiomme käyttää jatkossa jokaisessa vaatimuksessa valtaamme budjettivallan käyttäjänä, jotta vastaavat vääristymät saadaan loppumaan.
EnglishIn my opinion, though, the greatest and most significant blunder is from Richard Boucher, spokesman for the State Department.
Suurimman ja merkittävimmän kömmähdyksen on kuitenkin mielestäni tehnyt Yhdysvaltojen ulkoministeriön tiedottaja Richard Boucher.
EnglishIf it was not a blunder, but a deliberate act, then it is a crime that deserves to be tried by international courts.
Jos taas kyseessä ei ollut erehdys vaan tahallinen teko, kyse on rikoksesta, joka ansaitsee tulla käsitellyksi kansainvälisissä tuomioistuimissa.
EnglishThis is such a serious blunder that if it happened in any other member state of the EU, the Government would have been forced to resign.
Tämä on niin vakava virhe, että jos se olisi tapahtunut missä tahansa muussa EU:n jäsenvaltiossa, hallitus olisi joutunut eroamaan.
EnglishThat is why I think that now, too, should we blunder in the direction of blaming Socialists or Christian Democrats of being undemocratic, we will not be right.
Siksi katson, että jos nyt alamme syytellä sosialidemokraatteja tai kristillisdemokraatteja, olemme väärässä.
EnglishIt is a historic opportunity, but it could also prove to be a historic blunder if accession is not properly prepared.
Laajentuminen on historiallinen mahdollisuus, mutta se voi kuitenkin kääntyä historialliseksi kömmähdykseksi, jos laajentumista ei valmistella huolellisesti.
EnglishIt would be of great significance if the people of India were also to discover that their government has committed a blunder, and that it has not gained anything.
Olisi hyvin tärkeää, että myös Intian kansa havaitsisi, että hallitus on tehnyt suuren virheen, josta ei ole mitään hyötyä.
EnglishPassivity on this issue, and pretence that the problem will solve itself is, in the words of Talleyrand, worse than a crime, it is a blunder.
Tässä kysymyksessä passiivisuus ja sen teeskenteleminen, että ongelma ratkeaa kyllä itsestään, on Talleyrandia lainatakseni rikostakin pahempi, se on tyhmyyttä.
EnglishThe first thing I must say is that the indirect or moral support given by the European Commission to the idea of a motion of censure was a major political blunder.
Minun täytyy sanoa aluksi, että Euroopan komission antama epäsuora tai moraalinen tuki ajatukselle epäluottamuslauseesta oli suuri poliittinen erehdys.
EnglishLet me state clearly that it would be a resounding blunder to start negotiations with series A countries and series B countries at different times, especially for the Baltic countries.
Sanon selkeästi, että olisi suuri virhe aloittaa neuvottelut eri ajankohtina A-ryhmän ja B-ryhmän maiden kanssa, erityisesti Baltian maiden osalta.